A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F127. 1083 vienetai, 1500–1937 m. rankraščiai, mašinraščiai – originalai ir nuorašai. Lotynų, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Kolekcijos sudarytojas – Jonas Obstas (1875–1941), lenkų žurnalistas, dirbęs Sankt Peterburge, vėliau Vilniuje, laikraščio „Dziennik Wileński“ 1912–1915 m. leidėjas, senų rankraščių ir dokumentų kolekcininkas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F128. 358 vienetai, 1662–1919 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Antanas Okuličius vyresnysis (1769–1852), Radvilų žemės valdų komisijos regentas Ukmergės paviete XIX a. pirmoje pusėje, Latavėnų dvaro savininkas; jo sūnus Antanas Okuličius (1834–1871), artilerijos kapitonas; Mykolas Okuličius ir jo jaunesnysis brolis Kazimieras Okuličius, lenkų žurnalistas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos, kuriai dokumentus 1934 m. perdavė biologas Jurgis Elisonas.

F434. Nebaigtas tvarkyti, 33 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Steponas Raimundas Olšauskas (1892–1959), vienas pirmųjų Lietuvos meteorologų, stebėjimų tinklo gaivintojas bei daugelio meteorologijos įstaigų organizatorius, vienas seniausių ir aktyviausių mokslinės klimatologijos pradininkų Lietuvoje.

Fondas gautas iš Stepono Raimundo Olšausko anūkės Marijos Chomskienės 2018 m.