LMAVB mokslo taryba

2022 m. spalio 25 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas savo nutarimu Nr. 31 patvirtino naujos sudėties LMA Vrublevskių bibliotekos mokslo tarybą:

1. Akad. prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius (pirmininkas), Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas;
2. Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybos pirmininkė, Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė;
3. Akad. prof. habil. dr. Vincas Būda, Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas;
4. Akad. prof. habil. dr. Domas Kaunas, Vilniaus universiteto Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros profesorius emeritas;
5. Prof. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros profesorius;
6. Akad. prof. habil. dr. Eugenijus Norkus, Fizinių ir technologijos mokslų centro Katalizės skyriaus vadovas;
7. Akad. prof. dr. Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto rektorius;
8. Dr. Jolanta Širkaitė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktoriaus pavaduotoja;
9. Doc. dr. Sigitas Narbutas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius.