Naujas LMA Vrublevskių bibliotekos leidinys

2024-07-10

Biblioteką iš Balstogės ką tik pasiekė naujas leidinys – dr. Andriaus Jurkevičiaus dvikalbė studija „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Aleksandro Jogailaičio ir Žygimanto Senojo rusėniški dokumentai, saugomi Vilniaus archyvuose ir bibliotekose“. Šiame leidinyje, išleistame lenkų ir lietuvių kalbomis, pristatomi Vilniaus archyvuose ir bibliotekose saugomi rusėniški Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Aleksandro Jogailaičio ir Žygimanto Senojo dokumentai, apimantys visą šių valdovų valdymo laikotarpį (1492–1544 m.). Atlikto empirinio tyrimo metu leidinio autorius suregistravo 142 tokius dokumentus, saugomus Lietuvos valstybės istorijos archyve, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje bei Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje. Pagrindiniai duomenys apie šiuos dokumentus pateikiami leidinio Priede. Atsivertęs šį leidinį skaitytojas taip pat sužinos apie svarbiausius surinktų dokumentų turinio, raštvedybos bei rašto tradicijų atspindžio aspektus. Leidinys praturtintas tekstą papildančiomis iliustracijomis, o asmenvardžių ir vietovardžių rodyklėse skaitytojas ras sau įdomių ar su jo giminės praeitimi susijusių asmenų ir vietovių paminėjimų nuorodas. Leidinys skiriamas Vilniaus 700 metų jubiliejui.

Rankraščių skyriaus informacija