Mokslo leidiniai

LMA Vrublevskių bibliotekos darbai

ISSN 2783-7300
eISSN 2783-7297

doi: 10.54506/LMAVB

2004 m. pradėtas leisti tęstinis mokslo darbų leidinys skirtas dokumentinio raštijos ir spaudos paveldo tyrimams, atminties institucijų istorijai ir šių dienų veiklai atskleisti. Jame skelbiami moksliniai straipsniai, Bibliotekos darbo ataskaitos, rinkinių apžvalgos ir kita aktuali informacija. 

Nuo 2020 m. pakeista leidinio numeracija: joje žymimas einamojo tomo skaičius, o ne atsiskaitomojo laikotarpio metai. Nuo 2013 m. leidinys recenzuojamas, o nuo 2015 m. kiekvienas mokslinis straipsnis vertintas dviejų recenzentų. Dalis žurnale skelbiamų straipsnių įtraukiamia į tarptautinę mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“.

Išleisti tomai:

Folia Bibliothecalia

Nuo 2012 m. kartu su lenkų kolegomis leidžiama dvikalbė mokslinė serija „Folia Bibliothecalia“. Tai Bibliotekos bendradarbiavimo su Palenkės Lukašo Gurnickio (Łukasz Górnicki) biblioteka Balstogėje tradicija. Leidinio redakciniame komitete dalyvauja trys LMA Vrublevskių bibliotekos atstovai: dr. Sigitas Narbutas, dr. Rima Cicėnienė ir Leokadija Kairelienė.

Najwcześniejsze wydania Wielkiego Księstwa Litewskiego poświęcone 550. rocznicy urodzin Franciszka Skoryny i 500. rocznicy opublikowania „Małej książeczki podróżnej” = Ankstyviausieji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos leidiniai. Skiriama Pranciškaus Skorinos 550-osioms gimimo ir „Mažosios kelionių knygelės” 500-osioms išleidimo metinėms / Sigitas Narbutas ; tłumaczenia z języka litewskiego Jan Sienkiewicz. – Białystok ; Wilno : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, 2022. – ISBN 9788366137615.

Dokumenty żydowskich placówek oświatowych w Bibliotece im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk = Žydų švietimo įstaigų dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje / Gita Drungilienė. – Białystok ; Wilno : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2021. – ISBN 9788366137547.

Kilka słów o kulturze czytelniczej dzieci i młodzieży w polskich publikacjach poradnikowych z II połowy XIX wieku = Keletas žodžių apie vaikų ir jaunimo skaitymo kultūrą lenkų XIX amžiaus antrosios pusės patariamuosiuose spaudiniuose / Anna Nosek ; tłumaczenie z języka polskiego Vanda Kiškienė. – Białystok ; Wilno : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2020. – ISBN 9788366137240.

Związki Tadeusza Wróblewskiego z litewskimi działaczami politycznymi przy odbudowie niepodległego państwa litewskiego = Tado Vrublevskio ryšiai su lietuvių politikos veikėjais, atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę / Rasa Sperskienė ; tłumaczenie z języka litewskiego Jan Sienkiewicz. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ; Wilno : Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, 2019. – ISBN 9788366137059.

Żołnierze litewscy na frontach I wojny światowej = Lietuvos kariai Pirmojo pasaulinio karo frontuose / Rasa Sperskienė ; [tłumaczenie z języka litewskiego Jan Sienkiewicz]. – Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku ; Wilno : Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, 2017. – ISBN 9788363470616.

Amžininkai apie Tadą Vrublevskį = Tadeusz Wróblewski w oczach współczesnych / Juozas Marcinkevičius ; [redaktorius Jan Leończuk] ; [vertimai Jan Sienkiewicz]. – Balstogė ; Vilnius : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2015. – ISBN 9788363470494.

Knygos ir žurnalai Lenkijoje skaičiais (1990-2010) / Jadwiga Sadowska ; Palenkės Łukaszo Górnickio biblioteka Balstogėje, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Vilniuje ; [vertimai Jan Sienkiewicz]. – Balstogė ; Vilnius : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013. – ISBN 9788363470074.

Książki i czasopisma w Polsce w świetle liczb (1990-2010) / Jadwiga Sadowska. – Białystok ; Wilno : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013. – ISBN 9788363470067.

Bibliografia osobowa : korzystne i niekorzystne uwarunkowania zastosowań ICT (na przykładzie bibliografii Jana Pawła II) / Anna Sitarska ; Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. – Białystok ; Wilno : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2012. – ISBN 9788360368916.

Personalinė bibliografija : palankios ir nepalankios informacinių ir komunikacinių technologijų pritaikymo sąlygos (pagal Jono Pauliaus II bibliografijos pavyzdį) / Anna Sitarska ; Palenkės Łukaszo Górnickio biblioteka Balstogėje, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Vilniuje ; [vertimai: Jan Sienkiewicz]. – Balstogė ; Vilnius : Palenkės Łukaszo Górnickio biblioteka Balstogėje, 2012. – ISBN 9788360368923.

Knygos

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Aleksandro Jogailaičio ir Žygimanto Senojo rusėniški dokumentai, saugomi Vilniaus archyvuose ir bibliotekose. Skiriama Vilniaus 700 metų jubiliejui = Ruskie dokumenty wielkich książąt litewskich: Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego przechowywane w archiwach oraz bibliotekach wileńskich. Publikacja poświęcona jubileuszowi 700-lecia Wilna / Andrius Jurkevičius – Białystok – Wilno, 2023-2024. – ISBN 978836637837

Andriaus Sniadeckio portretai = Portraits of Jędrzej Śniadecki / sudarė Neringa Markauskaitė, Birutė Railienė ; vertė į anglų kalbą Justina Reštikaitė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2020. – ISBN 9789986498834

XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose : katalogas / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarė Rita Urbaitytė ; aprašus kūrė Sigitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; redaktorė Daiva Narbutienė ; vertė Ana Venclovienė ; fotografas Rokas Gelažius. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – 2 tomai. – ISBN 9789986498803 (Tomas 1), 9789986498827 (Tomas 2)

Sigitas Narbutas : bibliografijos rodyklė, 1982-2019 / sudarė Bronislava Kisielienė, Giedrė Miknienė ; redagavo Birutė Railienė ; į anglų kalbą vertė Ana Venclovienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2019. – ISBN 9789986498797

Scripta manent : straipsniai, bibliografijos rodyklė / Danutė Labanauskienė ; [sudarė Gita Drungilienė, Giedrė Miknienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2018. – 174 p. – ISBN 9789986498780

Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė, 2010-2015 / [sudarytoja Bronislava Kisielienė] ; [redaktorė Rasa Pukėnienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 44 p. :  portr. – ISBN 9789986498766

Pranciškaus Skorinos „Rusėniškajai Biblijai“ – 500 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė … [et al.]] ; sudarė Sigitas Narbutas ; [redaktorė Daiva Narbutienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2017. – 138 p. : iliustr., faks., portr., žml. – ISBN 9789986498728

Atminimų sodai : albumistikos etiudai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos album amicorum katalogas / sudarytojos Rima Cicėnienė, Reda Griškaitė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 780 p. :  iliustr., faks. – 9789986498698

Jūratė Stauskaitė. Esu : gyvenimo aprašymas, kūrinių reprodukcijos, straipsniai, bibliografijos rodyklė / [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka] ; [sudarytoja Bronislava Kisielienė] ; [redaktorė Rasa Pukėnienė] ; [vertėja Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2016. – 190 p. :  iliustr., portr. – ISBN 9789986498711

Personalinė bibliografija : palankios ir nepalankios informacinių ir komunikacinių technologijų pritaikymo sąlygos (pagal Jono Pauliaus II bibliografijos pavyzdį) / Anna Sitarska ; Palenkės Łukaszo Górnickio biblioteka Balstogėje, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Vilniuje ; [vertimai: Jan Sienkiewicz]. – Balstogė ; Vilnius : Palenkės Łukaszo Górnickio biblioteka Balstogėje, 2012. – ISBN 9788360368923.

Personalinė bibliografija : palankios ir nepalankios informacinių ir komunikacinių technologijų pritaikymo sąlygos (pagal Jono Pauliaus II bibliografijos pavyzdį) / Anna Sitarska ; Palenkės Łukaszo Górnickio biblioteka Balstogėje, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Vilniuje ; [vertimai: Jan Sienkiewicz]. – Balstogė ; Vilnius : Palenkės Łukaszo Górnickio biblioteka Balstogėje, 2012. – ISBN 9788360368923.