LMAVB mokslo taryba

2022 m. spalio 25 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas savo nutarimu Nr. 31 patvirtino naujos sudėties LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo tarybą:

  1. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius (pirmininkas), LMA viceprezidentas;
  2. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkė, Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė;
  3. prof. habil. dr. Vincas Būda, Vilniaus universiteto profesorius;
  4. prof. habil. dr. Domas Kaunas;
  5. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas;
  6. prof. habil. dr. Eugenijus Norkus, Fizinių ir technologijos mokslų centro Katalizės skyriaus vadovas;
  7. prof. dr. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto rektorius;
  8. Jolanta Širkaitė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja;
  9. dr. Sigitas Narbutas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius.