A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F299. Nebaigtas tvarkyti, 31 l. s. vienetas. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas yra Juozas Indriūnas (1896–1989), inžinierius technologas, akademikas, tekstilės technologijos mokslo pradininkas Lietuvoje.

Fondas gautas 1980 m.

F300. 1729 vienetai, 1889–1991 m. rankraščiai, mašinraščiai, fotografijos, spaudiniai. Lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių, anglų, lenkų, latvių, estų, ispanų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas. Dalis dokumentų aprašų yra elektroniniame Rankraščių  kataloge.

Fondo sudarytojas – Tadas Ivanauskas (1882–1970), gamtininkas, rašytojas, biologijos mokslų daktaras (1940) profesorius akademikas, Lietuvos Šaulių sąjungos narys.

Fondas gautas 1981 m. iš Eleonoros Baltuškevičienės (Ivanauskaitės).