...............................................................................................................................................................................................................................................

   

 

Katalogavimo teorija

Teoriniai bibliotekininkystės pagrindai : vadovėlis bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybių studentams / sudarė Genovaitė Raguotienė. 2-asis patais. ir papid. leid. Vilnius : Stepono leidykla, 1995. 237, [1] p. : schem. Bibliogr. str. gale. – Pavardžių r-klė: p. 233236. Santr. angl., rus.

Užsisakyti

Mažas knygynas, jo įrengimas ir tvarkymas / Pauliaus Ladevigo nurodymai. – Šiauliai : Kultūrosb-vės leidinys, 1924 (Ryga : K. Narkevičiaus spaustuvė). 65 p. :  lent.Bibliogr.: p. 6163. R-klė: p. 64-65.

Užsisakyti

Bibliotekos ir jų tvarkymo bruožai / J. Slapšinskas. – Kaunas, 1935. – 45 p. – Atspaudas iš „Knygų lentynoje“.

Užsisakyti

Knygų lentynoje : nurodymai apie bibliotekų tvarkymą ir skaitytinų knygų sąrašas / parengė J. Slapšinskas. – Kaunas : Šviesa, 1935. – 143 p.

Užsisakyti

Vadovėliai ir mokymo priemonės

Apie knygas ir knygynėlius / Vaclovas Biržiška ; Lietuvos reikalų komisariato Kultūros ir švietimo skyrius. – Voronežas, 1918. – 47 p. – ( Darbininko knygynėlis ; 23 ).

Užsisakyti

Bibliotekoms vadovėlis / V. Ruzgas. – Kaunas : Sakalas, 1937. – 304 p. : iliustr.

Užsisakyti

Bibliotekų fondai ir katalogai : vadovėlis respublikos kultūros mokyklų bibliotekininkystės specialybės moksleiviams / J. Paukštienė.Vilnius : Mokslas, 1983. 288 p. : iliustr. Bibliogr.: p. 285286.

Užsisakyti

Bibliografinis dokumentų aprašas : mokomoji knyga / Danutė Kastanauskaitė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. – 216, [1] p. : iliustr.Bibliogr.: p. 211212 (40 pavad.).Dalykinė r-klė: p. 205208.Santr. angl.

Užsisakyti

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2012. Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius