Prenumeruojami el. žurnalai

Bibliotekos prenumeruojamais elektroniniais žurnalais galima naudotis prisijungus prie Bibliotekos virtualaus nuotolinio tinklo (VPN) arba Bibliotekoje esančiose darbo vietose.

Žvaigždute (*) pažymėtais elektroniniais ištekliais galima naudotis ir neprisijungus prie Bibliotekos tinklo. Norintiems juos skaityti suteikiami slaptažodžiai. Dėl slaptažodžių prašome kreiptis į Donatą Ustinavičių, tel. 8 672 02794, el. paštas: donatas.ustinavicius@mab.lt.

Šių elektroninių išteklių duomenys tik nedideliais kiekiais gali būti perrašomi į savo kompiuterį. Tokių duomenų perdavimas tretiesiems asmenims, talpinimas į internetą ar naudojimas komerciniais tikslais griežtai draudžiamas.

Žurnalo pavadinimas Aprašymas Prieigos terminas 
American Journal of Physics (AJP)
0002-9505
1943-2909 (elektroninis)
Amerikos fizikos dėstytojų asociacijos (angl. The American Association of Physics Teachers)  ir Amerikos fizikos instituto (angl. The American Institute of Physics) rengiamas mėnesinis recenzuojamas mokslo žurnalas, skirtas kolegijų ir universitetų studentams, dėstytojams bei tyrėjams. Žurnalo tematika apima pedagoginius ir kultūrinius fizikos mokslo aspektus, kurie gali būti įdomūs, naudingi bei suprantami ir kitų mokslų atstovams. Iki 2024-12-31
Mokslo Lietuva : Lietuvos mokslininkų laikraštis
1648-701X
Lietuvos mokslininkų laikraštis, leidžiamas nuo 1989 Vilniuje, du kartus per mėnesį.

Rašo apie Lietuvos mokslo ir studijų reikalus, šios srities institucijų veiklą, Lietuvos ir užsienio mokslininkus, pristato jų darbus, mokslines konferencijas. Spausdina straipsnių apie mokslo istoriją, mokslo ir kultūros paveldą.

Iki 2024-12-31
Nature
1476-4687
Nuo 1869 metų leidžiamas tarpdisciplininis labiausiai pasaulyje cituojamas mokslo žurnalas. Iki 2024-12-31
Restaurator
1865-8431
Vienintelis tarptautinis recenzuojamas mokslo žurnalas apie bibliotekose ir archyvuose saugomų medžiagų konservavimą ir restauravimą. Leidinio straipsniuose nagrinėjami visi svarbiausi teoriniai, praktiniai ir organizaciniai šio dalyko aspektai. Straipsniai anglų kalba pateikiami su santraukomis anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Leidinio redakcinę komisiją sudaro ekspertai iš pasaulyje pripažintų įstaigų ir organizacijų Iki 2024-12-31