Restauravimo ir knygrišystės paslaugos

Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje atliekamos mokamos knygrišystės paslaugos. 

Bendra paslaugos kaina kinta priklausomai nuo dokumento formato, lapų skaičiaus ir panaudotų medžiagų kainos. Kai įrišą reikia išardyti, restauruoti ar kitaip tvarkyti, pridedama šių darbų kaina. Užsakymai atliekamai per sutartą laiką. Lentelėje nurodyti minimalūs atliekamų darbų įkainiai, prie kurių dar pridedama panaudotų medžiagų kaina.

Įrišo pobūdis Knyga Žurnalų komplektas Laikraščių komplektas
Minkštu viršeliu 5,00 Eur 6,00 Eur 7,00 Eur
Kietu viršeliu gręžiant 10,00 Eur 12,00 Eur 14,00 Eur
Kietu viršeliu siuvant lankais 14,00 Eur 16,00 Eur 18,00 Eur

Visi neįvardyti dokumentų įrišimo darbai aptariami paslaugos atlikimo vietoje. Mokamos dokumentų restauravimo paslaugos Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriuje atliekamos tik išimtiniais atvejais (projektinė veikla, paruošimas skaitmeninti ir kt.). Darbų atlikimo kaina derinama atskiru susitarimu.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. (+370 5) 212 7343 arba el. p. edita.kersulyte@mab.lt.