A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Pavadinimas, ISSN Leidėjas Duomenų bazės Pastabos
Natural Science Education
Žr. Gamtamokslinis ugdymas
Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica”
Neurologijos seminarai
1392-3064
2424-5917 (elektroninis)
Lietuvos neurologų asociacija,
Lietuvos vaikų neurologų asociacija, Lietuvos neurochirurgų draugija
Academic Search Complete, nuo 2007;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
Index Copernicus, nuo 2005
nuo 2003
New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions.
1648-8555
Lietuvos entomologų draugija Zoological record (Thomson Reuters) nuo 1982

Nuo 2017 m. leidžiamas kitu pavadinimu: Bulletin of the Lithuanian Entomological Society (Lietuvos entomologų draugijos darbai)

New Trends in Computer Sciences
2783-6851 (elektroninis)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas nuo 2023
Nonlinear Analysis: Modelling and Control 
1392-5113
2335-8963
(elektroninis)
Vilniaus universitetas Chemical Abstracts (CAplus);
Current Contents / Physical, Chemical & Earth Sciences, nuo 2008;
CSA Neurosciences Abstracts selective;
Index Copernicus, nuo 2008;
INSPEC,  nuo 2003;
Science Citation Index Expanded  (Web of Science), nuo 2008;
Scopus, nuo 2009;
VINITI;
Zentralblatt MATH
nuo 1997

INSPEC bazė prieinama prenumeratoriams per EBSCO publishing

Nursing Education, Research, & Practice
2029-705X
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas nuo 2011