Redakcijų fondų kolekcijos

F49. 95 vienetai, 1899–1906 m. rankraščiai, laiškai, juodraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja yra socialdemokratų laikraščio „Darbininkų balsas“, leisto 1901–1906 m. Rytų Prūsijoje, spausdinto Tilžėje ir Bitėnuose, redakcija. Jį redagavo Vladas Sirutavičius (1901–1902), Augustinas Janulaitis (1902 m. nuo 4 numerio – 1906 m.).

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F50. 18 vienetų, 1902–1906 m. dokumentai, mašinraščiai, rankraščiai. Lenkų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja yra socialdemokratų savaitraščio „Echo“, leisto 1906 m. Vilniuje, redakcija. 

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F222. 2850 vienetų. 1589-1946 m. rankraščiai, kopijuoti ir multiplikuoti mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, prancūzų, anglų, vokiečių, čekų, lenkų, skandinavų, ispanų, flamandų, portugalų, latvių, estų, italų, katalonų, hebrajų, jugoslavų, rumunų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja yra „Elta“ (Ereto Lietuvos telegramų agentūra), įsteigta Kaune 1920 m. balandžio 1 d., lietuvių spaudos biurų, pirmojo Pasaulinio karo metais pradėtų organizuoti Šveicarijoje, Danijoje, Švedijoje, Vilniuje ir Kaune, pagrindu. Pirmasis direktorius buvo Juoas Eretas. Turėjo skyrius Klaipėdoje ir Vilniuje.

Fondas gautas iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos 1950 m.

F51. 26 vienetai, 1924–1925 m. rankraščiai. Lietuvių k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja yra Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos organizacijos Lietuvos jaunimo sąjungos žurnalo „Jaunimas“, ėjusio Kaune nuo 1921 m., redakcija. 1923–1925 m. „Jaunimą“ redagavo A. Kaminskas, J. Strimaitis, J. Valaitis, J. Beleckas.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F52. 30 vienetų, 1940–1941 m. rankraščiai. Lietuvių k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja yra Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Centro Komiteto laikraščio „Komjaunimo Tiesa”, įsteigto 1940 m. Kaune, redakcija. 1940–1941 m. laikraštį redagavo poetas Eduardas Mieželaitis.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F219. 82 vienetai, 1925–1934 m. autografai, mašinraščiai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja yra mėnesinio mokslo, visuomenės, kultūros, meno ir literatūros žurnalo „Kultūra“, leisto 1923–1929 m. Šiauliuose, 1930–1941 m. Kaune, redakcija. 

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F250. 402 vienetai, 1907-1940 m. rankraščiai, mašinraščiai, spausdinti originalai, nuorašai, išrašai, juodraščiai. Lietuvių, vokiečių, lenkų, rusų ir jidiš k. Aprašas – kortelinis katalogas.  

Fondo sudarytoja yra laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcija. Redakcijos dokumentai apima Vilniaus laikotarpį nuo 1917 m. iki 1919 m. pradžios. Yra šiek tiek „Vilniaus žinių“ ir „Lietuvos žinių“ dokumentų.

Fondas gautas 1962 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

F53. 20 vienetų, 1906–1915 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytoja yra Lietuvos demokratų partijos savaitinio laikraščio „Lietuvos ūkininkas”, leisto Vilniuje 1905–1915 m. ir 1918 m. Kaune 1919–1940 m., redakcija. 

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F54. 1805 vienetai, 1874–1915 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, graikų k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytoja yra laikraščio „Lietuvos žinios“, leisto 1909–1915 m. Vilniuje, 1922–1940 m. Kaune, redakcija. 

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F249. 1944 vienetai, 1908–1914 m. rankraščiai. Lietuvių, lenkų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas yra Davainis-Silvestraitis Mečislovas (1849-1919), kultūros veikėjas, tautosakos rinkėjas, platinęs lietuviškas knygas, Vilniuje leidęs lietuvių minties laikraštį „Litwa”, bendradarbiavęs lietuvių spaudoje.

Fondas gautas 1962 m. iš LSSR MA Lietuvos kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

F216. 279 vienetai, 1940–1941 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytoja yra satyros ir humoro žurnalo „Šluota“, leisto 1934–1936 m. ir 1940–1941 m. Kaune, redakcija. 

F55. 76 vienetai. 1919–1940 m. rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja yra Lietuvos inžinierių ir architektų draugijos žurnalo „Technika ir ūkis“, leisto 1929–1940 m. Kaune, redakcija.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F248. 41 vienetas, 1896-1931 m. rankraščiai, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, žydų k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytoja yra savaitraščio „Tėvynės sargas“, leisto l917-1918 m. Vilniuje ir 1919-1926 m. Kaune, redakcija. Pirmuoju atsakingu redaktoriumi ir leidėju buvo A.Stulginskis, jam talkino L.Gira, Br. Stasiūnas.

Fondas 1962 m. gautas iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F162. 173 vienetai, 1917–1940 m. rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytoja yra savaitinio žurnalo „Trimitas“, leisto 1920–1940 m. Kaune, redakcija. 

F56. 285 vienetai, 1890–1909 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojos: Varpo“, leisto 1889–1905 m. Tilžėje ir Ragainėje „Lietuvos“ draugijos Varšuvoje iniciatyva, redakcija; „Ūkininko“, leisto prie 1890–1905 m. Tilžėje, redakcija; „Naujienų“, leistų prie „Varpo“, spausdintų 1901-1903 m. Tilžėje, redakcija.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F196. 491 vienetas, 1920-1940 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, lenkų, rusų, prancūzų k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F247. 574 vienetai, 1898–1939 m. rankraščiai, autografai, spaudiniai. Lietuvių, lenkų, rusų k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytojos yra Vilniaus lietuvių laikraščių, leistų 1919–1939 metais, redakcijos. 

Fondas gautas 1962 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas). 

F246. 1812 vienetų. 1925–1939 m. rankraščiai, spaudiniai, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių, baltarusių, lenkų, rusų k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytoja yra savaitinio politikos, visuomenės ir literatūros iliustruoto laikraščio „Vilniaus rytojus“, leisto 1928-1937 m., redakcija.

Fondas gautas 1962 m. iš LSSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) 

F57. 14 vienetų, 1903–1908 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas yra Petras Vileišis, pirmojo Vilniaus dienraščio lietuvių kalba „Vilniaus žinios“ leidėjas 1904–1909 m.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.