Teatrų ir mokyklų fondų kolekcijos

F45. 412 vienetų, 1904–1934 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojai: Teatro mėgėjų draugija „Vilniaus kanklės“, įsteigta 1905 metais; „Vilniaus studija“, veikusi 1918–1919 metais; „Lietuvių meno kūrėjų draugija“ (1920–1921) ; Valstybinis teatras Kaune (nuo 1922 m.).

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F 46. 104 vienetai, 1914–1941 m. rankraščiai ir dokumentai. Lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojas – lenkų teatras „Liutnia“, Vilniuje įsteigtas 1907 metais, veikęs iki 1944 metų spalio.

Gauta 1944 m. iš apleistų teatro patalpų.

F47. 467 vienetai, 1832–1940 m. dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytojai: Vilniaus pradžios lietuvių mokykla 1908–1931 metais; Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija 1915–1940 metais; Vilniaus Mokytojų seminarija 1916–1927 metais; Švenčionių lietuvių gimnazija 1925–1936 metais.

Gauta 1947 m. iš LSSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), perėmusio Lietuvių mokslo draugijos (veikusios 1907–1940 m.) rinkinius.

F48. 20 vienetų, 1905–1928 m. dokumentų originalai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondo sudarytoja – Vilniaus lietuvių šelpimosi draugija, įsteigta Vilniuje 1904 metais. Šios Draugijos nariai pasirūpino gauti leidimą dviklasei mokyklai steigti 1907 metų kovo 29 dieną. Prie mokyklos veikė prieglauda ir vakariniai kursai. Mokykla  uždaryta 1932 metais.

Gauta 1952 m. iš LSSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F270. 193 vienetai, 1824–1882 m. dokumentai. Rusų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelių katalogas.

Fondas gautas 1968 m. iš Lietuvos SSR teatro draugijos bibliotekos (Teatro namai). Perdavė bibliotekos vedėja Janina Šliubiauskienė.