A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

Title, ISSN Publisher Databases Notes
Žemdirbystė 
Agriculture
1392-3196
1233-8947 (elektroninis)
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
CAB Abstracts, nuo 1997 nr. 59; visas tekstas nuo 2009;
Index Copernicus, nuo 2010;
Science Citation Index Expanded (Web of Science), nuo 2008;
VINITI; Scopus
nuo 2004 (88 t.)
Web of Science bazėje žurnalo antraštė ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE
Žemės ūkio inžinerija
1392-1134
Žr. Agricultural Engineering
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
Žemės ūkio mokslai

Agricultural Sciences
1392-0200
2424-4120 (elektroninis)

Lietuvos mokslų akademija Central & Eastern European Academic Source, nuo 2007;
CAB Abstracts, nuo 2002 nr. 3; visas tekstas nuo 2009
nuo 2001

Vietoje buvusių dviejų mokslo žurnalų Vagos ir Žemės ūkio mokslai nuo 2011 leidžiamas vienas bendras žurnalas Žemės ūkio mokslai

Žiemgala
1392-3781
Žiemgalos leidykla Index Copernicus, nuo 2010;
Lituanistika, nuo 2000 m.
2000-2020 Lituanistika
Žmogus ir žodis
Man and the Word
1392-8600
1822- 7805 (elektroninis)
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija CEEOL, nuo 2004;
Central & Eastern European Academic Source, nuo 2006;
Humanities International Complete, nuo 2006;
Humanities International Index, nuo 2006;
MLA International  Bibliography, 2004–2005;
The Philosopher’s Index (tik sąs. „Filosofija“, 1990–2000 ir nuo 2004);
Sociological abstracts;
Lituanistika
2013-2018

Žurnalą Žmogus ir žodis sudaro keturi sąsiuviniai:
Didaktinė lingvistika,
Literatūrologija,
Svetimosios kalbos,
Filosofija

Žurnalistikos tyrimai
Journalism Research
2029-1132
2424-6042 (elektroninis)
Vilniaus universitetas Google Scholar;
China Knowledge Resource Integrated Database;
Lituanistika
nuo 2008
Žuvininkystė Lietuvoje
1392-2475
Lietuvos hidrobiologų draugija Zoological record (Thomson Reuters), 1996–1998 1994–2009

Thomson Reuters bazių sąraše (Master journal list) buvo iki 2008