Lietuvių liaudies dainų gerbėjas: Kristijonui Barčui – 190

2023-01-04

2022-aisiais sukako 190 metų nuo Prūsijos Lietuvos tautosakininko, Tilžės aukštesniosios mergaičių mokyklos mokytojo ir direktoriaus Kristijono Barčo (Christian Bartsch, 1832–1890) gimimo. Šia proga Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje parengta virtuali paroda, kuria norima priminti mažai žinomą, tačiau lietuvių tautosakos mokslui itin nusipelniusį šviesuolį – Kristijoną Barčą ir lietuvių tautosakos skelbimo aplinkybes XIX a. Prūsijos Lietuvoje. Barčo pavardė lietuvių tautosakos istorijoje nėra taip gerai žinoma kaip Martyno Liudviko Rėzos (Martin Ludwig Rhesa, 1776–1840), Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno (1811–1881), Simono Stanevičiaus (1799–1848) ar kitų tautosakos rinkėjų. Skaitytojams ir parodos žiūrovams mažai žinomas ir K. Barčo parengtas rinkinys „Dainų balsai. Melodieen litauischer Volkslieder“ (I–1886, II–1889). Šį Vokietijoje išleistą rinkinį lietuvių folkloro tyrėjai laiko ne tik stambiausiu, bet ir vienu reikšmingiausių melodijų rinkiniu lietuvių muzikos istorijoje. Tai buvo pirmas ir paskutinis Mažosios Lietuvos dainų rinkinys – su juo baigėsi XIX amžiaus Prūsijos lietuvių liaudies dainų su melodijomis rinkimas.