Padaliniai

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
(8 5) 212 7343
restauravimas@mab.lt

Edita Keršulytė
Skyriaus vedėja
edita.kersulyte@mab.lt

Birutė Giedraitienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
birute.giedraitiene@mab.lt

Liliana Balanienė
Knygrišė-restauratorė
liliana.balaniene@mab.lt

Tatjana Belokurskaja
Restauratorė 

Laimutė Burneikienė
Restauratorė
laimute.burneikiene@mab.lt

Aušra Čiuladienė
Restauratorė
Vaiko priežiūros atostogose

Ramunė Kleinovaitė-Gubanova
Restauratorė
ramune.kleinovaite@mab.lt

Dalė Kleinova
Knygrišė 

Rima Maigienė
Restauratorė
rima.maigiene@mab.lt

Judita Marcinkevičienė
Knygrišė-restauratorė
judita.marcinkeviciene@mab.lt

Eduardas Navickas
Knygrišys 

Gražina Smaliukienė
Restauratorė
grazina.smaliukiene@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
(8 5) 212 3687
Abonementas (85) 262 3678

Birutė Pilipavičienė
Skyriaus vedėja
(8 5) 212 3687
birute.pilipaviciene@mab.lt

Raimonda Marcinkevičienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
(8 5) 262 3678
raimonda.marcinkeviciene@mab.lt

Aleksandr Beliakov
Saugyklų sektoriaus vadovas
aleksandr.beliakov@mab.lt

Inga Kulingauskienė
Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)
Bibliotekininkė
inga.kulingauskiene@mab.lt

Margarita Beliakova
Bibliotekininkė
margarita.beliakova@mab.lt

Vilma Bilinskaitė
Bibliotekininkė
vilma.bilinskaite@mab.lt

Viktorija Dridi
Bibliotekininkė
viktorija.dridi@mab.lt

Laima Literskienė
Vyresnioji bibliotekininkė
laima.literskiene@mab.lt

Margarita Liutkevičienė
Bibliotekininkė
margarita.liutkeviciene@mab.lt

Agnė Mikšytė
Bibliotekininkė
agne.miksyte@mab.lt

Jūratė Šliaužytė
Vyresnioji fondų saugotoja
jurate.sliauzyte@mab.lt

Nijolė Taraškevičiūtė
Vyresnioji fondų saugotoja
nijole.taraskeviciute@mab.lt

Vilija Vygovskienė
Bibliotekininkė
vilija.vygovskiene@mab.lt

Asta Zegerienė
Bibliotekininkė
asta.zegeriene@mab.lt

Giedrė Žekienė
Bibliotekininkė
giedre.zekiene@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
2 aukštas, 25A kab.
(8 5) 212 0458

Sigita Kasiliauskienė
Skyriaus vedėja
sigita.kasiliauskiene@mab.lt

Audronė Steponaitienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
audrone.steponaitiene@mab.lt

Ramutė Grabauskienė
Duomenų bazių administratorė
ramute.grabauskiene@mab.lt

Laimonas Gvazdas
Kompiuterių technikas
laimonas.gvazdas@mab.lt
1 aukštas, 10A kab., (8 5) 262 5781

Rytis Leviška
Duomenų bazių specialistas
rytis.leviska@mab.lt

Edita Breidokienė
Duomenų bazių specialistė
Vaiko priežiūros atostogose

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
1 aukštas, 4–8 kab., (8 5) 262 7019

Rūta Smažinienė
Skyriaus vedėja
ruta.smaziniene@mab.lt
(8 5) 262 7019

Vida Mackonienė
Skyriaus vedėjo pavaduotoja
vida.mackoniene@mab.lt

Aušra Vaitkevičiūtė
Sisteminimo sektoriaus vadovė
ausra.vaitkeviciute@mab.lt
(8 5) 262 7019

Audronė Banienė
Vyresnioji bibliotekininkė
audrone.baniene@mab.lt

Liucija Jankauskaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
liucija.jankauskate@mab.lt

Galina Jefremova
Bibliotekininkė
galina.jefremova@mab.lt

Jūratė Kairienė
Bibliotekininkė
jurate.kairiene@mab.lt

Rymantė Marmienė
Vyriausioji bibliotekininkė
rymante.marmiene@mab.lt

Laura Molytė
Bibliotekininkė
laura.molyte@mab.lt

Kristina Remis 
Vyresnioji bibliotekininkė
kristina.remis@mab.lt

Irena Ruseckaitė
Vyresnioji bibliotekininkė
irena.ruseckaite@mab.lt

Rima Rusinova 
Bibliotekininkė
rima.rusinova@mab.lt

Nijolė Širmulienė
Bibliotekininkė
nijole.sirmuliene@mab.lt

Knygos muziejus
Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius

Dr. Alma Braziūnienė
Skyriaus vedėja
alma.braziuniene@mab.lt

Kotryna Rekašiūtė
Mokslo darbuotoja
kotryna.rekasiute@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
1 aukštas, 12 kab., (85) 262 9768, (85) 262 3671

Daiva Liudavičienė
Skyriaus vedėja
daiva.liudaviciene@mab.lt

Ana Venclovienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
ana.vencloviene@mab.lt

Nijolė Ignatavičienė
Vyresnioji bibliotekininkė
nijole.ignataviciene@mab.lt

Vanda Kiškienė
Bibliotekininkė
vanda.kiskiene@mab.lt

Sigita Malūkienė
Bibliotekininkė
sigita.malukiene@mab.lt

Rima Marcinkevičiūtė
Bibliotekininkė
rima.marcinkeviciute@mab.lt

Mirija Monachova
Vyresnioji bibliotekininkė
mirija.monachova@mab.lt

Rita Novikovienė
Vyriausioji bibliotekininkė
rita.novikoviene@mab.lt

Birutė Šimonienė
Vyresnioji bibliotekininkė
birute.simoniene@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102, Vilnius
2 aukštas, 25B kab.
(8 5) 212 6890

Inga Berulienė
Skyriaus vedėja
inga.beruliene@mab.lt

Rūta Kazlauskienė
Bibliotekininkė
ruta.kazlauskiene@mab.lt

Dovilas Petkus
Kultūrinės veiklos specialistas
dovilas.petkus@mab.lt

Vika Petrikaitė
Fotografė
vika.petrikaite@mab.lt

Eglė Stasiukaitytė
Komunikacijos specialistė
egle.stasiukaityte@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
(8 5) 212 04 58

Gytis Vaškelis
Skyriaus vedėjas
gytis@llti.lt

Audronė Stasiukaitytė
Maketuotoja
audrone.stasiukaityte@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
2 aukštas, 21 kab., (8 5) 212 5799

Bibliografijos leidinių skaitykla
2 aukštas, 19 kab., (8 5) 262 7935

Budintis bibliografas
1 aukštas, 2 kab., (8 5) 262 7935

dr. Giedrė Miknienė
Skyriaus vedėja
giedre.mikniene@mab.lt

dr. Birutė Railienė
Bibliografijos sektoriaus vadovė
birute.railiene@mab.lt

Donatas Ustinavičius
Informacinio aptarnavimo sektoriaus vadovas
donatas.ustinavicius@mab.lt

Loreta Glebavičiūtė
Bibliotekininkė
loreta.glebaviciute@mab.lt

dr. Artūras Judžentis
Kalbos tvarkytojas
arturas.judzentis@mab.lt

Vaida Juodėnienė
Vyresnioji bibliografė
vaida.juodeniene@mab.lt

Bronislava Kisielienė
Vyresnioji bibliografė
bronislava.kisieliene@mab.lt

Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė
Vyresnioji bibliografė
egle.kundrotiene@mab.lt

Rasa Putkienė
Vyriausioji bibliografė
rasa.pukeniene@mab.lt

Aušra Šalnaitė
Bibliografė
ausra.salnaite@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
2 aukštas, 24 kamb.
(8 5) 262 3667, rankrasciai@mab.lt

Erika Kuliešienė
Skyriaus vedėja
erika.kuliesiene@mab.lt

dr. Gita Drungilienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
gita.drungiliene@mab.lt

Jūratė Jakubavičienė
Skaityklos sektoriaus vadovė
jurate.jakubaviciene@mab.lt 

dr. Andrius Jurkevičius
Mokslo darbuotojas
andrius.jurkevicius@mab.lt

Jolita Kaškevičiūtė
Archyvarė-fondų saugotoja
jolita.kaskeviciute@mab.lt

Ingrida Pajedaitė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
ingrida.pajedaite@mab.lt

Mindaugas Simanavičius
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
mindaugas.simanavicius@mab.lt

Rasa Sperskienė
Mokslo darbuotoja
rasa.sperskiene@mab.lt

Saulius Žilys
Mokslo darbuotojas
saulius.zilys@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
2 aukštas, 31 kab.
(8 5) 262 3669
retispaudiniai@mab.lt

dr. Daiva Narbutienė
Skyriaus vedėja
daiva.narbutiene@mab.lt
(8 5) 262 3669

Danguolė Palačionytė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja
danguole.palacionyte@mab.lt

Aida Grybienė
Senosios periodikos sektoriaus vadovė
(8 5) 240 4834
aida.grybiene@mab.lt

Daiva Baniulienė
Bibliografė
daiva.baniuliene@mab.lt

Jolanta Stasytė Berniūnienė
Senosios periodikos sektoriaus vyresnioji bibliografė
jolanta.berniuniene@mab.lt

Dalia Bikauskienė
Vyriausioji bibliografė
dalia.bikauskiene@mab.lt

Simona Jaskelevičiūtė
Bibliografė
simona.jaskeleviciute@mab.lt

Gintarė Lapienė
Bibliotekininkė
gintare.lapiene@mab.lt

dr. Neringa Markauskaitė
Mokslo darbuotoja
neringa.markauskaite@mab.lt

Violeta Radvilienė
Vyresnioji bibliografė
violeta.radviliene@mab.lt

Agnė Zemkajutė
Senosios periodikos sektoriaus bibliografė
agne.zemkajute@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
(8 5) 260 9560

Egidijus Gotalskis
Skyriaus vedėjas
egidijus.gotalskis@mab.lt
(8 5) 260 9560

Alfredas Kulingauskas
Skyriaus vedėjo pavaduotojas
alfredas.kulingauskas@mab.lt

Aurius Andrijauskas
Skaitmeninės informacijos įrašų specialistas
aurius.andrijauskas@mab.lt

Laurynas Marcinkevičius
Skaitmeninių vaizdų apdorojimo specialistas
laurynas.marcinkevicius@mab.lt

Valentina Marmienė
Fotografė
valentina.marmiene@mab.lt

Vika Petrikaitė
Fotografė-skaitmenintoja
vika.petrikaite@mab.lt

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
(8 5) 212 0447
institutai@mab.lt

Eglė Šegždienė
Skyriaus vedėja (bibliometrija, fizika, matematika)
egle.segzdiene@mab.lt
(8 5) 212 0447

Audrė Trumpienė
Skyriaus vedėjos pavaduotoja (bibliometrija, ekologija)
audre.trumpiene@gamtc.lt
(8 5) 272 9244

Sigita Dagienė
Vyriausioji bibliografė (geografija, geologija)
sigita.dagiene@mab.lt
(8 5) 272 9244

Janina Stankevič
Vyriausioji bibliotekininkė (chemija, fizika)
janina.stankevic@mab.lt
(85) 264 8895

Birutė Valeckienė
Vyriausioji bibliografė (kultūra, humanitariniai mokslai)
birute.valeckiene@mab.lt
(85) 275 5912

Egidija Ciparienė
Vyresnioji bibliotekininkė (Fizinių mokslų skaitykla)
egidija.cipariene@mab.lt
(8 5) 212 0447

Laima Dvorninienė
Vyresnioji bibliotekininkė (chemijos fondas)
(85) 264 8895 

Julija Ingelevič
Vyresnioji bibliotekininkė (botanika, atviroji prieiga)
Vaiko priežiūros atostogose

Elona Kazokienė
Bibliotekininkė (botanika, chemija)
elona.kazokiene@mab.lt
(85) 269 7753

Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius
1 aukštas, 17 kab.
(8 5) 212 3943

Gintautas Sedleckas
Ūkio skyriaus vedėjas
gintautas.sedleckas@mab.lt

Aleksandras Bagdonavičius
Darbų saugos specialistas
aleksandras.bagdonavicius@mab.lt