Rankraščių skyriuje sudarytos tęstinės kolekcijos

F25. 351 vienetas, 1496–1957 m. dokumentai – originalai ir nuorašai. Lotynų, rusėnų, rusų, lenkų, lietuvių, čekų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas. Fondas aprašytas elektroniniame Rankraščių kataloge. 

Kolekcija sudaryta LSSR MA Centrinės bibliotekos Rankraščių skyriuje 1945 m. ir tęsiama toliau, pildant pavieniui gaunamais rankraščiais.

F230. Fondas netvarkytas, 1859–1966 m. dokumentai.

F27. 158 vienetai, 1323–1972 m. rankraščių fotografijos, mikrofilmai ir CD. Lietuvių, lenkų, rusėnų, rusų vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Kolekcija sudaryta 1949 m. iš fotografuotų rankraščių, kurių originalai saugomi kitose buv. SSRS ar užsienio šalių saugyklose. Kolekcija kasmet pildoma naujais vienetais.

F28. 6 vienetai, XIX–XX a. rankraščiai. Lenkų, lietuvių, rusų, lotynų, kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas. Fondo dalis yra a elektroniniame Rankraščių kataloge ir skaitmeniniame archyve. 

Kartotekų sudarytojai: Antanas Lazarovičius (1817–1905), lenkų rašytojas, Rasų kapinių Vilniuje tyrėjas; Vaclavas Veitko (1873–1939), Vilniaus archyvaras, senienų kolekcininkas; Juzefas Belinskis (1848–1928), gydytojas, kultūros istorikas, monografijos „Uniwersytet Wileński“ autorius.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (veikė 1931–1940 metais, dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F26. 2043 vienetai, 1946–1991 m. rankraščiai, mašinraščiai, fotografijos, brėžiniai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas. Fondas aprašytas elektroniniame Rankraščių kataloge. 

Kolekcija sudaryta 1951 metais, remiantis LSSR MA prezidiumo 1946 m. birželio 25 d., 1950 m. lapkričio 19 d., 1952 m. birželio 30 – liepos 2 d. nutarimais. Kolekcija kasmet pildoma naujais vienetais.

F29. 1402 vienetai, 1555–2020 m. rankraščiai, mašinraščiai, iškarpos iš leidinių. Lietuvių, rusų. lenkų, prancūzų, lotynų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas. Fondo dalis yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Kolekcija sudaryta 1945 m. Rankraščių skyriuje iš pavienių rankraščių. Ji nuolat pildoma.

F 30. 245 vienetai, 1598–1949 m. rankraščiai – natos, originalai ir nuorašai. Lietuvių, latvių, lenkų, prancūzų, italų, anglų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas. Dalis dokumentų yra muzikos rankraščių skaitmeninėje saugykloje Musicalia“.  

Kolekcija sudaryta 1945–1955 m. LSSR MA Centrinės bibliotekos Rankraščių skyriuje (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) iš pavienių rankraščių. Kolekcija yra tęstinio pobūdžio, pildoma naujais vienetais.

F229. 1859 vienetai. 1746–1948 m. rankraščiai, brėžiniai, schemos, planai. Aprašas – kortelių katalogas.