A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F438. Nebaigtas tvarkyti, 310 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Antanas Vytas Tamošiūnas (g. 1946), imunologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, biologijos mokslų daktaras (1986). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011; 1994–1996 narys ekspertas, 1996–2011 narys korespondentas, nuo 2017 – narys emeritas).

Fondas gautas iš fondo sudarytojo 2019 m.

F235. 506 vienetai, XIX a. pab. – 1961 m. rankraščiai, spaudiniai, iškarpos, nuotraukos, brėžiniai. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Petras Tarasenka (1892–1962), archeologas, rašytojas, buvęs Kauno M. K. Čiurlionio muziejaus darbuotojas, piliakalnių tyrėjas.

Petro Tarasenkos palikimą Lietuvos SSR MA Centrinė biblioteka įsigijo 1964 m. iš jo dukters inžinierės ir chemikės Natalijos Tarasenkaitės.

F374. Nebaigtas tvarkyti, 471 l. s. vienetas. 1959–2004 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Antanas Terleckas (g. 1928), ekonomistas, politikos ir visuomenės veikėjas, pogrindinės spaudos leidėjas, disidentas.

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo 2004 m.

F147. 1290 vienetų, 1633–1939 m. dokumentai, originalai ir nuorašai, rankraščiai, iškarpos iš laikraščių, fotografijos. Lenkų, anglų, babiloniečių, šumerų-akadų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – kunigas Pranciškus Tičkovskis (Franciszek Tyczkowski, 1891–1982), bibliofilas, orientalistas, asirologas, E. ir E. Vrublevskių bibliotekos bičiulių draugijos narys, ekslibrisų kolekcininkas. Antrojo pasaulinio karo metu tarnavo Vladislavo Anderso armijoje, su ja lankėsi Irane, Irake, Sirijoje ir Palestinoje. Dalyvavo Montekasino mūšyje.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F148. 315 vienetų, 1518–1876 m. dokumentų originalai ir nuorašai, rankraščiai, spaudiniai. Lenkų, rusų, italų, prancūzų, lotynų, vokiečių, hebrajų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai – Tiškevičiai: Lohoisko šakos Jurgis (1518–1576), Vilkmergės seniūnas, Bresto vaivada; Jonas (1590–1649), Kijevo vaivada, 1640–1648 m. Vilkmergės seniūnas; Biržų šakos Juozapas Ignotas (1724–1815), Dubingių, Valažino dvarų savininkas, kavalerijos pulkininkas, 1811 m. įsigijęs Biržų (Astravo) dvarą; Lohoisko šakos Antanas Domininkas (1692–1762), Žemaičių vyskupas (1740–1762); Konstantinas Benediktas Stanislovas (1806–1868), kultūros istorikas, knygos ,,Wilija i jej brzegi“ autorius, archeologas, geografas, etnografas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F149. 130 vienetų, XVI–XIX a. rankraščiai, piešiniai, dokumentai, spaudiniai. Lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Eustachijus Tiškevičius (1814–1873), archeologas, Vilniaus Senienų muziejaus steigėjas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos ir 1946 m. iš buv. SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) Maskvoje.

F290. Nebaigtas tvarkyti, 1029 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas yra Antanas Tyla (1929–2018), istorikas, archeografas, habilituotas daktaras, profesorius.

Fondas gautas 1977 m.

F345. Nebaigtas tvarkyti, 377 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Liudas Juozas Truska (g. 1937), istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras (1996).

Fondas gautas 1996 m.

F150. 103 vienetai, 1818–1969 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozas Tumas (1869–1933), rašytojas, pasirašinėjęs Vaižganto slapyvardžiu, 1922–1929 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto lietuvių literatūros istorijos dėstytojas, docentas, tekstologas, kanauninkas, literatūros istorikas ir kritikas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.