LMA Vrublevskių bibliotekos darbai2022, t. 11

ISSN 2783-7300
eISSN 2783-7297

doi: 10.54506/LMAVB.2022.11

Redaktorių kolegija / Editorial board

Pratarmė (Daiva Narbutienė)
p. 7–9. PDF

Preface (Daiva Narbutienė)
p. 10–12. PDF

SIGITAS NARBUTAS. Pranciškus Skorina, Mažoji kelionių knygelė ir mes
p. 13–16. PDF

SIGITAS NARBUTAS. Francysk Skaryna, The Little Traveller’s Book, and Us
p. 17–21. PDF

Moksliniai straipsniai / Research articles

ARTŪRAS JUDŽENTIS. „Tėve mūsų“ Rytų Prūsijos lietuviškuose raštuose nuo Mažvydo iki Vilento / “Pater noster” in East Prussian Lithuanian Writings from Mažvydas to Vilentas
p. 23–32.  PDF

RASA MARIJA ŠILEIKIENĖ. Henriko Valua išrinkimo Abiejų Tautų Respublikos valdovu vaizdavimas lotyniškoje prancūzų poezijoje: „J. de La Gessée“ Henriada ir jos autorius / Representation of the Election of Henry de Valois as a Ruler of the Polish–Lithuanian Commonwealth in the French Poetry in Latin. Henrias by J. de La Gessée and the Issue of Authorship
p. 33–55.  PDF

INA KAŽURO. Senojo Vilniaus universiteto tezės: pagrindiniai bruožai ir sklaidos ypatumai / Theses at Old Vilnius University: Main Features and Specifics of Dissemination
p. 56–65.  PDF

NERINGA MARKAUSKAITĖ. Akmenynės bažnyčia: šaltinių ir ikonografijos tyrimai / The Akmenynė Church: A Study of Sources and Iconography
p. 76–87.  PDF

KOTRYNA REKAŠIŪTĖ. Hugo Šojaus asmeninės bibliotekos knygos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje / Books from the Personal Library of Hugo Scheu in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 88–99.  PDF

EGLĖ PAŠKEVIČIŪTĖ-KUNDROTIENĖ. Totoristika Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose / Tatar Documentary Heritage in the Holdings of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 100–121.  PDF

RASA SPERSKIENĖ. Moderniojo lietuvių parlamentarizmo istorija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos dokumentuose / The History of Modern Lithuanian Parliamentarism in the Documents of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 122–147.  PDF

Iš Bibliotekos rinkinių / From the Library’s collections

VIOLETA RADVILIENĖ. Non refert quam multos libros, sed quam bonos habeas: Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos XVII a. knygos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose / Non refert quam multos libros, sed quam bonos habeas: 17th-Century Books from the Library of the Vilnius Evangelical Reformed Synod in the Holdings of the Rare Books Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
p. 149–158.  PDF

Bibliopolio lobynas / Treasury of Bibliopolis

ALMA BRAZIŪNIENĖ, KOTRYNA REKAŠIŪTĖ. Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės rankraštinis paveldas / The Manuscript Legacy of Emilia Wróblewska
p. 160–166.  PDF

2022-ieji – Pranciškaus Skorinos metai / 2022 – the year of Francysk Skaryna

ALMA BRAZIŪNIENĖ. Ką sako Pranciškaus Skorinos portretas? / What Does the Portrait of Francysk Skaryna Tell Us?
p. 165–168.  PDF

Pranciškui Skorinai skirta tarptautinė mokykla Prahoje / The Prague International School Dedicated to Francysk Skaryna (Kotryna Rekašiūtė)
p. 176–178.  PDF

Konferencija, skirta Pranciškaus Skorinos Mažajai kelionių knygelei (1522) ir Renesanso knygai / The Conference Dedicated to The Little Traveller’s Book by Francysk Skaryna and the Renaissance Book (Rima Cicėnienė)
p. 179–183.  PDF

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2021 metais / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in 2021

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos veikla 2021 metais / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in 2021 (Leokadija Kairelienė)
p. 185–193.  PDF

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos darbuotojų publikacijos, 2021 metai / Publications by staff members of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, 2021 (Vaida Juodėnienė)
p. 194–205.  PDF

2021 metų Bibliotekos veiklos kronika / The Chronicle of the Library Activities for 2021 (Loreta Glebavičiūtė)
p. 206–212.  PDF

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2021 metų žiniasklaidoje / The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in the Media, 2021 (Vaida Juodėnienė)
p. 213–225.  PDF

In memoriam: Danutė Labanauskienė (Alma Braziūnienė)
p. 226–229.  PDF

Atmena autoriams

Instructions for authors