Prenumeruojamos duomenų bazės

Bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis prisijungus prie Bibliotekos virtualaus nuotolinio tinklo (VPN) arba Bibliotekoje esančiose darbo vietose.

Žvaigždute (*) pažymėtais elektroniniais ištekliais galima naudotis ir neprisijungus prie Bibliotekos tinklo. Norintiems juos skaityti suteikiami slaptažodžiai. Dėl slaptažodžių prašome kreiptis į Donatą Ustinavičių, tel. 8 672 02794, el. paštas: donatas.ustinavicius@mab.lt.

Šių elektroninių išteklių duomenys tik nedideliais kiekiais gali būti perrašomi į savo kompiuterį. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, talpinimas į internetą ar naudojimas komerciniais tikslais griežtai draudžiamas.

Bazės pavadinimas

Turinys

Aprašymas

 

Academic Search Ultimate
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas arba santraukos, citavimo duomenys Universali daugiadalykė viso teksto duomenų bazė, kurioje suteikiama prieiga prie daugiau nei 4700 įvairių mokslinių žurnalų technologijų, filosofijos ir religijos, antropologijos, astronomijos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, geologijos, teisės, matematikos, zoologijos, farmacijos, muzikos ir kitomis temomis. Ši duomenų bazė yra 1336 viso teksto moksliniais žurnalais papildyta skaitytojų ypač vertinama Academic Search Complete.
Daugiau informacijos (anglų k.)
Žurnalų sąrašas
Kitų išteklių sąrašas

Iki 2024-12-31
AHFS Consumer Medication Information
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas Kas mėnesį atnaujinama farmacijos duomenų bazė, kurioje anglų ir ispanų kalbomis pateikiami išsamūs vaistų aprašymai.
Daugiau informacijos (anglų k.)

Iki 2024-12-31
Artstor Digital Library Visas tekstas, vaizdai Artstor skaitmeninių vaizdų duomenų bazėje yra maždaug 300 kolekcijų, kuriose daugiau nei 2,5 milijono vaizdų iš įvairių pasaulio muziejų, archyvų, bibliotekų ir asmeninių kolekcijų.
Daugiau informacijos (anglų k.)
Videopristatymas (anglų k.)

Iki 2024-12-31
BioOne Visas tekstas Biologijos mokslai: botanika, stuburinių zoologija, entomologija, paleontologija, aplinkosauga. Prieiga prie 207 aukštą citavimo rodiklį turinčių mokslinių žurnalų.
Sąrašas
Prieinamas archyvinis turinys nuo 2012-12-01 iki 2022-11-30
Business Source Ultimate
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas arba santraukos, citavimo duomenys Tarptautinė verslo informacijos duomenų bazė, kurioje suteikiama prieiga prie viso teksto išteklių verslo, bankininkystės, ekonomikos, finansų, vadybos ir kitomis temomis. Ši duomenų bazė yra 829 viso teksto moksliniais žurnalais papildyta Business Source Complete versija.
Daugiau informacijos (anglų k.)
Žurnalų sąrašas
Kitų išteklių sąrašas

Iki 2024-12-31
Cambridge Core Visas tekstas Suteikta prieiga prie Cambridge Core Full kolekcijos, kurioje daugiau negu 380 leidyklos Cambridge University Press visateksčių mokslinių žurnalų fizinių, technologijos, medicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų temomis.
Žurnalų sąrašas

Iki 2024-12-31
Database of Latin Dictionaries Visas tekstas Duomenų bazėje integruota 26 lotynų kalbos žodynai. Paieška galima anglų, prancūzų, vokiečių ir italų kalbomis. Rezultatai pateikiami su semantiniais ir etimologiniais paaiškinimais.
Vartotojo vadovas (anglų kalba)
Pristatymas (anglų kalba)
Pristatymas (anglų kalba)
Iki 2024-12-31
EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas Nuolat pildoma duomenų bazė, kurioje daugiau kaip 2500 universitetų ir mokslinių leidyklų išleistų įvairių mokslo sričių atvirosios prieigos elektroninių knygų. Iki 2024-12-31
EBSCO Publishing * Visas tekstas arba santraukos, citavimo duomenys Prenumeruojamų bazių sąrašas:
Academic Search Ultimate
Business Source Ultimate
EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection
ERIC
GreenFILE
Health Source – Consumer Edition
Health Source: Nursing/Academic Edition
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
MasterFILE Premier
MEDLINE
Newspaper Source
Open Dissertations
Regional Business News
Teacher Reference Center
European Views of the Americas 1493 to 1970
AHFS Consumer Medication Information
eBook Collection (EBSCOhost)
Vartotojo vadovai (anglų kalba)

Iki 2024-12-31
ERIC (prieiga per EBSCO Publishing) * Visas tekstas arba santraukos, citavimo duomenys Pedagogika, švietimas.
Daugiau informacijos (anglų k.)

Iki 2024-12-31
European Views of the Americas: 1493 to 1970 (prieiga per EBSCO Publishing) * Bibliografiniai duomenys Bibliografinė duomenų bazė, kurioje surinkta daugiau negu 32000 bibliografinių įrašų apie Europoje iki 1750 metų išspausdintus dokumentus susijusius su Amerikos žemynais.
Iki 2024-12-31
GreenFILE
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas, santraukos, citavimo duomenys Žmogaus poveikis aplinkai: pasaulio atšilimas, šiltnamio efektas, tarša, ekologinė žemdirbystė, alternatyvus energijos šaltiniai, atliekų tvarkymas. 18 mokslinių žurnalų
Žurnalų sąrašas
Daugiau informacijos (anglų k.)

Iki 2024-12-31
Health Source – Consumer Edition
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas, citavimo duomenys Sveikatos apsauga: mityba, sporto medicina, visuomenės sveikata, aplinka ir sveikata, sveika gyvensena, slauga ir kt.
Iki 2024-12-31
Health Source: Nursing/Academic Edition
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas arba santraukos, citavimo duomenys Intensyvi priežiūra, neįgaliųjų priežiūra ir pagalba, pediatrija, slauga, vaikų ir paauglių psichologija ir kt.
Iki 2024-12-31
IOP Publishing Archive collection 1874-1999 Visas tekstas IOP Publishing leidyklos žurnalų archyvas.   
Visam laikui
JSTOR  Visas tekstas Prieiga suteikta prie JSTOR Essential kolekcijos, kurioje pateikiamas 684 humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalų turinys.
Žurnalų sąrašas

Iki 2024-12-31
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Ssantraukos, citavimo duomenys Bibliotekininkystė, klasifikacija, katalogavimas, bibliometrija, informacijos paieška internete, informacijos vadyba ir kt.
Iki 2024-12-31
MasterFILE Premier
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas arba santraukos, grafiniai duomenys Universali: verslas, švietimas, sveikata, tikslieji mokslai, technologijos, menas, pasaulio faktai ir kt. 500 žinynų, 1740 informacinių leidinių, vaizdai, vėliavos, žemėlapiai ir kt.
Iki 2024-12-31
MEDLINE
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Santraukos, nuorodos Medicina, slauga, veterinarija, sveikatos priežiūra, klinikiniai tyrimai ir kt.
Iki 2024-12-31
Newspaper Source
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas JAV ir kitų valstybių laikraščių straipsniai, radijo ir TV naujienų įrašai
Iki 2024-12-31
Open Dissertations (arba prieiga per EBSCO Publishing)* Visas tekstas arba santraukos Nuolat pildoma disertacijų duomenų bazė, kurioje daugiau nei 1,2 mln. įvairių mokslo sričių tezių ir disertacijų, parašytų nuo XX a. pradžios iki šių dienų, iš daugiau nei 275 pasaulio universitetų.
Iki 2024-12-31
Regional Business News
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Visas tekstas JAV regionų verslo naujienos
Iki 2024-12-31
SpringerLink su archyvu Visas tekstas Universali: chemija, kompiuterių mokslas, ekonomika, inžinerija, aplinkosauga, teisė, medicina, matematika, fizika, astronomija ir kt.
Iki 2024-12-31
Archyvas –
visam laikui
Taylor & Francis Visas tekstas Universali: istorija, teisė, kultūrologija, teologija, politologija, ekonomika ir finansai, geografija, medicina, fizika ir kt. Prenumeruojami 1507 žurnalai.
Prieigos ženklelių reikšmės:
 prieinami visi žurnalo straipsniai
 prieinama dalis žurnalo straipsnių
 žurnalo straipsniai neprieinami

Iki 2024-12-31
Teacher Reference Center
(prieiga per EBSCO Publishing) *
Santraukos, citavimo duomenys Daugiau kaip 250 pedagogikos ir vadybos srities žurnalų.
Daugiau informacijos (anglų kalba)

Iki 2024-12-31