Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas

Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai

Į kiekvieną šių puslapių galima įeiti suaktyvinus pelės spragtelėjimu puslapio viršuje (apačioje) esantį Meniu.  Nuorodos tekste žymimos kita spalva nei pagrindinis tekstas.

Titulinis puslapis - pasirenkama kalba (lietuvių arba anglų).

Apie archyvą – aprašomas Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas, jo tikslai, sudarymo principai.

Pergamentai – skaitmeninių vaizdų archyvo peržiūra ir paieška.

Pagalba - pateikiama visa pagalbinė medžiaga: paaiškinimai kaip atlikti paiešką, kaip yra sudaryti trumpieji archyviniai aprašai, kokiais principais vadovautasi rašant asmenvardžius ir vietovardžius, pateikiama bibliografija, santrumpos ir jų vertimai į anglų kalbą, kopijavimo sąlygos ir kainos.

Kontaktai - visų Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvo kūrybinės grupės narių pavardės ir elektroninio pašto adresai.

 


Pradžia   |    Apie archyvą   |    Struktūra   |    Pergamentai   |   Pagalba   |    Kontaktai