LMAVB kuriamos duomenų bazės

Kristijonas Donelaitis

2013 m. pradėtoje rengti ir nuolat pildomoje duomenų bazėje kaupiami K. Donelaičio darbų, išleistų įvairiomis kalbomis ir įvairiose šalyse, bei literatūros apie Donelaitį bibliografiniai duomenys. Joje pateikiama informacija apie spaudinius, neknyginę medžiagą, elektroninius išteklius. Šios bazės pagrindu parengtas ir 2015 m. išleistas leidinys Kristijonas Donelaitis: bibliografijos rodyklė (Bibliotekos leidiniai).

Lietuvos istorija

Duomenų bazėje pateikiami bibliografiniai duomenys apie 1980–1990 m. paskelbtus su Lietuvos istorija susijusius darbus: Lietuvos ir užsienio tyrėjų monografijas, straipsnių rinkinius, mokymui skirtus leidinius, straipsnius, atsiminimus, publikuotus istorinius šaltinius. Šios bazės pagrindu parengtas ir 2008 m. išleistas leidinys Lietuvos istorijos bibliografija, 1981–1985 (Bibliotekos leidiniai).

Lietuvių kalbotyra

Duomenų bazėje pateikiami bibliografiniai duomenys apie 2001–2010 m. paskelbtus lietuvių kalbos mokslui, praktikai, mokymui skirtus leidinius ir straipsnius bei kitus su lietuvių kalbotyra, jos istorija, kalbininkų veikla, mokslo renginiais susijusius darbus. Šios bazės pagrindu parengti ir išleisti leidiniai Lietuvių kalbotyra, 2001–2005: literatūros rodyklė (2010)  ir Lietuvių kalbotyra, 2006–2010: literatūros rodyklė (2017) (Bibliotekos leidiniai).

LMAVB darbuotojų publikacijų duomenų bazė pradėta pildyti 2005 metais. Joje galima rasti visų Bibliotekos darbuotojų mokslines ir mokslo sklaidos publikacijas, išleistas 1998 ir vėlesniais metais. Publikacijos Bazėje surikiuotos leidimo metų mažėjimo tvarka, tačiau ją galima pakeisti, pasirinkus kitą rikiavimo būdą: pagal autorius, antraštes arba leidimo metus (didėjimo tvarka). Publikacijų Bazėje galima ieškoti pagal autorių, publikacijos ir šaltinio antraštę, ISBN, ISSN, leidimo metus, publikacijos kalbą, temą, leidimo vietą ar leidėją, publikacijos rūšį.

LMAVB publikacijas registruoja  ir informaciją teikia:
Eglė Šegždienė (Tyrėjų informacinio aptarnavimo skyrius)
1 aukštas, 3 kamb.
Tel.: (8 5) 212 0447
El. p.: egle.segzdiene@mab.lt

 1. Registravimo tvarka  

Visos publikacijos registruojamos:

 • Bibliotekos informacinės sistemos LMAVB darbuotojų publikacijų duomenų bazėje;
 • mokslinės ir mokslo sklaidos publikacijos – Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos Lietuvos akademinių institucijų mokslo publikacijų duomenų bazėje (eLABa PDB). Joje autoriai patys gali peržiūrėti ir išsispausdinti bibliografinius publikacijų sąrašus bei savo darbų ataskaitas.

Svarbu: prieskyra publikacijoje 

Siekiama, kad darbuotojų mokslinės ir mokslo sklaidos publikacijos būtų vienareikšmiai susietos su Biblioteka ir atpažįstamos mokslo leidiniuose, duomenų bazėse bei informacinėse sistemose. Todėl publikacijų prieskyrose būtina naudoti unifikuotas Bibliotekos pavadinimo formas. Publikacijose, rengiamose įvairiomis kalbomis, rašytinas autentiškas institucijos pavadinimas:

 • lietuvių kalba – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka;
 • anglų kalba – The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences.

Teikiant papildomą informaciją apie Bibliotekos adresą – miestą, šalį, adresą, rašytina:

 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (Vilnius, Lietuva);
 • The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences (Vilnius, Lithuania);
 • adresas – Žygimantų g. 1, 01102 Vilnius. 

Registruojant publikaciją reikia pateikti publikacijos originalą arba:

 • knygos antraštinio lapo abiejų pusių, turinio, metrikos puslapio kopijas;
 • straipsnio pirmo ir paskutinio puslapių (kuriuose yra nurodytas cituojamos literatūros sąrašas ir santrauka) kopijas bei leidinio, kuriame publikuotas straipsnis, antraštinio lapo abiejų pusių kopijas;
 • spausdintos konferencijos pranešimų medžiagos ar tezių leidinio antraštinio lapo abiejų pusių kopijas (su leidybiniais duomenimis), pranešimo ar tezių pirmo ir paskutinio puslapio kopijas;
 • atvirosios prieigos publikacijos internetinę nuorodą.

Publikacijų iš leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka pateikti nereikia.

Be to, reikia nurodyti: mokslo kryptį; publikacijos rūšį, 3–5 reikšminius žodžius lietuvių ir anglų kalbomis (jei jų nėra publikacijoje). 

Publikaciją registruoti galima dviem būdais:

 • Bibliotekos svetainėje, užpildant registracijos formą;
 • pateikiant publikaciją arba anksčiau nurodytas jos kopijas ir duomenis tvarkytojui.
 1. Publikacijų paieška ir ataskaitos formavimas 

Visas publikacijas rasite LMAVB darbuotojų publikacijų duomenų bazėje.

Mokslines ir mokslo sklaidos publikacijas rasite LMAVB virtualiojoje bibliotekoje, pasirinkę išteklių „Mokslo publikacijos“ (LMAVB eLABa PDB).

Ataskaitos formuojamos eLABa PDB:

prisijungimo adresas: https://www.elaba.lt/elaba-portal/pradzia;

talpykla – Ataskaitų formavimas;
institucija – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka;
vartotojo vardas: el. pašto adresas;
slaptažodis: kreiptis į tvarkytoją.

Kaip suformuoti savo mokslo publikacijų sąrašą ar ataskaitą? (Vaido įrašas)

 1. Svarbios nuorodos

Mokslinių publikacijų rūšys
Mokslo sričių ir krypčių klasifikacija
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa
Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis
Clarivate Analytics pagrindinių leidinių sąrašas
Scopus DB indeksuojamų žurnalų sąrašas
Nepatikimi leidėjai ir žurnalai

Publikacijos apie Biblioteką

Bibliografinėje duomenų bazėje nuolat kaupiami duomenys apie Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteką žiniasklaidoje ir kituose spausdintuose bei elektroniniuose šaltiniuose. Tai straipsniai, knygos ir kitos publikacijos apie Bibliotekos istoriją, rinkinius ir kolekcijas, skyrių ir jų darbuotojų darbus, apie mokslinę ir leidybinę veiklą, parodas ir renginius. Šiuo metu priskaičiuojama per tūkstantį nuo 1998 metų skelbtų publikacijų. Duomenų bazės pagrindu parengti publikacijų sąrašai, apimantys vis kitą dvejų metų laikotarpį, skelbiami leidinyje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
Paieška duomenų bazėje galima pagal temas, autorius, šaltinius, metus ir kt.

Publikacijas apie Biblioteką registruoja ir informaciją teikia:
Eglė Šegždienė (Tyrėjų informacinio aptarnavimo skyrius)
Tel.: (85) 212 04 47
El. p.: egle.segzdiene@mab.lt