Akademikui profesoriui Pranciškui Baltrui Šivickiui – 140

2022-09-30

Minint Pranciškaus Baltraus Šivickio (1882–1968) 140-ąsias gimimo metines, Gamtos tyrimų centre nuo 2022 m. rugsėjo 30 iki 2023 m. sausio 30 d. vyks paroda „Akademikui profesoriui Pranciškui Baltrui Šivickiui – 140 metų“.

P. B. Šivickis studijavo Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1922–1928 m. dirbo Maniloje Filipinų valstybinio universiteto Zoologijos katedros profesoriumi, o nuo 1924 m. vadovavo minėtai katedrai. 1923 m. Mindoro saloje įkūrė Puerto Galeros biologijos stotį ir iki 1925 m. buvo jos direktorius. Į Lietuvą grįžo 1928 m. ir dirbo Kauno universitete.

P. B. Šivickio mokslinė veikla apėmė daugelį sričių. Jis laikomas eksperimentinės biologijos, pedobiologijos, malakologijos, parazitologijos pradininku Lietuvoje. Daug prisidėjo prie hidrobiologinių bei faunistinių-ekologinių bestuburių gyvūnų tyrimų plėtros. Grįžęs į Lietuvą, ėmė organizuoti pirmąsias mokslines hidrobiologines ekspedicijas. Jų metu surinko ir padovanojo Zoologijos ir parazitologijos institutui didelę moliuskų kolekciją, kuri dabar saugoma Tado Ivanausko zoologijos muziejuje Kaune. Kartu su kitais įkūrė Lietuvos helmintologų draugiją, buvo jos valdybos narys. P. B. Šivickis vienas pirmųjų Lietuvoje parazitologinių ekspedicijų sumanytojas, organizatorius bei vadovas. Priklausė Lietuvos anatomų, histologų ir embriologų draugijai.

Profesorius P. B. Šivickis parengė įvairių mokslo leidinių: Elementarinės zoologijos kursas (du leidimai – 1927 ir 1931 m.), Gyvoji gamta ir mes (1940 m.), Parazitų apibūdinimas (1956 m.), Lietuvos moliuskai ir jų apibūdinimas (1960 m.) ir kt. Monografijos Žuvinto rezervatas (1968 m.) bendraautoris ir redaktorių kolegijos narys. Paskelbė apie 200 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, kurie buvo spausdinami Lietuvos ir užsienio šalių periodiniuose ir tęstiniuose leidiniuose. Keletas jo straipsnių publikuoti prestižiniuose žurnaluose Science ir Nature.

P. B. Šivickis buvo puikus pedagogas. Parengė Lietuvai 28 mokslo daktarus, kurie po to jau patys

ugdė naujus mokslininkus. Taip susidarė Bestuburių gyvūnų faunistinių-ekologinių tyrimų P. Šivickio mokykla.

Už mokslinę ir pedagoginę veiklą 1945 m. P. Šivickiui suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas; 1947 m. jam patvirtintas užsienyje įgytas biologijos mokslų daktaro laipsnis ir profesoriaus pedagoginis mokslo vardas; 1956 m. jis išrinktas Lietuvos MA tikruoju nariu (akademiku). 1959 m. už monografiją „Parazitų apibūdinimas“ jam skirta Lietuvos valstybinė premija.

Dar iki išvykimo Amerikon didelį dėmesį skyrė tautosakai; ją rinko gimtojo Žaiginio apylinkėse, užrašinėjo ir siuntė Jonui Basanavičiui. Apie 30 jo surinktų tautosakos kūrinių yra paskelbta.

Apie P. Šivickį rašoma daugiau kaip 250-yje knygų, mokslinių ir populiarių straipsnių, paskelbta monografijų. Jo vardas suteiktas Žaiginio mokyklai (Raseinių r.), Gamtos tyrimų centro Parazitologijos laboratorijai, gatvei Pavilnyje (Vilniaus m.), penkioms bestuburių gyvūnų rūšims. Prie pastatų, kur jis gyveno ir dirbo, pritvirtintos P. Šivickio atminimo lentos. 1982 m. įsteigta Pranciškaus Šivickio vardo mokslo premija, kuri skiriama už geriausius darbus eksperimentinės zoologijos srityje.

Rankraštinis P. B. Šivickio palikimas saugomas Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje (F144), Vilniaus universiteto Centriniame archyve (F-R-856), Vilniaus pedagoginiame universitete (F-K, byla 3658).

Parodoje – dokumentai iš Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos P. B. Šivickio rankraštinio fondo, nuotraukos iš Retų spaudinių skyriaus.

Parengta pagal https://gamtostyrimai.lt/uploads/documents/%2B%C5%A0ivickis%20Baltrus.pdf?phpMyAdmin=CrSFaiGvdLIrmDrx5G4%2CZug5lk7

Parodą rengė Sigita Dagienė, Audrė Trumpienė