LMA Vrublevskių bibliotekos darbai

ISSN 2783-7300
eISSN 2783-7297

doi: 10.54506/LMAVB

2004 m. pradėtas leisti tęstinis mokslo darbų leidinys skirtas dokumentinio raštijos ir spaudos paveldo tyrimams, atminties institucijų istorijai ir šių dienų veiklai atskleisti. Jame skelbiami moksliniai straipsniai, Bibliotekos darbo ataskaitos, rinkinių apžvalgos ir kita aktuali informacija. 

Nuo 2020 m. pakeista leidinio numeracija: joje žymimas einamojo tomo skaičius, o ne atsiskaitomojo laikotarpio metai. Nuo 2013 m. leidinys recenzuojamas, o nuo 2015 m. kiekvienas mokslinis straipsnis vertintas dviejų recenzentų. Dalis žurnale skelbiamų straipsnių įtraukiamia į tarptautinę mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“.

Išleisti tomai: