LMAVB WiFi

LMAVB WiFi – belaidės prieigos tinklas, leidžiantis Bibliotekoje esantiems lankytojams prisijungti prie interneto bei Bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių  iš savo asmeninių kompiuterių bei mobiliųjų įrenginių.

LMAVB WiFi veikia tik nurodytose ryšio zonose. Bibliotekoje yra trys naudotojų tinklai:

  • MABskaitytojams – naudoja Bibliotekos skaitytojai nuo 18 metų
  • MABjaunimas – naudoja Bibliotekos skaitytojai iki 18 metų
  • MABinfo – naudoja visi Bibliotekos lankytojai (nereikia prisijungimo vardo ir slaptažodžio)

Prisijungimui naudojamas skaitytojo bilieto numeris ir slaptažodis.  Prieš jungdamiesi įsitikinkite, kad jūsų slaptažodis sudarytas pagal nustatytas taisykles.

Slaptažodžių sudarymo taisyklės:

  • ilgis – ne mažiau 6 ženklų
  • bent viena didžioji ir mažoji raidė
  • bent vienas skaitmuo

Jeigu skaitytojo slaptažodis šių taisyklių neatitinka, reikia prisijungti prie bibliotekos katalogo ir slaptažodį pakeisti (žingsniai: Mano kortelė > Slaptažodžio keitimas).

Pirmą kartą jungdamiesi atlikite šiuos veiksmus:

  1. Užsiregistruokite svetainėje. Registruotis nereikia, jeigu jau esate užsiregistravęs kaip VPN vartotojas.  Registracija
  2. Įdiekite nustatymus kompiuteryje: Windows 7, Windows 10
  3. Prisijunkite: Windows 7, Windows 10

Kitą kartą jungdamiesi atlikite tik 3 veiksmą