A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F271. 412 vienetų, 1729–1965 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, lenkų, rusų, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Vladas Abramavičius (1909–1965), kultūros istorikas, bibliografas, vertėjas, poetas.

Fondas gautas 1946–1965 m.

F79. 902 vienetai, 1819–1939 m. rankraščiai, iškarpos, dokumentai, CD. Lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių, prancūzų, švedų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Liudvikas Abramovičius (Ludwik Abramowicz, 1879–1939), Vilniaus bibliografas, spaudos tyrėjas, lenkų žurnalistas, bibliofilas, knygos „Cztery wieki drukarstwa w Wilnie 1525–1925“ autorius, Valstybinės Vrublevskių bibliotekos Mokslinės pagalbos komiteto pirmininkas (1925–1939).

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F80. 25 vienetai, 1824–1855 m. rankraščiai. Lenkų, rusų, lotynų k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytojas yra Adamas Ferdinandas Adamovičius (Adam Ferdynand Adamowicz 1802–1881), Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius (1824–1842), nuo 1841 m. Vilniaus medikų draugijos pirmininkas, gamtos ir medicinos mokslų Lietuvoje tyrėjas, darvinizmo pradininkų Vilniuje G. Forsterio ir L. H. Bojanuso pasekėjas.

Gauta 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F354. 197 vienetai, 1931–2008 m. dokumentai. Fondas yra Rankraščių bibliografinių duomenų bazėje.

Fondo sudarytoja yra Alė Rūta ((tikr. Elena Viktorija Nakaitė-Arbačiauskienė-Arbienė, 1915–2011), rašytoja, poetė, prozininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.

Fondas įkurtas 1998 m. rašytojos prašymu.

F373. Nebaigtas tvarkyti, 166 l. s. vienetai. 1948–1985 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas. 

Fondo sudarytojas yra Vaclovas Aliulis (1921–2015), kunigas, marijonas, visuomenės veikėjas.

Fondas gautas iš kolekcijos sudarytojo, tarpininkaujant LMA bibliotekos direktoriui dr. Juozui Marcinkevičiui.

F263. 884 dokumentai, XIII–XX a. dokumentai. Fondas yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas yra Kazimieras Alminas (iki 1939 m. Alminauskis; 1904–1986), kalbininkas, lietuvių kalbos vardyno sudarytojas. 

Fondas gautas 1999 m. balandžio 29 d. iš Algimanto Žemaitaičio, gyvenančio Santa Monikoje (JAV).

F359. Nesutvarkytas. 137 l. s. vienetai. 1924-1989 m. rankraščiai. Aprašas – laikinasis sąrašas.

Fondo sudarytojas yra Pranas Ancevičius (slapyv. F. Rogūza, 1905–1964), žurnalistas, literatūros kritikas, politinis veikėjas. 

Dokumentus skyriui padovanojo duktė Sigrida Dicum (Saulė Ancevičiūtė), gyvenanti Kanadoje.

F334. 283 vienetai, 1925–1992 m. spaudiniai, autografai, mašinraščiai, ikonografija, rankraščiai, atvirlaiškiai, nuotraukos. Anglų, lietuvių, esperanto k. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytojas yra Pulgis Andriušis (1907-1970), rašytojas, publicistas, vertėjas, visuomenės veikėjas. 

Fondas gautas 1993 m. iš Rasos Andriuševičiūtės–Beattie.

F324. Nebaigtas tvarkyti,  542 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas yra Pavelas Antokolskis (1896–1978), rusų poetas, J. Vachtangovo teatro režisierius. 

F302. 44 vienetai. 1923–1994 m. rankraščiai, spaudiniai, mašinraščiai, fotografijos. Lietuvių k. Aprašas elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas yra Stasys Arbačiauskas (g.1919), ekonomikos mokslų kandidatas, docentas.

F220. 50 vienetų, 1915–1950 m. dokumentai. Rusų, lietuvių, vokiečių, k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas yra Mikalojus Ilarijonovičius Arsenjevas (1886-1967), teisininkas, kolekcininkas, bibliofilas. 

Fondas gautas 1952 m.

F444 – Atlavinytės Onos fondas.

Ona Atlavinytė (1916 m. liepos 18 d. Klyvlendas, JAV – 1991 m. vasario 24 d. Vilnius, palaidota Biržuose) – Lietuvos zoologė, ekologė, biologijos mokslų daktarė (1979 m.). 1950 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1950–1954 m. dėstė Telšių pedagoginėje mokykloje, 1954–1956 m. dirbo Vilniaus pedagoginiame institute, 1959–1991 m. Ekologijos institute. LSSR valstybinė premija 1986 (su kitais) už dirvožemio bestuburių gyvūnų ir mikromicetų kompleksų tyrimus. Dokumentai gauti per dr. A. Jakimavičių. Jame saugomi mokslinės veiklos dokumentai, asmens dokumentai ir kt.. Dokumentai surašyti, sudarytas laikinų saugojimo vienetų sąrašas, prieinamas vartotojams.

F206. 148 vienetai, 1885-1944 m. rankraščiai, mašinraščiai ir spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, anglų, lotynų k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas yra Petras Avižonis (1875-1939), gydytojas, oftalmologas, medicinos m. daktaras, Kauno universiteto profesorius. 

Fondas gautas iš buv. Kauno universiteto 1951 m.