Rankraščių skyriuje sudarytos kolekcijos

F7. 2275 vienetai, 1770–1925 m. laiškai. Lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, lotynų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kartoteka. Autografų fondas yra skaitmeniniame archyve.

Fondo sudarytojai: Senojo Vilniaus universiteto (XIX a. pirmosios pusės) dėstytojai, Vilniaus miesto kultūros veikėjai, mokslininkai. Rinkinį apie 1933 m. pagal laiškų gavėjų ir siuntėjų pavardes susistemino L. Abramovičius (1879–1939).

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos Vilniuje (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F9. 3649 vienetai, 1527–1959 m. rankraščiai. Lenkų, rusų, lietuvių, prancūzų, baltarusių, lotynų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojai: J. Belinskis (1848–1926); T. Vrublevskis (1858–1925); L. Abramovičius (1879–1939); Valstybinės Vrublevskių bibliotekos bičiulių draugijos nariai.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F10. 726 vienetai, 1521–1957 m. dokumentai, rankraščiai, spaudinių iškarpos. Lietuvių, rusėnų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Kolekcijos sudarytojas Vilniaus dailės muziejus atrinko 1939– 1953 m. dokumentus, kurie pateko į Muziejų su įvairiais eksponatais.

Gauta 1954 m. iš Vilniaus dailės muziejaus.

F198. 860 vienetų, 1473–1933 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, lotynų, rusėnų, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis.

Gauta 1950 metais, kai Lietuvos SSR Mokslų akademijos Centrinei bibliotekai buvo perduoti nesutvarkyti Kauno Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos rankraštiniai rinkiniai. Iš jų buvo sudaryti 88 fondai. Taip pat ir šis fondas.

F159. 110 vienetų, 1941–1945 m. rankraščiai, dokumentų nuorašai, fotografijos, iškarpos iš laikraščių. Lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojas – Lietuvos SSR respublikinė komisija vokiečių grobikų įvykdytoms piktadarystėms tirti ir padarytiems nuostoliams apskaičiuoti, įsteigta 1944 m. liepos mėn. 25 d. Vilniuje. Be to, buvo sudarytos dar 26 miestų ir apskričių komisijos. Darbą Komisija baigė 1945 metais.

Gauta 1946 m. iš Komisijos nario Juozo Jurginio.

F11. 45 vienetai, 1573–1872 m. rankraščiai. Rusėnų, rusų, lenkų, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Kolekcijos sudarytojai: LSSR MA akademikas profesorius K. Jablonskis (1892–1960) ir narys-korespondentas profesorius P. Pakarklis (1902–1955).

Gauta 1949 m. iš LSSR MA Istorijos instituto.

F332. Nebaigtas tvarkyti, 1277 l. s. vienetai. XVI amžiaus dokumentų kserokopijos. Aprašas – laikinas sąrašas.

F214. 143 vienetai, 1834–1940 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas 1950 metais gautas iš buv. Kauno valstybinio universiteto. 1968–1969 m. gauti šio fondo papildymai.

F12. 4891 vienetai, 1506–1955 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, lotynų, rusėnų, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja buv. Kauno valstybinio universiteto biblioteka, 1950 m. panaikinusi Rankraščių skyrių, netvarkytus rankraščius perdavė LSSR MA Centrinei bibliotekai, o sutvarkytus – Vilniaus valstybinio universiteto Mokslinei bibliotekai.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto.

F417. Fondas netvarkytas.

Dokumentus perdavė Komunizmo nusikaltimų tyrimo paramos fondo pirmininkas Juozas Artūras Flikaitis.

F208. 154 vienetai, 1934–1944 m. Lietuvių, vokiečių, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas 1946 m. gautas iš Lietuvos SSR Mokslų akademijos Reikalų valdybos.

F320. 2386 vienetai, 1748–1970 m. datuojami meno dokumentai. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas gautas 1989 m. iš LSSR MA bibliotekos Senų, retų ir kartografijos leidinių skyriaus.

F245. 38 vienetai, 1935–1940 m. spaudos iškarpų ir iliustracijų kolekcija. Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas 1962 m. gautas iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F13. 33 vienetai, 945–1567 m. (1913–1915 m. nuorašai, vertimai), rankraščiai, juodraščiai. Rusų, lenkų, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Kolekcijos sudarytojas – Stanislavas Ptašickis (1853–1933), istorikas, metraščių publikacijų tęstinio leidinio „Полное Собрание русских летописей“ XVI–XVII tomų redaktorius, archyvaras ir tekstologas.

Gauta 1941 m. iš Vilniaus mokslų bičiulių draugijos bibliotekos Vilniuje (1907–1939 m.).

F362. Fondas netvarkytas. 1972–1990 m. dokumentai.

Dokumentai gauti iš Jono Aginto, buvusio Lietuvos MA Finansų ir apskaitos skyriaus viršininko.

F8. 338 vienetai, 1906–2015 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, italų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas. Fondas yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Kolekcija sudaryta Valstybinės Vrublevskių bibliotekos bičiulių draugijos komiteto narių 1931–1939 metais.

Gauta 1940 m iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos Vilniuje (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F16. 258 vienetai, XV–XIX a. rankraščiai, originalai ir nuorašai. Rusėnų, rusų, lotynų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – 1903 m. spausdintas inventorius. Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje Musicalia“.

Kolekcijos sudarytojai – 1871–1901 m. Vilniaus viešosios bibliotekos rankraščių skyriaus darbuotojai. Ji sudaryta iš įvairių fondų, daugiausia iš Sapiegų, Soltanų valdų, kai kurių vienuolynų rinkinių ir į biblioteką patekusių pavienių atsitiktinių rankraščių.

Gauta 1946–1951 m. iš buv. SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos Maskvoje (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios iš Vilniaus buvo evakuoti į Rusiją.

F17. 293 vienetai, XVI–XIX a. rankraščiai – originalai ir nuorašai. Rusų, rusėnų, lenkų, lotynų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – 1903 m. spausdintas inventorius.

Kolekcijos sudarytojai – 1869–1901 m. Vilniaus viešosios bibliotekos rankraščių skyriaus darbuotojai. Ji sudaryta iš įvairių dokumentų, daugiausiai iš Sapiegų archyvų Derečine ir kitų po 1863 m. sukilimo numalšinimo konfiskuotų dvarų Lietuvoje ir Baltarusijoje rinkinių, iš Vilniaus Senienų muziejaus.

Gauta 1946–1951 m. iš buv. SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos Maskvoje (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios iš Vilniaus buvo evakuoti į Rusiją.

F18. 264 vienetai, XVI–XIX a. rankraščiai – originalai ir nuorašai, rusėnų, lietuvių, rusų latvių, lenkų, lotynų, prancūzų, italų, vokiečių kalbomis. Aprašas – 1906 m. spausdintas inventorius. Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje Musicalia“. 

Kolekcijos sudarytojas – 1870–1904 m. Vilniaus viešosios bibliotekos Rankraščių skyrius. Ji sudaryta iš konfiskuotų dvarų dokumentų ir Vilniaus Senienų muziejaus (1855–1920 m.) rinkinio.

Gauta 1946–1951 m. iš buv. SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos Maskvoje (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios iš Vilniaus buvo evakuoti į Rusiją.

F19. 331 vienetas, XI–XIX a. rankraščiai – originalai ir nuorašai, piešiniai, meniniai knygų įrišai, natos. Bažnytine slavų, rusėnų, rusų kalbomis. Aprašas – 1882 m. spausdintas inventorius. Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje Musicalia“. 

Fondo sudarytojas – Vilniaus viešosios bibliotekos darbuotojas P. Giltebrandtas, fondą formavęs apie 1859–1881 m. kartu su F. Dobrianskiu.

Gauta 1946 m. iš SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) Maskvoje su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios buvo iš Vilniaus evakuoti į Rusiją.

F327. Nebaigtas tvarkyti, 65 l. s. vienetai. 1943–1991 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

F215. 3844 vienetai, 1933–1942 m. rankraščiai, nuorašai, mašinraščiai, autografai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas. Fondas kataloguojamas.

Fondas gautas 1946 m. iš LSSR Knygų rūmų.

F20. 6558 vienetai, 1476–1924 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lotynų, rusėnų, rusų, lenkų, lietuvių, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Kolekcijos sudarytojas – Tadas Vrublevskis (1858–1925), kuris chronologine tvarka susistemino įvairios kilmės pavienius arba iš įvairių vietų didesniais pluoštais gautus dokumentus, daugiausia LDK laikotarpio teismų aktus.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (1931–1940 m.) Vilniuje (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F 24. 273 vienetai, 1615–1928 m. rankraščiai, dokumentai. Rusėnų, rusų, lenkų, lotynų, prancūzų kalbomis. Aprašas – su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Kolekcijos sudarytojai yra 1930–1939 m. Valstybinės Vrublevskių bibliotekos bičiulių draugijos nariai. Daugiausia tai Beniūnų dvaro savininko Juozo Karčevskio (advokato ir Radvilų turtų viceprokuroro, gyvenusio XIX a. pirmoje pusėje), XVIII a. bajorų Felicijono ir Mykolo Kurdvanovskių (Haličo pastalininkių), XIX a. Vilniaus observatorijos direktoriaus Petro Slavinskio, architekto ir lenkų žurnalisto Juliaus Vasiutynskio (1857–1928) rankraščiai.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos, veikusios 1931–1940 metais.

F347. Fondas netvarkytas.

Fondas gautas 1996 m. sausio 24 d. iš Lietuvos istorijos instituto (Komisijos pirmininkas M. Tamošiūnas).

F21. 2311 vienetų, 1566–1944 m. rankraščių originalai ir nuorašai, rankraštinės knygos. Rusėnų, baltarusių, lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, italų, prancūzų, totorių, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas ir fondo apžvalga.

Fondo sudarytojas – Vilniaus baltarusių Ivano Luckevičiaus kraštotyros muziejus.

Gauta 1945 m. iš buv. Vilniaus baltarusių muziejaus, kuris veikė 1921–1945 metais.

F251. 355 vienetai, 1541–1932 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lenkų, rusų, rusėnų, lotynų, prancūzų, lietuvių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas gautas 1962 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F22. 124 vienetai, XIII a. – 1914 m. rankraštinės knygos, taip pat ir pergamentinės, kodeksai, rankraščiai – originalai ir nuorašai. Rusėnų, lietuvių, rusų, baltarusių, lenkų, italų, lotynų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas apžvalga ir pagalbinės rodyklės. Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje „Musicalia“.

Kolekcijos sudarytojas – Lietuvos SSR Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Rankraščių skyrius. Kolekcija sudaryta 1947–1952 m. iš dokumentų, kurie neabejotinai yra iš buvusios Vilniaus viešosios bibliotekos. Jie buvo saugomi Vilniaus Senienų muziejuje (veikė 1855–1920 m.) ir iš dalies Grafo Michailo Muravjovo muziejuje (veikė 1898–1915 m.)

Gauta 1946–1961 m. iš buv. SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos Maskvoje (dab. Rusijos valstybinė biblioteka).

F209. 527 vienetai, 1922–1944 m. dokumentai lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas gautas, pertvarkius Vytauto Didžiojo universitetą ir biblioteką. Visas jos turtas bei dauguma leidinių atiteko Kauno politechnikos instituto bibliotekai. Kiti leidiniai perduoti Vilniaus universiteto, Partijos istorijos instituto (veikė 1946–1990 m.) ir Kauno medicinos instituto bibliotekoms. Rankraštynas atiduotas Vilniaus universiteto ir Lietuvos SSR mokslų akademijos bibliotekoms (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F23. 50 vienetų, 1914–1918 m. dokumentai-spaudiniai. Vokiečių, lietuvių, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Kolekcijos sudarytojas – Jonas Basanavičius, ją sudaręs 1915–1919 m. Lietuvių mokslo draugijoje Vilniuje.

Gauta 1956 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).