...............................................................................................................................................................................................................................................

   

 

Parodos stendai ir eksponatai. (V. Kulikauskienės nuotraukos)

 1941 m. įsikūrusi Lietuvos mokslų akademijos biblioteka perėmė Valstybinės viešosios Vrublevskių bibliotekos katalogą (ši biblioteka sudarė pagrindinę tuometinės Mokslų Akademijos bibliotekos fondų dalį). Valstybinės viešosios Vrublevskių bibliotekos katalogas buvo kuriamas nuo 1891 m. Tai buvo abėcėlinis katalogas, organizuotas pagal prūsiškąją katalogavimo sistemą: didelio formato kortelės, aprašo pradmuo – autorius arba antraštėje esantis daiktavardis vardininko forma, kortelės spalva reiškė tam tikrą mokslo šaką.

 

Kataloginės kortelės kaita (1946–2001)

 Elektroninio katalogo kortelė

Bibljoteki wileńskie : praca zbiorowa / pod redakcją Adama Łysakowskiego. – Wilno : [s.n.], 1932. – 192 p., [25] iliustr. lap. :  portr., lent., iliustr. – Antraštė šiuolaikine rašyba: Biblioteki wileńskie. – Atspaudas iš: Ateneum Wileńskie. - R. 8. – Bibliogr. kai kurių str. gale ir išnašose. – Knygoje:Bibljoteka Państwowa im. Wróblewskich / Helena Drège i Stefan Rygiel, p. [135]-157.

Užsisakyti

Atsisiųsti straipsnį

Vrublevskių bibliotekos leidinių rekatalogavimas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje / Alvyra Pacepavičiūtė // Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : 2001/2002 : [tęstinis darbų rinkinys / redaktorių kolegija: Lina Kanopkienė, Danutė Labanauskienė, Juozas Marcinkevičius (pirmininkas), Daiva Narbutienė (atsakomoji redaktorė), Povilas Saudargas, Elena Stasiukaitienė; Virginija Aputienė (redaktorė)]. Vilnius, 2004. – P. 36–38.

Užsisakyti

Atsisiųsti straipsnį

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius