A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F185. 43 vienetai, 1921–1922 m. rankraščiai. Lietuvių kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Stasys Dabušis (1898–1974), kalbininkas, vertėjas.

Fondas gautas 1950 m.

F385. Nebaigtas tvarkyti, 460 l. s. vienetų. 1921–1982 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Jonas Dagys (1906–1993), botanikas, augalų fiziologas, Lietuvos MA narys korespondentas, Lietuvos botanikų draugijos pirmininkas (1953–1982).

Fondas gautas 2008 m. iš sūnaus, Rimanto Jono Dagio, per bibliotekos direktorių dr. Juozą Marcinkevičių.

F412. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Pranas Dainauskas, visuomenės veikėjas, „Švyturio“ ir „Vairo“ bendrovių darbuotojas.

Fondas gautas iš sudarytojo sūnaus Juozo Vitolio Dainausko 2014 m.

F179. 339 vienetai, 1550–1937 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos, autografai. Lietuvių, lotynų, vokiečių, rusų, lenkų, prancūzų, italų, esperanto kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Aleksandras Dambrauskas (slapyvardis Adomas Jakštas, 1860–1938), kunigas, filosofas, teologas neotomistas, kritikas, esperantininkas, matematikas, poetas, prelatas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos. Papildyta 1987 m.

F423. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Jonas Daniulis (g. 1928), miškotvarkininkas, biomedicinos mokslų daktaras (1969).

Fondas gautas 2016 m., tebekomplektuojamas.

F92. 68 vienetai, 1796–1937 m. rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Tadas Daugirdas (1852–1919), archeologas, dailininkas, Kauno miesto istorijos muziejaus steigėjas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F93. 460 vienetų, 1913–1959 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudinių iškarpos, nuotraukos. Rusų, čekų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Aleksejus Dechteriovas (Дехтерeв Алексей Петрович, 1889–1959), rusų pedagogas, rašytojas, 1955–1959 m. Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas.

Fondas gautas 1959 m. iš Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos kanceliarijos Vilniuje.

F352. Nebaigtas tvarkyti, 356 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Jonė Deveikė (Deveikė-Deveikytė-Navakienė, 1907–1965), teisės istorikė, visuomenės veikėja, teisės mokslų daktarė (1948).

Fondas gautas 1997–1998 m.

F410. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytojas – Mykolas Devenis (1891–1978), gydytojas, Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas, evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius.

Fondas gautas 2013 m.

F94. 480 vienetų, 1613–1953 m. rankraščiai, dokumentai, iškarpos, fotografijos. Lietuvių rusų, lenkų, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Stanislovas Peliksas Didžiulis (1850–1927), privačios bibliotekos Griežionėliuose steigėjas, bibliografas, aušrininkas, kovotojas už spaudos draudimo panaikinimą; Liudvika Didžiulienė (1856–1925; slapyvardis – Žmona), rašytoja; Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė (1892–1968), rašytoja, buvusi Lietuvos SSR MA Centrinės bibliotekos darbuotoja (1945–1950 m.), pedagogė, dailininkė.

Fondas gautas 1946–1954 m. iš Aldonos Didžiulytės-Kazanavičienės Vilniuje, dalis – 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F203. Nebaigtas tvarkyti, 158 l. s. vienetai. XX a. dokumentai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Jurgis Dovydaitis (1907–2001), tautosakininkas.

Fondas gautas 1959–1960 m.

F350. Nebaigtas tvarkyti, 860 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vladas Drėma (1910–1995), dailės istorikas, muziejininkas, tapytojas, grafikas.

Fondas gautas 1997 m.

F433. Fondas netvarkytas.

Fondo sudarytoja – Rūta Vaicekauskaitė-Dubakienė (g. 1951), gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė (1990).

Fondas gautas 2018 m., tebekomplektuojamas.