A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F435. Nebaigtas tvarkyti, 7 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Mečislovas Žalakevičius (g. 1945), habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Fondas gautas iš fondo sudarytojo 2018 m.

F341. Nebaigtas tvarkyti, 114 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Regina Žepkaitė (1925–2010), istorikė, pedagogė, vadovėlių autorė.

Fondas gautas 1994 m.

F309. 10 vienetų, 1965–1985 m. mašinraščiai, autografai, piešiniai, spaudiniai. Lietuvių, vokiečių, anglų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Eduardas Žilys (1908–1995), mokytojas, vertėjas iš vokiečių kalbos.

Fondas gautas iš fondo sudarytojo 1985 m.

F275. 998 vienetai, 1829–1979 m. rankraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, ukrainiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondą sudarė Juozas Žiugžda (1893–1979), sovietinis istorikas, pedagogas, vadovėlių autorius, partijos bei politikos veikėjas.

Fondas gautas iš Juozo Žiugždos 1972–1975 m., o 1979 m. papildytas žmonos A. Žiugždienės.