Library Publications

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka: tęstinis mokslo darbų leidinys = The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences: a serial scholarly publication

Published since 2004, this scholarly serial deals with research into documentary heritage of written culture and printing, and with the history and today’s activities of memory institutions.  It contains scholarly articles, reports of the Library’s activities and other appropriate information.

Starting from 2020, the volume numbering system for this publication has been changed, now indicating volume number instead of reference years.  Since 3013, the publication has been peer-reviewed, and from 2015, each scholarly article was evaluated by two reviewers.  Some of the articles published in this serial are included in the international scholarly database “Lituanistika”.

ISSN 1648-9772

All publications

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 9. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. – ISSN 1648-9772

Andriaus Sniadeckio portretai = Portraits of Jędrzej Śniadecki / sudarė Neringa Markauskaitė, Birutė Railienė ; vertė į anglų kalbą Justina Reštikaitė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. – ISBN 9789986498834

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015/2016. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – 199 p. – ISSN 1648-9772

XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose : katalogas / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarė Rita Urbaitytė ; aprašus kūrė Sigitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; redaktorė Daiva Narbutienė ; vertė Ana Venclovienė ; fotografas Rokas Gelažius. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – 2 tomai. – ISBN 9789986498803 (Tomas 1), 9789986498827 (Tomas 2)

Sigitas Narbutas : bibliografijos rodyklė, 1982-2019 / sudarė Bronislava Kisielienė, Giedrė Miknienė ; redagavo Birutė Railienė ; į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – ISBN 9789986498797

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013/2014. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. – 222 p. – ISSN 1648-9772

Scripta manent : straipsniai, bibliografijos rodyklė / Danutė Labanauskienė ; [sudarė Gita Drungilienė, Giedrė Miknienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. – 174 p. – ISBN 9789986498780

Lietuvių kalbotyra, 2006-2010. : [elektroninis išteklius] literatūros rodyklė / [sudarė : Rasa Pukėnienė, Audronė Stasiukaitytė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 1 kompakt. diskas. – ISBN 9789986498773

Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė, 2010-2015 / [sudarytoja Bronislava Kisielienė] ; [redaktorė Rasa Pukėnienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 44 p. :  portr. – ISBN 9789986498766

Pranciškaus Skorinos „Rusėniškajai Biblijai“ – 500 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė … [et al.]] ; sudarė Sigitas Narbutas ; [redaktorė Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 138 p. : iliustr., faks., portr., žml. – ISBN 9789986498728

Atminimų sodai : albumistikos etiudai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas / sudarytojos Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 780 p. :  iliustr., faks. – 9789986498698

Jūratė Stauskaitė. Esu : gyvenimo aprašymas, kūrinių reprodukcijos, straipsniai, bibliografijos rodyklė / [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka] ; [sudarytoja Bronislava Kisielienė] ; [redaktorė Rasa Pukėnienė] ; [vertėja Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 190 p. :  iliustr., portr. – ISBN 9789986498711

Imunologijos raida Lietuvoje : trys amžiai : nuo empirinių užuominų apie atsparumą iki imuniteto tyrimų : mokslinė monografija / Lietuvos imunologų draugija, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [sudarytojai: Vytas Antanas Tamošiūnas … [et al.] ; [moksliniai redaktoriai Radvilė Malickaitė, Vytas Antanas Tamošiūnas]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 615 p. :  iliustr., diagr., portr., lent. – ISBN 9789986498704

2015

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011/2012. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – 282 p., [4] iliustr. lap. – ISSN 1648-9772

Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas = Sacer nomenclator familiarum etstemmatum Magni Ducatus Lituaniae et provinciarum ad eum pertinentium / Albertas Kojalavičius-Vijūkas ; iš lotynų kalbos vertė, [sudarė, pratarmę ir straipsnį parašė] Sigitas Narbutas ; [straipsnį parašė Edmundas Rimša] ; [komentarus parašė, šaltinių ir literatūros sąrašą parengė Sigitas Narbutas ir Edmundas Rimša] ; [asmenvardžių rodyklę parengė ir knygą redagavo Daiva Narbutienė] ; [straipsnius į anglų k. vertė Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – LXX, 809 p. : faks. – ISBN 9789986498681

Kristijonas Donelaitis : bibliografijos rodyklė / sudarė Daiva Narbutienė ; aprašus kūrė Nijolė Lietuvninkaitė … [et al.] ; [redagavo Daiva Narbutienė, Rasa Pukėnienė] ; [į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė] ; [rodykles sudarė Danguolė Palačionytė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – 638 p., [8] iliustr. lap. – ISBN 9789986498650

Jonas Basanavičius : bibliografijos rodyklė. D. 1, Jono Basanavičiaus darbai / sudarytoja Jadvyga Kulikauskienė ; [redaktorė Rasa Pukėnienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – 466 p. : faks., portr. – ISBN 9789986498674

Vilnius ženkleliuose : albumas / sudarytojai Birutė Railienė ir Darius Raila. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. – XXIV, 466 p. : iliustr. – ISBN 9789986498643

2014

Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje : bibliografijos rodyklė / sudarė Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014. – 132 p., [12] iliustr. l. – ISBN 978-9986-498-63-6

Kristijonas Donelaitis : metų ir raštų ratas / sudarė Sigitas Narbutas ; [tekstų autoriai: Napalys Kitkauskas … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2014. – 150 p. : faks., iliustr., portr., žml. – ISBN 978-9986-498-62-9

2013

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2009/2010. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. ISSN 1648-9772

Ant kraterio krašto : vienos šeimos kelionės epas per karo meto Rusiją / Mykolas Giedraitis ; su Normano Deiviso pratarme ; [į lietuvių kalbą išvertė Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2013. – 213 p. : iliustr., genealog. lent. – ISBN 978-9986-498-61-2

2012

Tadas Vrublevskis : mintys ir darbai : bibliografijos rodyklė / sudarė Bronislava Kisielienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 260 p., [12] iliustr. lap. – ISBN 978-9986-498-60-5

Rimantas Jasas : bibliografijos rodyklė / sudarė Jadvyga Kulikauskienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 116 p., [8] iliustr. lap. – ISBN 978-9986-498-59-9

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012 : [jubiliejinis informacinis leidinys / tekstų autoriai: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; redaktorė Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 35 p. : iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9986-498-53-7

The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 1912–2012 : [anniversary information issue] / text authors: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; editor Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 35 p. : iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9986-498-53-8

Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, 1912–2012 : jubileuszowy folder informacyjny / autorzy: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas ; redaktor Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 35 p. : iliustr., portr., faks. – ISBN 978-9986-498-53-5

Tarptautinė mokslinė konferencija Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir technologijos inovacijų sąlygomis, 2012 m. gegužės 3–4 d., Vilnius : [programa] = International Scientific Conference Scientific library under conditions of cultural change and technology innovation, 03–04 May, 2012, Vilnius : [programme]. – Vilnius, 2012. – [22] p. – ISBN 978-9986-498-55-1

Kraujo lašo paslaptys : Vyto Antano Tamošiūno bibliografijos rodyklė / sudarė Birutė Railienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 228 p., [20] Iliustr. lap. – ISBN 978-9986-498-58-2

Jūsų nuostabioji imuninė sistema : kaip saugomas jūsų kūnas / Japonijos imunologų draugija ; iš anglų kalbos vertė D. Davidonienė ; mokslinis konsultantas V. Tamošiūnas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. – 71, [1] p. : Iliustr. – ISBN 978-9986-498-54-4

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka [vaizdo įrašas] / scenarijaus autorius ir režisierius Raimondas Sipavičius. – Vilnius, 2012. – 1 vaizdo diskas

2011

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2007/2008. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. ISSN 1648-9772

Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė / sudarė Vaida Juodėnienė, Bronislava Kisielienė ; [redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Juozas Marcinkevičius (pirm.), Sigitas Narbutas, Rasa Pukėnienė, Birutė Railienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. – 245 p., [8] faks. lap. : faks. – ISBN 978-9986-498-50-6

Algimantas Grigelis : bibliografijos rodyklė / sudarė: Vaida Juodėnienė, Džiuljeta Malinauskaitė, Birutė Railienė ; ats. red. Rasa Pukėnienė ; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. – Vilnius : UAB „Utenos Indra”, 2011. – 320 p. : iliustr. – Santr. angl. – ISBN 978-9986-498-49-0

Irena Eitminavičiūtė : bibliografijos rodyklė / sudarė Donatas Ustinavičius ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Sigitas Narbutas, Ilona Norkienė (ats. red.), Jadvyga Olechnovičienė, Birutė Railienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. – 84 p. – ISBN 978-9986-498-52-0

Leonora Živilė Gelumbauskaitė : bibliografijos rodyklė / sudarė Sigita Dagienė ; ats. red. Rasa Pukėnienė ; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. – Vilnius : UAB „Utenos Indra”, 2011. – 96 p. : iliustr. – ISBN 978-9986-498-48-3

Juozas Marcinkevičius : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; [sudarė Aida Grybienė ir Birutė Railienė ; redaktorių kolegija: Rima Cicėnienė, Leokadija Kairelienė, Sigitas Narbutas, Daiva Narbutienė (atsakomoji redaktorė)]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. – 69 p. – ISBN 978-9986-498-51-3

2010

Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms : parodos katalogas, 2010 liepos 7-rugpjūčio 3 d. / [parodą rengė ir katalogą sudarė Danguolė Palačionytė ir Violeta Radvilienė; redaktorė Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010. – 110 p. ISBN 978-9986-498-46-9

Lietuvių kalbotyra, 2001–2005 [Elektroninis išteklius] : literatūros rodyklė / sudarė: Kristina Janušaitė, Rasa Pukėnienė ; spaudai parengė Rasa Pukėnienė ; redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Sigitas Narbutas, Lina Kanopkienė (ats. red.), Stasys Keinys … [ir kt.]. – Vilnius : Lietuvos MA Vrublevskių b-ka ; Lietuvių k. inst., 2010. – 1 kompakt. plokštelė. [856 p.]. ISBN 978-9986-498-47-6

Valstybinės reikšmės bibliotekos Lietuvoje : publikacijų ir diskusijų rinkinys / parengė Sigita Vikšraitienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2010. – 112 p. ISBN 978-9986-498-45-2

2009

Antanas Buračas : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; parengė Birutė Railienė, Danutė Sklėriūte; redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), et. al. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009. – 263 p. ISBN 978-9986-498-44-5

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : [tęstinis darbų rinkinys / redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Danutė Labanauskienė, Juozas Marcinkevičius (pirmininkas), Daiva Narbutienė (atsakomoji redaktorė), Povilas Saudargas, Elena Stasiukaitienė; Irena Štikonaitė (redaktorė)]. – 2005/2006 (2009). – [Utena] : Utenos Indra, 2009. ISSN 1648-9772

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Paveldas ir raida, 1557–2007 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė Elena Stasiukaitienė ; redaktorių kolegija: Leokadija Kairelienė, Lina Kanopkienė (ats. red), Juozas Marcinkevičius (pirm.), Birutė Railienė, Povilas Saudargas. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009. – 432 p. ISBN 978-9986-08-047-3

Vytautas Merkys [Elektroninis išteklius] : bibliografijos rodyklė : 1950-2008 / sudarė Ugnė Baronienė, Algimantas Katilius ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Juozas Marcinkevičius (pirm.). – 1 kompakt. diskas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2009. ISBN 978-9986-498-43-8

2008

Lietuvos istorijos bibliografija, 1981–1985 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė Aida Grybienė ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė (ats. red.), Juozas Marcinkevičius (pirm.), Povilas Saudargas, Birutė Railienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. – 607 p. – ISBN 978-9986-498-42-1

Ona Voverienė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: Giedrė Miknienė, Džiuljeta Malinauskaitė; įžanginį straipsnį „Yra asmenybė – yra ir darbas, ir istorijos vyksmas“ parašė Birutė Railienė. – Vilnius : Mokslo aidai, 2008. – 368 p. – Asmenvardžių r-klė: p. 345–368. – ISBN 978-9986-498-41-4

Povilas Saudargas : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; parengė Bronislava Kisielienė; redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.), Kristina Janušaitė, Birutė Railienė (ats. red.). – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. – 64, [2] p. – ISBN 978-9986-498-40-7

Romanas Plečkaitis : bibliografijos rodyklė/ Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto biblioteka, Filosofijos istorijos ir logikos katedra ; sudarė: Angelė Putelienė, Salomėja Peciulkienė. – Vilnius : [S. n.], [2008]. – 46 p. – ISBN 978-9955-33-287-9

Stasys Stačiokas : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [parengė: Bronislava Kisielienė, Birutė Railienė ; redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė (ats. red.), Juozas Marcinkevičius (pirm.), Povilas Saudargas]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2008. – 261, [3] p. : iliustr., portr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Asmenvardžių r-klė: p. 256–261. – ISBN 978-9986-498-39-1

Vilniaus Evangelikų Reformatų Sinodo bibliotekai – 450 : parodos katalogas [elektroninis išteklius] / įvadinį tekstą ir aprašus parengė Violeta Radvilienė.

Vitalijus Janickis : bibliografijos rodyklė / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; parengė: Birutė Railienė, Vitalijus Janickis. – Kaunas : Technologija, 2008. – 111 p. : iliustr.

Vytautas Juodkazis : bibliografijos rodyklė / [sudarė Vaida Juodėnienė ; redaktorių kolegija: Algimantas Grigelis, Juozas Marcinkevičius (pirm.), Birutė Railienė (ats. red.), Povilas Saudargas]. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vilniaus universitetas, 2008. – ISBN 978-9955-815-50-1

2007

Adelė Ubeikaitė : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė E. Paškevičiūtė-Kundrotienė ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 2007. – 46 p. – Kn. taip pat: Lietuvių kalbotyros metraštininkė : [įžanginis straipsnis] / B. Railienė], p. 8–11.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : [tęstinis darbų rinkinys / redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Danutė Labanauskienė, Juozas Marcinkevičius (pirmininkas), Daiva Narbutienė (atsakomoji redaktorė), Povilas Saudargas, Elena Stasiukaitienė; Virginija Aputienė (redaktorė)]. – 2003/2004 (2007). – Vilnius : Margi raštai, 2007. – ISSN 1648-9772

XVI–XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje = Lithuanica saeculi sexti ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae : katalogas / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: D. Narbutienė, V. Radvilienė, D. Rauckytė-Bikauskienė ; redaktorė D. Narbutienė. – Vilnius, 2007. – 503 p. : iliustr. – Pagalbinės r-klės: p. 435–502. – Kn. taip pat: Senoji Lietuvos MA lituanika : [įvadinis straipsnis] / D. Narbutienė, p. VII–XVI].

2006

Juozas Algimantas Krikštopaitis : bibliografijos rodyklė / Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: A. Putelienė, L. Zinkutė. – Vilnius, 2006. – 110 p. : portr. – Kn. taip pat: Beauštantis šių metų pavasaris / Ž. Jackūnas, p. 9–14.

Lietuvos istorijos bibliografija, 1976–1980 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; medžiagą rinko: J. Kulikauskienė, B. Kisielienė, A. Vitkauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas ; mokslinis konsultantas R. Jasas. – Vilnius, 2006. – 496 p.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2003/2004 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė, D. Labanauskienė, J. Marcinkevičius (pirm.), D. Narbutienė (ats. red.), P. Saudargas, E. Stasiukaitienė ; redaktorė V. Aputienė. – Vilnius, 2006. – 224 p. : portr., lent.

Sofija Kanopkaitė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; parengė E. Fedorovskytė ; redaktorių kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), I. Norkienė, P. Saudargas, E. Stasiukaitienė, V. A. Tamošiūnas. – Vilnius, 2006. – 136 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat: Gyvenimas – mokslui, mokslas – gyvenimui / V. A. Tamošiūnas ; Per laiko prizmę pažvelgus / J. Račkus ; Post scriptum / S. Kanopkaitė : [įžanginiai straipsniai], p. 10–30.

2005

Akademikas Bronius Grigelionis : bibliografijos rodyklė / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija G. Dzemyda, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius, S. Rutkauskas (pirm.), M. Sapagovas. – Vilnius, 2005. – 126 p. – Kn. taip pat: Pratarmė / A. Ališauskienė, p. 5.

Lietuvių kalbotyra, 1996–2000 = Litauische Sprachwissenschaft, 1996–2000 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė S. Dagienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), K. Morkūnas, R. Pukėnienė (ats. red.), B. Railienė, A. Sabaliauskas, P. Saudargas. – Vilnius, 2005. – 774 p.

Publikacijų duomenų bazė : bendroji sudarymo metodika / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Kauno technologijos universitetas ; parengė: N. Kolesinskienė, G. Sasnauskaitė ; atsakomoji redaktorė L. Bloveščiūnienė. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Kaunas : Technologija, 2005. – 116 p. : iliustr.

Theodor von Grotthuss, 1785–1822 : bibliography / Library of the Lithuanian academy of sciences, Institute of chemistry, Theodor Grotthusss foundation ; sudarė J. Kulikauskienė ; redakcinė kolegija: D. Malinauskaitė, J. Marcinkevičius (pirm.), L. Kanopkienė (ats. red.), B. Railienė, P. Saudargas, A. Vaškelis. – Vilnius, 2005. – 20 p.

2004

Lietuvos botanika, 1976–1980 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Botanikos institutas ; sudarė S. Norkūnienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas, M. Strukčinskas. – Vilnius : Botanikos inst. l-kla, 2004. – 436 p.

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 2001/2002 : [tęstinis darbų rinkinys] / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė, D. Labanauskienė, J. Marcinkevičius (pirm.), D. Narbutienė (ats. red.), P. Saudargas, E. Stasiukaitienė, V. Aputienė (red.). – Vilnius : Margi raštai, 2004. – 199 p. : iliustr., lent.

Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych = Moksliniai lenkų-lietuvių kontaktai archyvinių ir bibliotekinių rinkinių šviesoje / Archiwum Polskiej Akademini Nauk, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; moksliniai redaktoriai: J. Arvaniti, A. Roszkowski. – Warszawa, 2004. – 286 p. : iliustr. – Tekstas lenk., liet. – Bibliogr. išnašose. – Kn. taip pat: [Įvadas (lenk., liet.)] / J. Marcinkevičius, p. 3–4.

Vincas Kudirka : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: G. Sasnauskaitė, R. Pukėnienė, I. Ledas ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius : Margi raštai, 2004. – 567 p.

2003

Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1901–1903 =Publications of Lithuanian periodicals, 1901–1903 = Publikationen der Litauischen Periodika, 1901–1903 : Lietuvos bibliografija. Serija C / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: A. Sitnikaitė, R. Kazlauskienė ; redaktorės: V. Debesienė, R. Pukėnienė ; redakcinė kolegija: R. Varnienė (pirm.), O. Janonis (pirm. pavad.), J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius, 2003. – 576 p.

Lietuvių kalbotyra, 1981–1985 = Litauische Sprachwissenschaft, 1981–1985 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: R. Sedekerskytė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), K. Morkūnas, B. Railienė, A. Sabaliauskas, G. Sasnauskaitė, P. Saudargas. – Vilnius, 2003. – 339 p.

Lietuvių kalbotyra, 1991–1995 = Litauische Sprachwissenschaft, 1991–1995 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: S. Dagienė, J. Matuzaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), K. Morkūnas, R. Pukėnienė (ats. red.), B. Railienė, A. Sabaliauskas, G. Sasnauskaitė, P. Saudargas. – Vilnius, 2003. – 544 p.

Lietuvos evangelikų liuteronų ir reformatų spauda XVI–XVIII a. : parodos katalogas [elektroninis išteklius] / apibendrinamuosius įvadinius tekstus parašė Mindaugas Sabutis, leidinius išrinko ir aprašė Daiva Narbutienė.

Lietuvos mokslo institutų publikacijų duomenų bazė : bendrieji sudarymo principai ir publikacijų įrašymo taisyklės / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; parengė: N. Kolesinskienė, G. Sasnauskaitė ; redaktorė R. Pukėnienė. – Vilnius, 2003. – 47 p.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografijos rodyklė, 1991 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: B. Kisielienė, G. Sasnauskaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė (ats. red.), P. Saudargas. – Vilnius, 2003. – 199 p.

Parchment’s Digital Images Archive = Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas : laikotarpiai XII–XV a. / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas ; projekto kūrybinė grupė ; projekto vadovė R. Cicėnienė ; programavimas E. Ožeraitis ; archyviniai aprašai: G. Kanišauskaitė, I. Pajėdaitė ; skaitmeninių vaizdų kūrimas A. Bielko ; vertimas į anglų kalbą R. Ščekaturovaitė. – Vilnius : UNESCO, 2003. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) + 1 lapelis (sulankst.). – Tekstas liet., angl. – http://sena.mab.lt/pergamentai/. – ISBN 9986-498-33-3.

Periodinių leidinių pavadinimų trumpinimų sąrašas / [sudarytoja R. Kazlauskienė ; Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Bibliografijos skyrius]. – Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos biblioteka], 2003. – 21 p.

2002

Benediktas Juodka : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė I. Norkienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 2002. – 144 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat: „Gyvenimas kūrybai“ : [įžanginis straipsnis] / S. Kanopkaitė, p. 8–21.

Ekslibrisai : Kazachija : parodos katalogas / Marzija Žaksygarina ; sudarytojas Alfonsas Čepauskas. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : Lietuvos ekslibrisininkų klubas, 2002. – [13, 2] p., įsk. virš. : iliustr.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1987–1988 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: L. Banytė, D. Stašienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė, J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, A. Steponaitienė (ats. red.). – Vilnius, 2002. – 395 p.

XV–XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas = Index librorum latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: D. Narbutienė, S. Narbutas ; redakcinė komisija: P. U. Dini, J. Girdzijauskas, A. Jovaišas, D. Kuolys, I. Lukšaitė, S. Narbutas (leid. red.), D. Pociūtė, E. Ulčinaitė. – Vilnius, 2002. – 238 p.

Tomas Sakalauskas : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Kisielienė ; dailininkė J. Stauskaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 2002. – 100 p. : portr.

2001

Akademikas Jonas Mockus : bibliografinė rodyklė / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Steponaitienė ir kt. – Vilnius, 2001. – 66 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat : Trumpa akademiko Jono Mockaus mokslinės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis] / M. Sapagovas, p. 7-8.

Algimantas Grigelis : trys gyvenimo briaunos : literatūros rodyklė / Lietuvos geologijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Railienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius, A. Steponaitienė (ats. red.) ir kt. – Vilnius, 2001. – 138 p. : iliustr. – Kn. taip pat : Profesorius Algimantas Grigelis ir jo veikla geologijos mokslo baruose : [įžanginis straipsnis] / V. Kadūnas, p. 7-13.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1989–1990 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: L. Banytė, G. Sasnauskaitė, R. Pukėnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius, B. Railienė, A. Steponaitienė (ats. red.). – Vilnius, 2001. – 610 p.

2000

Akademikas Adolfas Laimutis Telksnys : bibliografinė rodyklė / Matematikos ir informatikos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius, 2000. – 136 p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat : Trumpa profesoriaus habilituoto daktaro Laimučio Telksnio mokslinės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis] / M. Sapagovas, N. Kligienė, p. 7-9.

Dionizas Poškus : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Chemijos institutas ; medžiagą surinko D. Poškus ; spaudai parengė Z. Valantiejienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 2000. – 46 p. – Kn. taip pat : Profesorius Dionizas Poškus : [įžanginis straipsnis] / A. Vaškelis, p. 6-16.

Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1898-1900 = Publications of Lithuanian periodicals, 1898-1900 = Publikationen der Litauischen Periodika, 1898-1900 : Lietuvos bibliografija. Serija C / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė E. Krivaščenko ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius, L. Kanopkienė (red.), V. Debesienė (ats. red.). – Vilnius, 2000. – 515 p. : iliustr., faks.

Lietuvių kalbotyra, 1986-1990 = Litauische Sprachwissenschaft, 1986-1990 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė J. Pakalniškytė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, G. Sasnauskaitė, P. Saudargas ir kt. – Vilnius, 2000. – 344 p. – Kn. taip pat : „Lietuvių kalbotyra, 1986-1990“ : [įžanginis straipsnis liet., vok.] / K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, p. 7-12.

Vytautas Kontrimavičius : bibliografinė rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Ekologijos institutas ; sudarė V. Vanagaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 2000. – 74 p. : portr. – Kn. taip pat : Akademikas Vytautas Kontrimavičius ir jo mokslinė veikla : [įžanginis straipsnis] / B. Juodka, J. Virbickas, p. 8-12.

1999

Algimantas Miškinis : bibliografinė rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Architektūros ir statybos institutas ; sudarė S. Drobenka ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 1999. – 122 p. : portr. – Kn. taip pat : Apie Algimantą Miškinį ir jo darbus : [įžanginis straipsnis] / J. Gimbutas, p. 10-14.

Bibliografinio aprašo reikalavimai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje sudaromiems literatūros sąrašams / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Railienė ; redakcinė kolegija: S. Dagienė, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1999. – 27 p. : lent.

Grigorijus Rozovskis : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Chemijos institutas ; sudarė: R. D. Jankauskienė, D. O. Kimtienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), L. Kanopkienė (ats. red.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1999. – 65 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesorius Grigorijus Rozovskis : [įžanginis straipsnis] / A. Vaškelis, p. 6-16.

Juozas Matulis : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Steponaitienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 1999. – 204 p. : portr. – Kn. taip pat : Didysis Lietuvos mokslininkas : [įžanginis straipsnis] / A. Vaškelis, p. 6-16.

Leonas Simanavičius : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Chemijos institutas ; sudarė: R. D. Jankauskienė, D. O. Kimtienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), L. Kanopkienė (ats. red.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1999. – 42 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesorius Leonas Simanavičius : [įžanginis straipsnis] / K. Jakubėnas, A. Steponavičius, p. 6-16.

Vytautas Statulevičius : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Matematikos ir informatikos institutas ; sudarė A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius, 1999. – 89, [2] p. : portr., iliustr. – Kn. taip pat : Akademiko V. Statulevičiaus gyvenimas ir kūryba : [įžanginis straipsnis] / H. Pragarauskas, M. Sapagovas, L. Saulis, p. 7-10.

1998

Dendroklimatochronologija, 1971-1980 = Dendroclimatochronology, 1971-1980 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Dendroklimatochronologijos laboratorija ; sudarė S. Norkūnienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1998. – 331 p.

Lietuvos bibliografija [elektroninis išteklius] : Serija C, lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1898–1900 / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka ; redaktorių kolegija: Vladas Bulavas … [et al.] ; sudarytojos: Valerija Debesienė, Efrosinija Krivaščenko ; atsakomoji redaktorė: Lina Kanopkienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : Lietuvos mokslininkų sąjungos Informacinis centras, 1998. – 1 kompakt. diskas.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1983-1984 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Balčiūnienė, S. Dagienė, L. Pečeliūnienė, B. Verbickaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, L. Pečeliūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1998. – 466 p.

Lietuvos mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1985-1986 / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Balčiūnienė, L. Pečeliūnienė ; redakcinė kolegija: L. Banytė, A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, J. Marcinkevičius (pirm.), L. Pečeliūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1998. – 55 p.

Povilas Norkus : literatūros rodyklė / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1998. – 49 p. : portr. – Kn. taip pat: [Apie profesorių Povilą Norkų pasakoja]: G. Rozovskis, J. Jankauskas, p. 6-11.

Romanas Višomirskis : literatūros rodyklė = biliographical index / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Chemijos institutas ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1998. – 130, [24] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: [Apie akademiko R. Višomirskio mokslinę veiklą, atsiminimai ir kt. (liet., angl., rus.)], p. 8-54.

1997

Clavis Germanico-Lithvana = Handschriftliches Deutsch-Litauisches Wörterbuch = Manuscript German-Lithuanian Dictionary : rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas : 4 d. / Bibliotheca Baltica Lietuvos nacionalinė valdyba, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1995-1997.

D. 2 : F-L. – 1997. – 697 p.
D. 3 : M-S. – 1997. – 584 p.
D. 4 : T-Z. – 1997. – 620 p.

Jurgis Viščakas : literatūros rodyklė = bibliographical index / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas ; sudarė: A. Ališauskienė, N. Šaduikienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. ; [apie akademiko J. Viščako gyvenimą ir kūrybą bei atsiminimai, p. 11-35]. – Vilnius, 1997. – 181 p. : iliustr., portr.

Leonardas Valentėlis : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1997. – 40 p. : portr. – Kn. taip pat : Habilituotas daktaras Leonardas Valentėlis : [įžanginis straipsnis] / A. Steponavičius, p. 6-9.

Lietuvių kalbotyra, 1977-1980 = Litauische Sprachwissenschaft, 1977-1980 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: R. Sedekerskytė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius, 1997. – 306 p.

Povilas Algirdas Vaškelis : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1997. – 71 p. : portr. – Kn. taip pat : Povilo Algirdo Vaškelio gyvenimo kelias ir mokslinė veikla : [įžanginis straipsnis] / M. Šalkauskas, p. 6-9.

1996

Abramas Molčadskis : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1996. – 38 p. : portr. – Kn. taip pat : Daktaras Abramas Molčadskis : [įžanginis straipsnis] / K. Juodkazis, p. 6-9.

Regina Volkaitė-Kulikauskienė : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė G. Sasnauskaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius, 1996. – 116 p. : portr. – Kn. taip pat : Iškili Lietuvos proistorės tyrinėtoja : [įžanginis straipsnis] / G. Zabiela, p. 6-12.

Teodoras Grotusas, 1785-1822 = Theodor von Grotthuss, 1785-1822 : bibliografinė rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: J. Kulikauskienė, A. Vitkauskienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Pranckutė (ats. red.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 1996. – 97 p. : portr., faks. – Kn. taip pat : Įvadinės mintys : [įžanginis straipsnis liet., angl., vok., rus.] / J. A. Krikštopaitis, p. 13-18.

1995

Antanas Nemezijus Steponavičius : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1995. – 48 p. : portr. – Kn. taip pat : Daktaras Antanas Nemezijus Steponavičius : [įžanginis straipsnis] / L. Simanavičius, p. 6-9.

Clavis Germanico-Lithvana = Handschriftliches Deutsch-Litauisches Wörterbuch = Manuscript German-Lithuanian Dictionary : rankraštinis XVII amžiaus vokiečių-lietuvių kalbų žodynas : 4 d. / Bibliotheca Baltica Lietuvos nacionalinė valdyba, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1995.

D. 1 : A-E. – XLII, 629, [1] p. – Bibliogr.: p. XXV-XXVII (37 pavad.). – Kn. taip pat : Pastabos apie Frydricho Pretorijaus žodyną „Clavis Germanico-Lithvana : [įvadinis straipsnis liet., angl., vok.] / V. Drotvinas, p. X-XXXIV.

Lietuvių kalbotyra, 1973-1976 = Litauische Sprachwissenschaft, 1973-1976 : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: R. Sedekerskytė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius, 1995. – 392 p. – Kn. taip pat : „Lietuvių kalbotyra, 1973-1976“ : [įžanginis straipsnis liet., vok.] / K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, p. 7-9.

Mudis Šalkauskas : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1995. – 54 p. : portr. – Kn. taip pat : Daktaras Mudis Šalkauskas : [įžanginis straipsnis] / A. Vaškelis, p. 6-10.

Ona Galdikienė : literatūros rodyklė / Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė. – Vilnius, 1995. – 36 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesorė Ona Galdikienė : [įžanginis straipsnis] / A. Steponavičius, p. 6-9.

1994

Arianas Prokopčikas : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: B. Railienė, A. Pranckutė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), P. Saudargas. – Vilnius, 1994. – 49 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesorius Arianas Prokopčikas : [įžanginis straipsnis] / G. Rozovskis, p. 6-11.

Geologijos-mineralogijos mokslų disertacijos Lietuvoje : bibliografinė rodyklė, 1953-1993 m. / Vilniaus universitetas, Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Railienė ; redagavo A. Jurgaitis. – Vilnius, 1994. – 29 p.

Juozo Maniuko darbų bibliografinė rodyklė, 1934-1990 / Lietuvos mokslų akademijos Centrinė biblioteka. – Vilnius, 1994. – 17, [1] p. – Sudarytojas ir redaktorius nenurodyti. – Rotaprintas. – Kn. taip pat : Gyvenimo ir veiklos apžvalga : [įvadinis straipsnis], p. 1-3.

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos nuostatai : patvirtinti Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 1994 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 3. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 1994. – 14 p.

Rankraščių fondai = Manuscripts collections = Фонды рукописных изданий / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė D. Labanauskienė. – Vilnius, 1994. – 122 p.

Vytautas Gudelis : bibliografinė rodyklė = bibliography / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Kisielienė ; redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė, P. Saudargas. – Vilnius, 1994. – 115 p. : portr. – Kn. taip pat : Mokslininko V. Gudelio kelias ir laikas : [įžanginis straipsnis liet., angl.] / R. Baubinas, p. 7-25.

Закономерности изменчивости популяционных параметров вида в пространстве и времени : (на примере пресноводных модельных видов рыб) / Ричардас Вольскис ; [Проект “Вид и его продуктивность в ареале”]. – Вильнюс : [Lietuvos mokslų akademijos biblioteka], 1994. – 99 p. : iliustr., brėž., žml.

1993

Algirdas Žukauskas = Альгирдас Жукаускас : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvos energetikos institutas ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), L. Kanopkienė ir kt. – Vilnius, 1993. – 129, [1] p. : portr. – Kn. taip pat : Šilumos mainų tyrimų Lietuvoje pradininkas : [įžanginis straipsnis liet., rus., angl.] / V. Makarevičius, J. Žiugžda, p. 9-20.

1992

Jonas Janickis : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; sudarė B. Railienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1992. – 66 p. : portr. – Kn. taip pat : Akademikas Jonas Janickis : [įžanginis straipsnis] / V. Zelionkaitė, p. 6-13.

Lietuvos istorijos bibliografija, 1971-1975 = Библиография истории Литвы, 1971-1975 / Lietuvos Mokslų akademijos biblioteka ; sudarė: O. Adomonienė, R. Strazdūnaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1992. – 560 p.

1990

Estų ir latvių literatūros vertimai į lietuvių kalbą, 1918-1940 : katalogas / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: E. Krivaščenko, A. Ubeikaitė ; redagavo S. Norkūnienė. – Vilnius, 1990. – 68 p.

Lietuvių kalbotyra, 1930-1943 = Литовское языкознание, 1930-1943 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.). – Vilnius, 1990. – 379 p. – Kn. taip pat : „Lietuvių kalbotyra, 1930-1943“ : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, p. 9-15.

Tadas Adomonis : bibliografinė rodyklė, 1931-1989 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė O. Adomonienė. – Vilnius, 1990. – 34 p.

1989

Autografų kolekcijos katalogas = Каталог коллекции автографов / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; parengė D. Labanauskienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius (ats. red.), R. Jasas, E. Treinienė. – Vilnius, 1989. – 359 p.

Lietuvos astakologija = Астакология Литвы = Lithuanian Astacology : bibliografinė rodyklė, 1981-1985 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas ; sudarė: J. Šeštokas, J. Cukerzis ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, M. Morkvėnienė (ats. red.). – Vilnius, 1989. – 51 p. : iliustr. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis] / J. Šeštokas, p. 7-8.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1981-1982 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1981-1982 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: S. Dagienė, D. Stašienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, L. Pečeliūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1989. – 893 p.

1988

Lietuvos botanika, 1971-1975 = Ботаника Литвы, 1971-1975 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė S. Norkūnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Čeponytė (ats. red.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė. – Vilnius, 1988. – 581 p.

1987

Juras Požela = Юрас Пожела : literatūros rodyklė, 1984-1986 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: L. Greblikienė, V. Jucienė ; redagavo L. Kanopkienė. – Vilnius, 1987. – 53 p.

Kazimieras Meškauskas = Казимерас Мешкаускас : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: D. Stašienė, I. Santackienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1987. – 103 p. : portr. – Kn. taip pat : Kazimiero Meškausko mokslinės ir visuomeninės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Puronas, p. 9-29.

Lexiсon Lithuanicum : rankraštinis XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodynas / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; įvadą [p. 6-23], žodyno teksto transliteraciją ir žodžių rodyklę [p. 480-567] parengė V. Drotvinas ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.) ir kt. – Vilnius : Mokslas, 1987. – 568 p. : faks.

Lietuvių kalbotyra, 1917-1929 = Литовское языкознание, 1917-1929 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1987. – 284 p. – Kn. taip pat : „Lietuvių kalbotyra, 1917-1929“ : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / K. Morkūnas, A. Sabaliauskas, p. 9-13.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1980 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1980 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Baublys ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, S. Norkūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1987. – 370 p.

Povilas Brazdžiūnas = Повилас Бразджюнас : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė I. Blažienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1987. – 102 p. : portr. – Kn. taip pat : Lietuvos eksperimentinės fizikos pradininkas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / E. Makariūnienė, p. 7-37.

Raganų teismai Lietuvoje = Судебные процессы над ведьмами в Литве = Hexenprozesse in Litauen : Lietuvos teisės paminklai / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; parengė: K. Jablonskis, R. Jasas ; redakcinė kolegija: J. Jurginis (pirm.), J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius : Mintis, 1987. – 433 p. : iliustr. – Tekstas liet., rus., lenk. – Santr. rus., vok. – Bibliogr. įv. str. išnašose. – Kn. taip pat : „Raganų teismai“ : [įžanginis straipsnis] / J. Jurginis, p. 11-23.

Romualdas Grigas : bibliografinė rodyklė, 1965-1986 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Putelienė. – Vilnius, 1987. – 23 p. – Kn. taip pat : Romualdui Grigui – 50 : [įžanginis straipsnis] / V. Jonaitis, p. 3-5.

1986

Gytis Vaitkūnas : bibliografinė rodyklė, 1963-1986 / Lietuvos TSR filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ; Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Putelienė ; redagavo D. Valkevičienė. – Vilnius, 1986. – 14 p. – Kn. taip pat : Gyčiui Vaitkūnui – 50 : [įžanginis straipsnis] / A. Andriuškevičius, p. 1-3.

Juozas Jurginis = Юозас Юргинис : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Partijos istorijos institutas prie Lietuvos KP CK ; sudarė: B. Kašauskienė, A. Šiškienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1986. – 305 p. : portr. – Kn. taip pat : Istorikas Juozas Jurginis : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Merkys, p. 9-50.

Romas Šarmaitis = Ромас Шармайтис : bibliografinė rodyklė, 1926-1985 / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka, Partijos istorijos institutas prie Lietuvos KP CK ; sudarė E. Mertinienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, L. Pečeliūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1986. – 484 p. : portr. – Kn. taip pat : Komunistas, mokslininkas, visuomenės veikėjas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / K. Surblys, p. 9-49.

1985

Juras Požela = Юрас Пожела : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto žinybinė Informacijos problemų mokslinio tyrimo laboratorija ; sudarė: V. Motiekienė, N. Šaduikienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.) ir kt. – Vilnius, 1985. – 164 p. : portr. – Kn. taip pat : Juro Poželos mokslinės ir visuomeninės veiklos apžvalga : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Jucienė, A. Šileika, p. 8-44.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1979 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1979 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė L. Pečeliūnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.), D. Stašienė. – Vilnius, 1985. – 356 p.

1984

Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai, 1518-1918 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvos TSR savarankiška knygos bičiulių draugija ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, R. Jasas ir kt. – Vilnius : Mokslas, 1984. – 219, [5] p. : iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. trump.: p. 203-206. – Asmenvardžių r-klė : p. 210-220.

Lietuvos botanika, 1966-1970 = Ботаника Литвы, 1966-1970 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė S. Norkūnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1984. – 536 p.

Valeckienė A. Lietuvių kalbos gramatinė sistema : giminės kategorija / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius : Mokslas, 1984. – 277 p.

1983

Boleslovas Styra = Болеслав Стырo : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė I. Blažienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, S. Norkūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 121 p. : portr. – Kn. taip pat : Branduolinės meteorologijos pradininkas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Lujanas, p. 9-19.

Lietuvos astakologija = Астакология Литвы = Lithuanian Astacology : bibliografinė rodyklė, 1578-1980 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: J. Šeštokas, J. Cukerzis ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, M. Morkvėnienė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 64 p. : iliustr. – Kn. taip pat : Kas tyrė ir aprašė Lietuvos vėžius: [įžanginis straipsnis liet., rus., angl.] / J. Šeštokas, p. 8-19.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1977 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1977 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: L. Šimulionienė, L. Pečeliūnienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, Z. Čeponytė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 322 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1978 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1978 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė Z. Čeponytė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė, S. Norkūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 353 p.

Paulius Slavėnas = Паулюс Славенас : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: I. Santackienė, A. Šiškienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1983. – 172 p. : portr. – Kn. taip pat : Profesoriaus P. Slavėno mokslinė veikla : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / S. Matulaitytė, p. 7-32.

Rimantas Tidikis : bibliografinė rodyklė, 1966-1982 : pro memoria / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka, TSRS Filosofų draugija. Lietuvos skyrius. Etikos sekcija ; sudarė A. Putelienė ; redagavo L. Gudaitytė. – Vilnius, 1983. – 17 p. – Kn. taip pat : Mokslinė ir visuomeninė veikla : [įžanginis straipnis], p. 5-7.

Romanas Plečkaitis : bibliografinė rodyklė, 1962-1983 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ; sudarė: A. Putelienė, M. Zarauskaitė. – Vilnius, 1983. – 20 p.

1982

Jonas Macevičius : bibliografinė rodyklė, 1945-1981 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas ; sudarė A. Putelienė ; redagavo M. Zarauskaitė. – Vilnius, 1982. – 16 p.

Вопросы библиотековедения : опыт работы / Фундаментальная библиотека Академии наук Латвийской ССР, Научная библиотека Академии наук Эстонской ССР, Центральная библиотека Академии наук Литовской ССР ; редакционная коллегия: А. Ивашкявичюс (отв. ред.) и др. – Вильнюс, 1982. – 93 p. – Rus.

1981

Adolfas Jucys = Адольфас Юцис : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Fizikos institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: T. Strockytė, A. Ališauskienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1981. – 156 p. : portr. – Kn. taip pat : Daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / R. Karazija, p. 7-31.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1976 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1976 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė L. Šimulionienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1981. – 232 p.

1980

Lietuvos TSR istorijos bibliografija, 1966-1970 = Библиография истории Литовской ССР, 1966-1970 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas, Lietuvos Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė O. Adomonienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius, R. Strazdūnaitė (ats. red.) ir kt. – Vilnius, 1980. – 587 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1975 = Библиографический указатель изданий Академии наук Литовской ССР, 1975 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė L. Šimulionienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1980. – 318 p.

Pergamentų katalogas = Каталог пергаментов : [Lietuvos TSR Mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi XII a. pab.-XX a. pr. dokumentai ir rankraščiai] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; sudarė R. Jasas ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), E. Treinienė. – Vilnius, 1980. – 620 p. : iliustr. – Bibliogr. nuorodos išnašose.

Централизация и региональная координация комплектования в библиотеках академий наук Литовской и Белорусской ССР : опыт работы / Центральная библиотека академии наук Литовской ССР, Фундаментальная библиотека им. Я. Коласа Академии наук Белорусской ССР ; редакционная коллегия: А. Ивашкявичюс (отв. ред.), Ю. Марцинкявичюс и др. – Вильнюс ; Минск, 1980. – 97 p. – Rus.

1979

Kostas Korsakas = Костас Корсакас : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: V. Petrauskienė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, L. Kanopkienė (ats. red.). – Vilnius, 1979. – 452 p. : portr. – Kn. taip pat : Kosto Korsako literatūrinė ir mokslinė veikla : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / J. Lankutis, p. 9-45.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos veikla, tenkinant mokslo poreikius retrospektyvinei bibliografijai : [metodinė medžiaga] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; parengė L. Kanopkienė. – Vilnius, 1979. – 8 p.

Pirmasis lietuvių kalbos žodynas : Konstantinas Širvydas. Dictionarium trium linguarum / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; [įvadą ir žodyno rodyklę] parengė K. Pakalka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius : Mokslas, 1979. – 899 p. : iliustr.

Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai, 1576-1805 = Издания типографии Вильнюсской академии, 1576-1805 : bibliografija / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: K. Čepienė, I. Petrauskienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), K. Čepienė. – Vilnius, 1979. – 543 p. : iliustr., 7 iliustr. lap. – Kn. taip pat : [Įvadas liet., rus.], p. 5–11.

Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV-XVIII веках / Археографическая комиссия Академии наук СССР, Центральная библиотека Академии наук Литовской ССР ; редакционная коллегия: A. A. Ивашкявичюс, Ю. И. Марцинкявичюс и др. – Вильнюс : Мокслас, 1979. – 187 p., 18 iliustr. lap. – E. Laucevičiaus monografijos „Popierius Lietuvoje XV-XVIII a.” ir publikacijų, kuriose panaudota monografijos medžiaga, sąrašas: p. 173-174. – Rus.

1978

Dendroklimatochronologija, 1900-1970 = Дендроклиматохронология, 1900-1970 : bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius (ats. red.), A. Dzetaveckaitė. – Vilnius, 1978. – 285 p. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis liet., rus.] / T. Bitvinskas, p. 7-16.

Lietuviški dramos veikalai ir teatro pastatymai, 1940–1977 / [sudarė I. Santackienė] ; Lietuvos TSR mokslų akademija. Centrinė biblioteka. – Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos biblioteka], 1978. – 126 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1974 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1974 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė L. Šimulionienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, S. Norkūnienė (ats. red.). – Vilnius, 1978. – 269 p.

1977

Dvimačių vaizdų atpažinimo automatizavimas = Автоматизация распознавания двумерных изображений : bibliografinė rodyklė, 1959-1970 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: A. Jurko, Z. Kirklys, A. Rožienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, A. Rožienė. – Vilnius, 1977. – 189 p. – Kn. taip pat : Rašmenų skaitymo automatizavimo raidos apžvalga : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / Z. Kirklys, p. 8-22.

Lietuvių kalbotyra, 1969-1972 = Литовское языкознание, 1969-1972 : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė V. Paulauskienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Rožienė. – Vilnius, 1977. – 323 p.

Rankraščių rinkinių rodyklė = Указатель рукописных собраний / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė E. Treinienė. – Vilnius, 1977. – 70 p.

1976

Laucevičius E. XV-XVIII a. knygų įrišimai Lietuvos bibliotekose = Книжные переплеты XV-XVIII веков в библиотеках Литвы = Lithuanian Library Bookbindings in the 15th-18th centuries / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), K. Čepienė ; dailininkas R. Dichavičius. – Vilnius : Mokslas, 1976. – 128 p., 134 iliustr. lap. – Bibliogr. išnašose. – Santr. rus., angl.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1973 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1973 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: M. Zaikauskaitė, L. Šimulionienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Sitnikaitė. – Vilnius, 1976. – 252 p.

1974

Juozas Žiugžda = Юозас Жюгжда : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė B. Kurliandskienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, A. Sitnikaitė, A. Rožienė. – Vilnius, 1974. – 169 p. : portr. – Dalis teksto rus. – Kn. taip pat : Įžymus istorijos tyrinėtojas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / B. Vaitkevičius, H. Šadžius, p. 7-39.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1972 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1972 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė M. Zaikauskaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Sitnikaitė. – Vilnius, 1974. – 231 p.

1973

Juozas Matulis = Юозас Матулис : literatūros rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė P. Valentėlienė ; redakcinė kolegija: J. Marcinkevičius (pirm.), A. Ivaškevičius, A. Sitnikaitė, A. Rožienė. – Vilnius, 1973. – 143 p. : portr. – Kn. taip pat : Tarybų Lietuvos mokslo prezidentas : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / A. Žukauskas, R. Višomirskis, p. 7-31.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1971 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1971 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė M. Zaikauskaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1973. – 286 p.

1972

Jasas R., Truska L. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų surašymas 1790 m. / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Mikalauskas. – Vilnius, 1972. – 96 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1970 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1970 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė M. Zaikauskaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Ubeikaitė. – Vilnius, 1972. – 282 p.

1971

Lietuvių kalbotyra, 1965-1968 = Литовское языкознание, 1965-1968 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; sudarė: O. Kriukelienė, E. Stanevičienė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Mikalauskas (ats. red.). – Vilnius, 1971. – 244 p.

Lietuvos botanikos bibliografija, 1800-1965 = Библиография ботаники Литвы, 1800-1965 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė S. Šapiraitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Mikalauskas ; mokslinis redaktorius K. Brundza. – Vilnius, 1971. – 528 p. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis liet., rus.] / K. Brundza, p. 7-15.

Lietuvos TSR mokslininkų disertacijos, 1945-1968 = Диссертации ученых Литовской ССР, 1945-1968 : bibliografija / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto mokslinė biblioteka ; sudarė: Z. Petrauskienė, P. Valentėlienė. – Vilnius, 1971. – 490 p. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis liet., rus.] / A. Žukauskas, p. 9-14.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1969 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1969 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija : A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Mikalauskas. – Vilnius, 1971. – 288 p.

1970

Lietuvos geologijos bibliografija, 1800-1965 = Библиография геологии Литвы, 1800-1965 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvos geologijos institutas ; sudarė A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius (pirm.), A. Mikalauskas ; mokslinis redaktorius A. Grigelis. – Vilnius, 1970. – 276 p. – Kn. taip pat : [Įvadinis straipsnis liet., rus.] / A. Grigelis, p. 9-14.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1968 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1968 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Mikalauskas. – Vilnius, 1970. – 255 p.

Материалы конференции библиотек АН Прибалтийских советских республик (Вильнюс, 17-21 июня 1969 г.) / Центральная библиотека Академии наук Литовской ССР ; составитель А. Ивашкявичюс ; редакционная коллегия: А. Ивашкявичюс, Ю. Марцинкявичюс (пред.), А. Микалаускас и др. – Вильнюс, 1970. – 216 p. : lent., schem. – Bibliogr. str. gale ir išnašose. – Rus.

1969

Lietuvos TSR istorijos bibliografija, 1940-1965 = Библиография истории Литовской ССР, 1940–1965 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Istorijos institutas ; sudarė: O. Adomonienė, V. Milius, A. Tautavičius ; redakcinė kolegija: O. Česnulevičiūtė, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius, A. Mikalauskas. – Vilnius, 1969. – 709 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos atlasų ir žemėlapių katalogas = Каталог атласов и карт Центральной библиотеки Академии наук Литовской ССР / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė K. Čepienė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis (ats. red.), A. Ivaškevičius, N. Leškovič, J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1969. – 343 p. – Dalis teksto lygiagr. rus.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1967 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1967 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1969. – 263 p.

1968

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1966 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1966 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1968. – 292 p.

Sitnikaitė A. Šakinių-teminių mokslinių bibliografijų leidimas Tarybų Lietuvoje : (medžiaga 2-ajai respublikinei bibliografų konferencijai) / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka. – Vilnius, 1968. – [2], 18 p.

1967

Laucevičius E. Popierius Lietuvoje XV-XVIII a. = Бумага в Литве в XV-XVIII вв. = Paper in Lithuania in XV-XVIII centuries / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Gamtos mokslų ir technikos istorijos komisija prie Lietuvos TSR Mokslų akademijos prezidiumo ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius, J. Marcinkevičius ir kt. ; dailininkas V. Kalinauskas. – Vilnius : Mintis, 1967.

Kn. 1. – 287 p. : iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. išnašose.
Kn. 2 : Atlasas. – 577 p. : iliustr.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1965 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1965 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1967. – 240 p.

1966

Bibliotekininkystė ir bibliografija : [mokslo darbai] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius : Mintis, 1966.

[T. 3] : Rusų knygos spausdinimo pradžia ir Lietuva = Начало русского книгопечатания и Литва : pranešimai, straipsniai. – 236 p. : iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. išnašose. – Kn. taip pat : [Įžanginis žodis liet., rus., angl.] / K. Korsakas, p. 7-16.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1964 = Библиография изданий Академии нaук Литовской ССР, 1964 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1966. – 207 p.

Prūsų kalbos paminklai = Памятники Прусского языка : [svarbiausiųjų tekstų fotokopijos] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; parengė V. Mažiulis ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius ir kt. – Vilnius : Mintis, 1966. – 254 p. – Bibliogr. išnašose. – Kn. taip pat : Prūsai : [įžanginis straipsnis] / V. Mažiulis, p. 11-15.

1965

Lietuvių kalbotyra, 1961-1964 = Литовское языкознание, 1961-1964 : bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; sudarė: A. Bielinis, E. Stanevičienė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1965. – 222 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos leidinių bibliografija, 1963 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР, 1963 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1965. – 192 p.

1964

Kristijonas Donelaitis, 1714–1964 : (parodos katalogas) / Vilniaus valstybinio V. Kapsuko v. universiteto biblioteka, Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka ; [sudarė P. Mikelinskaitė … et al. ; spec. red.: B. Mituzienė ir St. Tomonis]. – Vilnius : [VUB], 1964. – 101, [2] p. : iliustr., portr.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1962 = Библиография книг и статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1962 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: A. Sitnikaitė, A. Ubeikaitė ; redakcinė kolegija: A. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Marcinkevičius. – Vilnius, 1964. – 203 p.

1963

Bibliotekininkystė ir bibliografija = Библиотековедение и библиография : [mokslo darbai] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1963.

T. 2 : Straipsniai, bibliografinė rodyklė, publikacijos. – 344 p. : iliustr. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. išnašose.

Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas = Описание инвентарей феодальных владений в Литве / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė V. Abramavičius ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius : Laikr. ir žurn. l-kla, 1963. – 557 p. : iliustr. – Kn. taip pat : Feodalinių valdų inventoriai : [įžanginis straipsnis liet., rus.] / V. Abramavičius, p. 5-27.

Lietuvių kalbotyra, 1944-1960 = Литовское языкознание, 1944-1960 : bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ; sudarė: A. Bielinis, E. Stanevičienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis ir kt. – Vilnius : Laikr. ir žurn. l-kla, 1963. – 282 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1961 = Библиография книг и статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1961 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius, 1963. – 188 p.

Rankraščių rinkiniai = Собрание рукописей : Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos XI-XX amžių rankraščių fondų trumpa apžvalga / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė V. Abramavičius ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, J. Galvydis, A. Ivaškevičius (ats. red.). – Vilnius : Laikr. ir žurn. l-kla, 1963. – 292 p. : iliustr. – Dalis teksto rus., lenk.

1962

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1960 = Библиография книг и статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1960 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius, 1962. – 226 p.

1961

Bibliotekininkystė ir bibliografija = Библиотековедение и библиография : [mokslo darbai] / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1961.

T. 1 : Straipsniai, bibliografinė rodyklė, dokumentų publikacijos. – 350 p. : faks. – Santr. rus., angl. – Bibliogr. išnašose.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir jos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1958 = Библиография книг и статей Академии наук Литовской ССР и ее сотрудников, 1958 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: A. Sitnikaitė, A. Šyvienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, J. Galvydis (ats. red.). – Vilnius, 1961. – 238 p.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1959 = Библиография книг и статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1959 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: A. Sitnikaitė, A. Šyvienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, J. Galvydis (ats. red.). – Vilnius, 1961. – 250 p.

1960

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbuotojų straipsnių bibliografija, 1945-1954 = Библиография статей сотрудников Академии наук Литовской ССР, 1945-1954 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: J. Basiulis, A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, J. Galvydis (ats. red.). – Vilnius, 1960. – 407 p.

1959

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka = Центральная библиотека Академии наук Литовской ССР : [vadovas] / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė A. Ivaškevičius ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, J. Galvydis (ats. red.), N. Leškovič, V. Abramavičius. – Vilnius, 1959. – 82 p. : iliustr. – Santr. rus., angl.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir jos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1956-1957 = Библиография книг и статей Академии наук Литовской ССР и её сотрудников, 1956-1957 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: J. Basiulis, A. Sitnikaitė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, J. Galvydis (ats. red.). – Vilnius, 1959. – 234 p.

1958

Abramavičius V. Valerijonas Vrublevskis / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958. – 104 p. : portr., iliustr.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos rankraštinių darbų ir disertacijų bibliografija, 1946-1956 = Библиография рукописных трудов и диссертаций Академии наук Литовской ССР, 1946-1956 / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; sudarė: V. Abramavičius, K. Čepienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, J. Basiulis, J. Galvydis, A. Ivaškevičius. – Vilnius, 1958. – 158 p.

Medicinos daktarų disertacijos, apgintos arba pripažintos Vilniaus universitete 1793-1842 metais = Диссертации докторов медицины, защищенные или признанные в Вильнюсском университете в 1793-1842 гг. : bibliografinė rodyklė / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; sudarė A. Bielinis ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, V. Abramavičius, J. Basiulis, J. Galvydis ir kt. – Vilnius, 1958. – 132 p. : iliustr. – Kn. taip pat : Vilniaus universiteto 18-ojo ir 19-ojo amžiaus medicinos daktarų disertacijos : [įžanginis straipsnis] / V. Kutorga, p. 11-22.

Revoliucinis judėjimas Lietuvoje ir Baltarusijoje 1905-1907 metais = Революционное движение в Литве и Белоруссии 1905-1907 гг. : Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių aprašas / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė N. Leškovič ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, A. Ivaškevičius, V. Abramavičius, J. Basiulis, J. Galvydis. – Vilnius, 1958. – 122 p. : iliustr. – Lygiagr. tekstas rus.

1957

Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir jos darbuotojų knygų ir straipsnių bibliografija, 1955 = Библиография книг и статей Академии наук Литовской ССР и ее сотрудников, 1955 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė J. Basiulis ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, T. Adomonis (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius, 1957. – 106 p.

1956

Lietuvos TSR Mokslų akademijos ir jos mokslo darbuotojų leidinių bibliografija : knygos, 1941-1954 = Библиография изданий Академии наук Литовской ССР и её научных сотрудников : книги, 1941-1954 / Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinė biblioteka ; sudarė: J. Basiulis, A. Bielinis, S. Kisielienė ; redakcinė kolegija: S. Brašiškis, T. Adomonis (ats. red.), J. Galvydis. – Vilnius, 1956. – 92 p.

Seksterny wykładów kowieńskich Adama Mickiewicza, 1819-1821 = Adomo Mickevičiaus Kauno mokykloje dėstyti dalykai, 1819-1821 / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Centrinė biblioteka ; parengė V. Abramavičius. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1956. – 156 p. : faks. – Lenk.

To purchase the print version, please contact:

abonementas@mab.lt,
phone +370 5 262 2678