Padaliniai

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius

restauravimas@mab.lt +370 616 40592
Skyriaus vedėja +370 616 92955

Edita Keršulytė
Skyriaus vedėja
edita.kersulyte@mab.lt

Birutė Giedraitienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
birute.giedraitiene@mab.lt

Liliana Balanienė
Knygrišė-restauratorė
liliana.balaniene@mab.lt

Tatjana Belokurskaja
Restauratorė
tatjana.belokurskaja@mab.lt

Laimutė Burneikienė
Restauratorė
laimute.burneikiene@mab.lt

Dr. Aušra Čiuladienė
Restauratorė
ausra.ciuladiene@mab.lt

Ramunė Kisielė
Restauratorė
ramune.kisiele@mab.lt

Rima Maigienė
Restauratorė
rima.maigiene@mab.lt

Judita Marcinkevičienė
Knygrišė-restauratorė
judita.marcinkeviciene@mab.lt

Eduardas Navickas
Knygrišys 

Olena Sagaida
Restauratorė

Gražina Smaliukienė
Restauratorė
grazina.smaliukiene@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius

Abonementas  +370 5 262 3678
Skyriaus vedėja  +370 668 86733
Praėjimo kontrolės postas  +370 686 27532

Birutė Pilipavičienė
Skyriaus vedėja
birute.pilipaviciene@mab.lt

Raimonda Marcinkevičienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
raimonda.marcinkeviciene@mab.lt

Aleksandr Beliakov
Saugyklų sektoriaus vadovas
aleksandr.beliakov@mab.lt

Inga Kulingauskienė
Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
Bibliotekininkė
inga.kulingauskiene@mab.lt

Margarita Beliakova
Bibliotekininkė
margarita.beliakova@mab.lt

Vilma Bilinskaitė
Bibliotekininkė
vilma.bilinskaite@mab.lt

Loreta Jonušaitė
Bibliotekininkė
loreta.jonusaite@mab.lt

Laima Literskienė
Vyresnioji bibliotekininkė
laima.literskiene@mab.lt

Margarita Liutkevičienė
Bibliotekininkė
margarita.liutkeviciene@mab.lt

Agnė Mikšytė
Bibliotekininkė
agne.miksyte@mab.lt

Vidas Alvikas
Bibliotekininkas
vidas.alvikas@mab.lt

Nijolė Taraškevičiūtė
Vyresnioji fondų saugotoja
nijole.taraskeviciute@mab.lt

Vilija Vygovskienė
Bibliotekininkė
vilija.vygovskiene@mab.lt

Asta Zegerienė
Bibliotekininkė
asta.zegeriene@mab.lt

Giedrė Žekienė
Bibliotekininkė
giedre.zekiene@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
S122 kab.
+370 618 32472

Sigita Kasiliauskienė
Skyriaus vedėja
sigita.kasiliauskiene@mab.lt

Audronė Steponaitienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
audrone.steponaitiene@mab.lt

Nijolė Kolesinskienė
Informacinių sistemų administratorė
nijole.kolesinskiene@mab.lt

Ramutė Grabauskienė
Duomenų bazių administratorė
ramute.grabauskiene@mab.lt

Laimonas Gvazdas
Kompiuterių technikas
laimonas.gvazdas@mab.lt

Rytis Leviška
Programuotojas
rytis.leviska@mab.lt

Edita Breidokienė
Duomenų bazių specialistė
edita.breidokiene@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
+370 682 18928
Skyriaus vedėja +370 618 31261

Rūta Smažinienė
Skyriaus vedėja
ruta.smaziniene@mab.lt

Vida Mackonienė

Skyriaus vedėjo pavaduotoja
vida.mackoniene@mab.lt

Aušra Vaitkevičiūtė
Sisteminimo sektoriaus vadovė
ausra.vaitkeviciute@mab.lt

Audronė Banienė
Vyresnioji bibliotekininkė
audrone.baniene@mab.lt

Galina Jefremova
Bibliotekininkė
galina.jefremova@mab.lt

Jūratė Kairienė
Bibliotekininkė
jurate.kairiene@mab.lt

Rymantė Marmienė
Vyriausioji bibliotekininkė
rymante.marmiene@mab.lt

Kristina Remis 
Vyresnioji bibliotekininkė
kristina.remis@mab.lt

Irena Ruseckaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
irena.ruseckaite@mab.lt

Rima Rusinova 
Bibliotekininkė
rima.rusinova@mab.lt

Nijolė Širmulienė
Bibliotekininkė
nijole.sirmuliene@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
S515 kab.
+370 614 10805

dr. Alma Braziūnienė
Skyriaus vedėja
+370 618 71863
alma.braziuniene@mab.lt

dr. Kotryna Rekašiūtė
Mokslo darbuotoja
kotryna.rekasiute@mab.lt

Agnė Zemkajutė
Parodų kuratorė
agne.zemkajute@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
+370 615 74150
Skyriaus vedėja  +370 611 45497
Skyriaus vedėjos pavaduotoja +370 612 42948

Daiva Liudavičienė
Skyriaus vedėja
daiva.liudaviciene@mab.lt

Ana Venclovienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
ana.vencloviene@mab.lt

Nijolė Ignatavičienė
Vyresnioji bibliotekininkė
nijole.ignataviciene@mab.lt

Vanda Kiškienė
Bibliotekininkė
vanda.kiskiene@mab.lt

Sigita Malūkienė
Bibliotekininkė
sigita.malukiene@mab.lt

Rima Marcinkevičiūtė
Bibliotekininkė
rima.marcinkeviciute@mab.lt

Mirija Monachova
Vyresnioji bibliotekininkė
mirija.monachova@mab.lt

Rita Novikovienė
Vyriausioji bibliotekininkė
rita.novikoviene@mab.lt

Mindaugas Simanavičius
Bibliotekininkas
mindaugas.simanavicius@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102, Vilnius
S112, S513 kambariai
+370 687 88 685

Inga Berulienė
Skyriaus vedėja
inga.beruliene@mab.lt

Rūta Kazlauskienė
Bibliotekininkė
ruta.kazlauskiene@mab.lt

Lina Anušauskienė
Kultūrinės veiklos specialistė
lina.anusauskiene@mab.lt

Vika Petrikaitė
Fotografė
vika.petrikaite@mab.lt

Eglė Stasiukaitytė
Komunikacijos specialistė
S407 kambarys, +370 616 58172
egle.stasiukaityte@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
S407 kambarys
+370 680 47539

Gytis Vaškelis
Skyriaus vedėjas
gytis@llti.lt

Audronė Stasiukaitytė
Maketuotoja
audrone.stasiukaityte@mab.lt

+370 664 77972
+370 649 88211
+370 612 25189

dr. Giedrė Miknienė
Skyriaus vedėja
giedre.mikniene@mab.lt

dr. Birutė Railienė
Bibliografijos sektoriaus vadovė
birute.railiene@mab.lt

Donatas Ustinavičius
Informacinio aptarnavimo sektoriaus vadovas
donatas.ustinavicius@mab.lt

Loreta Glebavičiūtė
Bibliotekininkė
loreta.glebaviciute@mab.lt

dr. Artūras Judžentis
Kalbos tvarkytojas
arturas.judzentis@mab.lt

Vaida Juodėnienė
Vyresnioji bibliografė
vaida.juodeniene@mab.lt

Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė
Vyresnioji bibliografė
egle.kundrotiene@mab.lt

Rasa Putkienė
Vyriausioji bibliografė
rasa.putkiene@mab.lt

Aušra Šalnaitė
Bibliografė
ausra.salnaite@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
rankrasciai@mab.lt
+370 686 72615

Erika Kuliešienė
Skyriaus vedėja
erika.kuliesiene@mab.lt

dr. Gita Drungilienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
gita.drungiliene@mab.lt

Jūratė Jakubavičienė
Skaityklos sektoriaus vadovė
jurate.jakubaviciene@mab.lt 

dr. Andrius Jurkevičius
Mokslo darbuotojas
andrius.jurkevicius@mab.lt

Jolita Kaškevičiūtė
Archyvarė-fondų saugotoja
jolita.kaskeviciute@mab.lt

Ingrida Pajedaitė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
ingrida.pajedaite@mab.lt

dr. Justina Sipavičiūtė
Mokslo darbuotoja
justina.sipaviciute@mab.lt

Rasa Sperskienė
Mokslo darbuotoja
rasa.sperskiene@mab.lt

Saulius Žilys
Mokslo darbuotojas
saulius.zilys@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
S307, S519
+370 682 45427 retispaudiniai@mab.lt

T. Vrublevskio skaitykla  +370 618 54901
Senosios periodikos sektorius  +370 686 15798

Aida Grybienė
Skyriaus vedėja
aida.grybiene@mab.lt

Danguolė Palačionytė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
danguole.palacionyte@mab.lt

dr. Daiva Narbutienė
Mokslo darbuotoja
daiva.narbutiene@mab.lt

Daiva Baniulienė
Bibliografė
daiva.baniuliene@mab.lt

Jolanta Stasytė Berniūnienė
Senosios periodikos sektoriaus vyresnioji bibliografė
jolanta.berniuniene@mab.lt

Dalia Bikauskienė
Vyriausioji bibliografė
dalia.bikauskiene@mab.lt

Simona Jaskelevičiūtė
Vyriausioji bibliografė
simona.jaskeleviciute@mab.lt

Gintarė Lapienė
Bibliotekininkė
gintare.lapiene@mab.lt

Violeta Radvilienė
Vyresnioji bibliografė
violeta.radviliene@mab.lt

dr. Timofej Murašov
Mokslo darbuotojas
timofej.murasov@mab.lt

Monika Eidėjūtė
Bibliografė
monika.eidejute@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
+370 682 39936
skaitmeninimas@mab.lt

Egidijus Gotalskis
Skyriaus vedėjas
egidijus.gotalskis@mab.lt

Alfredas Kulingauskas
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
alfredas.kulingauskas@mab.lt

Aurius Andrijauskas
Skaitmeninės informacijos įrašų specialistas
aurius.andrijauskas@mab.lt

Laurynas Marcinkevičius
Skaitmeninių vaizdų apdorojimo specialistas
laurynas.marcinkevicius@mab.lt

Valentina Marmienė
Fotografė
valentina.marmiene@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
Fizinių mokslų skaitykla +370 649 88258

Eglė Šegždienė
Skyriaus vedėja (bibliometrija, fizika, matematika)
egle.segzdiene@mab.lt
+370 649 88258

Audrė Trumpienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja (bibliometrija, ekologija)
audre.trumpiene@gamtc.lt
+370 5 272 9244

Sigita Dagienė
Vyriausioji bibliografė (geografija, geologija)
sigita.dagiene@mab.lt
+370 5 272 9244

Janina Stankevič
Vyriausioji bibliotekininkė (chemija, fizika)
janina.stankevic@mab.lt
+370 5 264 8895

Birutė Valeckienė
Vyriausioji bibliografė (kultūra, humanitariniai mokslai)
birute.valeckiene@mab.lt
+370 5 275 5912

Egidija Ciparienė
Vyresnioji bibliotekininkė (Fizinių mokslų skaitykla)
egidija.cipariene@mab.lt
+370 649 88258

Laima Dvorninienė
Vyresnioji bibliotekininkė (chemijos fondas)
+370 5 264 8895 

Elona Kazokienė
Bibliotekininkė (Fizinių mokslų skaitykla)
elona.kazokiene@mab.lt
+370 649 88258

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
+370 666 94196

Gintautas Sedleckas
Ūkio skyriaus vedėjas
gintautas.sedleckas@mab.lt

Aleksandras Bagdonavičius
Darbų saugos specialistas
aleksandras.bagdonavicius@mab.lt
+370 666 92841