Dokumentų kopijavimas

Bibliotekoje teikiamos mokamos dokumentų kserokopijavimo, fotografavimo ir skaitmeninimo, kopijų spausdinimo paslaugos (kainoraštis). Paslauga siekiama parūpinti Bibliotekos vartotojams prašomos medžiagos kopijas asmeniniam naudojimui. 

Dėl dokumentų kopijavimo leidybai ar projektinėms veikloms kviečiame užpildyti užsakymo formą ir kreiptis į Bibliotekos direktorių elektroniniu paštu: biblioteka@mab.lt.

Jei nerandate Jums reikalingos informacijos apie dokumentų kopijavimo paslaugą, kreipkitės šiais elektroninio pašto adresais:
Kas gali naudotis paslauga?

Paslauga gali naudotis Bibliotekoje registruoti vartotojai ir neregistruoti lankytojai.

Registruoti vartotojai reikalingo dokumento kopijų gali:

 • pasidaryti patys, naudodamiesi savitarnos įranga skaityklose;
 • užsakyti padaryti Bibliotekos darbuotojams;
 • užsakyti nuotoliniu būdu, užpildydami kopijų užsakymo formą.

Neregistruoti Bibliotekos lankytojai reikalingo dokumento kopijų gali užsakyti nuotoliniu būdu, užpildydami kopijų užsakymo formą.

Bibliotekos Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose dėl pavojaus pažeisti dokumentus ir jų ilgalaikio nusidėvėjimo kopijuoti sava įranga draudžiama.

Ką galima kopijuoti?

Užsakyti kopijas ir kopijuoti galima dokumentus, saugomus Bibliotekos pagrindiniame fonde, taip pat Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose.

 • Kopijuojami tik geros būklės dokumentai.
 • Siekiant apsaugoti nuo neigiamo fizinio poveikio, leidžiama tik fotografuoti ir skaitmeninti: rankraštinius dokumentus (parašytus iki XX a.), senuosius leidinius (iki XX a.), fotodokumentus, žemėlapius, raižinius, atsišaukimus, plakatus, afišas, piešinius (iki 1960 m. imtinai), senuosius periodinius leidinius (iki XX a.), storo įrišo ir didelio formato periodinius leidinius (iki 1945 m. imtinai), restauruotus dokumentus.
 • Nekopijuojami Rankraščių skyriuje saugomi publikuoti, Bibliotekos ir jos partnerių spaudai rengiami dokumentai; ištisi dokumentų rinkiniai ir fondai, inventoriniai rankraščių aprašai.
 • Aukštos kokybės skaitmeninės dokumentų kopijos daromos tik rengiant publikacijas. Vėliau jos dedamos į LMAVB Skaitmeninį archyvą viešam naudojimui.
 • Galutinai dėl galimybės kopijuoti dokumentą sprendžia atsakingas Bibliotekos darbuotojas, kuris praneš Jums apie priimtą sprendimą.

Dalis Bibliotekoje saugomų objektų jau yra suskaitmeninti ir lengvai registruotiems vartotojams pasiekiami per Bibliotekos katalogo paieškos vartus. Iš skaitmeninio archyvo galite atsisiųsti dokumento kopiją asmeniniam naudojimui.

Jei Jums reikia

 • geresnės kokybės skaitmeninio vaizdo leidybai,
 • leidimo publikuoti skaitmeninius vaizdus,
 • didelės apimties skaitmeninimo paslaugų,

kreipkitės į Bibliotekos direktorių elektroniniu paštu: biblioteka@mab.lt.

Dokumentai kopijuojami laikantis LR autorių ir gretutinių teisių įstatymo.

Pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą leidžiama atgaminti paskelbtą straipsnį ar kitą trumpą kūrinį, nedidelę kūrinio dalį tik savo asmeniniam naudojimui:

20 straipsnis. Kūrinio atgaminimas asmeniniais tikslais

1. Be autoriaus arba kito autorių teisių subjekto leidimo fiziniam asmeniui išimtinai savo asmeniniam naudojimui, nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų, leidžiama atgaminti ne daugiau kaip vieną išleisto ar kitaip viešai paskelbto kūrinio egzempliorių, jeigu toks atgaminimas yra vienkartinis veiksmas. Atgaminant kūrinius asmeniniais tikslais reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu būdu popieriuje), taikomos šio Įstatymo 23 straipsnio nuostatos.

23 straipsnis. Kūrinio atgaminimas reprografijos būdu

1. Leidžiama be kūrinio autoriaus arba kito autorių teisių subjekto leidimo atgaminti reprografijos būdu (fotokopijavimo ar kitu panašiu būdu popieriuje):

1) išleistą straipsnį ar kitą trumpą kūrinį, ar trumpą rašytinio kūrinio ištrauką su iliustracijomis ar be jų, nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų, jeigu toks atgaminimas yra atskiras vienkartinis veiksmas. Pakartotiniai šio atgaminimo atvejai leidžiami, jeigu jie vienas su kitu nesusiję.

Naudojimosi LMA Vrublevskių biblioteka taisyklės;

LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus skaitytojų aptarnavimo taisyklės;

Naudojimosi LMA Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugomais dokumentais taisyklės;

Kopijų užsakymo formos

Paraiška dėl dokumentų skaitmeninių vaizdų panaudojimo ir leidimo publikuoti

Paraiška dėl dokumentų kopijų panaudojimo ir leidimo publikuoti

Pateikdami skaitmeninimo užklausą, nepamirškite, jei reikia, nurodyti, kad būtų įtraukti ir antraštiniai puslapiai, viršeliai bei kita dokumento atpažinimo informacija.

Kopijos pristatymo laikas

Gavus Jūsų apmokėjimą, skaitmeninės kopijos pagaminamos per 10 darbo dienų. Aptarnavimo greitis priklauso nuo užsakymo sudėtingumo, apimties ir laiko, skirto dokumentų parengimui skaitmeninti. Jei Jums reikia kopijas gauti greičiau, kreipkitės el. paštu: skaitmeninimas@mab.lt. Dokumentų kopijos Jums bus atsiųstos užsakymo formoje nurodytu elektroniniu paštu arba per sistemą „Wetransfer“. Kopijas siunčiant paštu, išlaidos apmokamos pagal tuo metu galiojančius Lietuvos pašto įkainius.

Kopijavimo paslaugų kainos

Bibliotekoje teikiamos dokumentų kopijavimo paslaugos yra mokamos (kainoraštis). Kopijuojant Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose saugomus dokumentus, į kainą gali būti įtrauktos išlaidos, reikalingos dokumento skaitmeninimui parengti. Norėdami pasiteirauti dėl dokumento kopijavimo kainos, kreipkitės į dokumento saugotoją:

Dokumentai skaitmeninami Skaitmeninimo skyriuje. Norėdami užsakyti skaitmeninti Retų spaudinių arba Rankraščių skyriuose saugomus dokumentus, užpildykite užsakymo formą.

Įkainiai teikiami be laikmenos kainos.

Padarytos skaitmeninės kopijos gali būti įrašomos į užsakovo laikmeną, siunčiamos internetu arba paštu, įrašytos į laikmeną, užsakovo nurodytu adresu.

Skaitmeninių vaizdų kainos priklauso nuo dokumentų skaitmeninimo rezoliucijos. Dokumentų skaitmeninimas asmeniniais arba mokslo tyrimo tikslais:

 • 1 vaizdas 150 dpi JPEG – 1,00 EUR;
 • 1 vaizdas nuo 150 iki 300 dpi  – 8,00 EUR;
 • 1 vaizdas  nuo 350 iki 600 dpi  – 12,00 EUR.

Pastaba: Už pakartotinį suskaitmenintų dokumentų pateikimą atlygis neimamas.

Pergamentų skaitmeninimas:

 • 1 vaizdas (JPEG, 150 dpi) – 10,00 EUR;
 • 1 vaizdas (JPEG arba TIFF 200–600 dpi) – 30,00 EUR.

Mikrofilmo skaitmeninimas: 

 • 1 vaizdas – 1,00 EUR.

Registruoti Bibliotekos vartotojai kserokopijavimo paslaugomis gali naudotis Jungtinėje skaitykloje.

Dokumentas / Formatas Spaudiniai Bendrojoje skaitykloje, kserokopijuojami savitarnos aparatu Dokumentai iš Rankraščių ir Retų spaudinių kolekcijų, kserokopijuojami Bibliotekos darbuotojų
A4 kopija 0,05 EUR 0,15 EUR
A3 kopija 0,10 EUR 0,30 EUR

Mokamų paslaugų kainoraštis

Dokumentus iš Bibliotekoje esamų kompiuterių galima atsispausdinti.

Registruoti Bibliotekos vartotojai spausdinimo paslaugomis gali naudotis Jungtinėje skaitykloje.

Dokumento spausdinimas A4, 1 lapas – 0,10 EUR.

Dokumentus ar jų dalis fotografuoja Skaitmeninimo skyrius. Dėl paslaugos prašome kreiptis el. paštu: skaitmeninimas@mab.lt.

4.4.1. Skaitmeninė dokumento nuotrauka (tinkama ir leidybai) 15,00 EUR.

4.4.2. Fotopaslaugų įkainiai taikomi pagal Bibliotekos ir aptarnaujančios fotopaslaugų įmonės sudarytą sutartį.

Fotografavimo ir filmavimo taisyklės

Paraiškos forma (atsisiųsti)