...............................................................................................................................................................................................................................................

   

 

Sisteminimas

Dešimtainė klasifikacija : Lietuvos TSR bibliotekoms pritaikytos lentelės / L.N. Tropovskis ; Lietuvos TSR Knygų rūmai. – Kaunas : Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla, 1947. – 280 p.

Užsisakyti

 

Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) : lentelės mokslinėms bibliotekoms / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Katalogavimo skyrius. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2006-.

Užsisakyti

Universaliosios dešimtainės klasifikacijos dalykų rodyklė / Vilniaus universitetas ; [sudarytojai: Ala Miežinienė ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1993. 87 p.

Užsisakyti

Универсальная десятичная классификация. 3-е советское изд. Москва : Издательство стандартов, 1979-1987 Вып. 4.

Ч. 2 63/65 Сельское хозяйство. Домоводство. Управление предприятиями. 1979.183 p.

Užsisakyti

Dezimal - Klassifikation Deutsche Gesamtausgabe bearbeitet vom deutschen Normenausschuss : Dritte internationale Ausgabe der Decimalklassifikation. – Berlin : Beuth-Verlag GMBH, 1934. – 147 p. : iliustr.

Универсальная десятичная классификация / Государственный комитет СССР по стандартам, Всесоюзный научно-исследовательский институт технической информации, классификации и кодирования.3-е советское изд. Москва : Издательство стандартов, 1979-1987.

Užsisakyti

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius