Vaizdo įrašų galerija

Lietuvių? Katalikų? Mokslo? Akademija?

Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos pirmininko Liudo Jovaišos paskaita. Lektorius apžvelgia seniausios Lietuvoje akademinės organizacijos raidos laikotarpius, gilinasi į lig šiol…

Daugiau

Tado Daugirdo veikla Varšuvoje (1877-1891): nuo dailininko iki archeologo

Tadas Daugirdas priklauso tam lietuvių Tautinio atgimimo veikėjų sparnui, kuris turėjo didelę įtaką tautinės savimonės formavimuisi ir valstybingumo simbolių kūrimui, tačiau ilgainiui pasiliko…

Daugiau

LDK viešųjų notarų ženklai: vaizdo individualumas ir visuotinumas

Paskaitoje Lietuvos istorijos instituto tyrėja archeografė Inga Ilarienė pasakoja, kaip lotyniškosios Europos civilizacijos reiškinys, viešasis notariatas, kilęs Italijoje, klostėsi Lietuvos…

Daugiau

Paskaita „Viešas slaptas Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos dienoraštis“

Istorikės dr. Jolitos Sarcevičienės paskaita „Viešas slaptas Merkinės seniūno A. K. Sapiegos dienoraštis“.

Daugiau

Paskaita „Lietuvos ir Ukrainos kultūriniai ryšiai XIX amžiuje“

Kviečiame žiūrėti habil. dr. Rūtos Janonienės viešą paskaitą „Lietuvos ir Ukrainos kultūriniai ryšiai XIX amžiuje“.

Daugiau