Išduotis į namus

1 aukštas, 2 kamb., telefonas (8 5) 262 3678, el. paštas: abonementas@mab.lt.

Darbo laikas:
pirmadieniais–penktadieniais 8.00–19.00 val., vasarą 8.00–17.00 val.

Dokumentai į namus išduodami:

 • abonementu naudotis turi teisę Naudojimosi biblioteka taisyklėse išvardyti fiziniai ir juridiniai asmenys.
 • abonemente vartotojui į namus išduodama iki 20 dokumentų mėnesiui, jeigu nėra apribojimų.
 • Biblioteka pasilieka teisę riboti vartotojui išduodamų dokumentų išdavimo trukmę.
 • išduotu dokumentu galima naudotis nuo dienos iki mėnesio.
 • mėnesiui išduotų dokumentų grąžinimo terminas gali būti pratęstas: pirmą kartą terminą galima pratęsti savarankiškai prisijungus prie elektroninės skaitytojo paskyros, kitus kartus – skaitytojo prašymu abonemente, telefonu arba el. paštu.
 • dokumentų grąžinimo terminas nepratęsiamas ir dokumentą privaloma grąžinti nurodytu laiku, jeigu:
  dokumentas išduotas mažiau negu mėnesiui;
  dokumento laukia kitas skaitytojas;
  skaitytojas turi laiku negrąžintų dokumentų.
 • Įvykdytas vartotojo užsakymas saugomas 3 dienas. Per šį laiką nepaėmus dokumento, jis grąžinamas į saugyklą arba perduodamas eilėje laukiančiam kitam vartotojui.

Į namus neišduodami  šie dokumentai:

 • periodiniai;
 • tęstiniai;
 • informaciniai leidiniai;
 • enciklopedijos;
 • elektroniniai dokumentai;
 • knygos, išleistos iki 1940 metų;
 • leidiniai iš Retų spaudinių ir Rankraščių skyrių fondų ir skaityklų;
 • didelę paklausą turintys leidiniai;
 • susidėvėję ir restauruoti leidiniai.

Pristatome naują Bibliotekos paslaugą – aptarnavimą per knygomatą. Tai galimybė skaitytojams, turintiems abonemento teisę, iš anksto užsakytas knygas atsiimti bekontakčiu būdu 24 val. per parą. Knygomatas įrengtas prie paradinio įėjimo į Biblioteką.

Prireikus pagalbos dėl dokumentų išdavimo, grąžinimo ar grąžinimo termino pratęsimo, prašome kreiptis į budintį abonemento darbuotoją arba klausk bibliotekininko.