A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F425. Nebaigtas tvarkyti, 42 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Adelė Ubeikaitė (1922–2021), bibliografė, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos darbuotoja.

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojos 2017 m.

F308. 1525 vienetai, 1622–1980 m. rankraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, hebrajų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Antanas Ulpis (1904–1981), bibliografas, kultūros veikėjas.

Fondas gautas 1984 m.

F282. Nebaigtas tvarkyti, 31 l. s. vienetas. 1909 m. sausio 10 d. – 1970 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių kalba. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Kazys Umbražiūnas (1909–1996), žurnalistas, redaktorius, publicistas.

Fondas gautas 1974 m. iš Kazio Umbražiūno. Papildymai: 1977, 1978 m.

F151. 2029 vienetai, 1532–1947 m. dokumentai, rankraščiai, spaudinių iškarpos, ikonografija. Lotynų, lenkų, rusėnų, prancūzų, italų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Kolekcijos sudarytojas – Liucijonas Uzembla (Uziębło Lucjan, 1864–1942), senų rankraščių ir dokumentų kolekcininkas, Vilniaus kapinių tyrėjas, 1907–1915 m. Tiškevičių bibliotekos ir meno muziejaus vedėjas.

Fondas gautas 1947 m. iš giminaičių Pavilnyje.

F183. 1229 vienetai, 1920–1990 m. rankraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, lenkų, rusų, esperanto, vokiečių kalbomis. Fondo aprašas yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas – Vincas Uždavinys (1902–1983), publicistas, žurnalistas, keliautojas, fotografas.

Fondas gautas 1950 m.