A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F416. Nebaigtas tvarkyti, 233 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Habibas Cachajevas (Habib Cachajev, 1921–2008), gydytojas fiziologas, biologijos mokslų habilituotas daktaras (1964), profesorius (1966), nuo 1951 m. pab. iki 1990 m. – Lietuvos MA Biologijos, vėliau – Zoologijos ir parazitologijos instituto mokslo darbuotojas.

Fondas gautas 2015 m. iš Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto (dabar Ekologijos institutas) mokslo darbuotojų dr. Alinos Šveistytės ir dr. Algimanto Jakimavičiaus.

F194. 113 vienetų, 1574–1907 m. rankraščiai, fotografijos, atvirukai. Lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Vytautas Civinskas (1883–1910), veterinaras, švietėjas, memuaristas. 1904–1905 m. studijavo agronomiją užsienyje, vėliau Dorpato (Tartu) universitete – veterinariją.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.