Lietuvos mokslo žurnalai

Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąraše su papildomais duomenimis pateikiama žinių tik apie recenzuojamus leidinius: leidinio prieiga, nuoroda į internetinį puslapį, ISSN, leidėjus, tarptautinių duomenų bazių sąrašus, kuriuose referuojamas leidinys. Žinios skirtos vartotojams, o ypač tyrėjams bei leidėjams, atsižvelgiant į dabartinę mokslinės (meninės) produkcijos vertinimo sistemą Lietuvoje. Jos bus naudingos, registruojant mokslines publikacijas į Lietuvos mokslo ir studijų publikacijų duomenų bazę. Sąrašas redaguojamas visas, ne rečiau kaip kartą per metus ir tuomet, kai to prašo žurnalo leidėjai. Šią nuorodą galima naudoti kaip vieną iš šaltinių leidinių referavimui patikrinti tarptautinėse duomenų bazėse. Apie leidinio referavimą duomenų bazėse skelbiama remiantis žurnale pateiktomis žiniomis.

Pastabas ir siūlymus prašome siųsti Eglei Šegždienei (Tyrėjų informacinio aptarnavimo skyrius) el. p. egle.segzdiene@mab.lt, tel. +370 649 88258.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z