A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F406. Nebaigtas tvarkyti, 13 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Sigitas Narbutas (g. 1959), literatūros istorikas, bibliografas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras, nuo 2010 m. – Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos direktorius.

Fondas gautas 2013 m.

F398.  Nebaigtas tvarkyti, 36 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vytautas Narbutas (g. 1930), geologas, rašytojas, fizinių mokslų daktaras.

Fondas gautas 2011 m.

F124. 52 vienetai, 1584–1864 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai. Lotynų, lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Teodoras Narbutas (1784–1864), statybų inžinierius, Lietuvos istorikas, XIX a. vid. išleistų devynių tomų „Dzieje Narodu Litewskiego“ ir kitų istorinių veikalų autorius.

Fondas gautas 1946 m. iš SSRS valstybinės V. I. Lenino bibliotekos (dab. Rusijos valstybinė biblioteka) Maskvoje.

F125. 307 vienetai, 1875–1962 m. rankraščiai, fotografijos, natos, spaudinių iškarpos. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozas Naujalis (1869–1934), lietuvių kompozitorius, draugijos „Daina“ Kaune steigėjas 1899 m., pirmo lietuviško knygyno Kaune steigėjas 1905 m., muzikos mokyklos Kaune steigėjas 1918 m., žurnalo „Vargonininkas“ 1909–1910 m. redaktorius, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas.

Fondas gautas 1960 m. iš kompozitoriaus sūnaus Zigmo Naujalio Kaune.

F261. 34 vienetai, XX a. dokumentai. Lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Germanas Nedzveckis (1882–1965), pedagogas, švietėjas.

Fondas gautas 1965 m. Dokumentus Rankraščių skyriui perdavė akademikas profesorius Paulius Slavėnas.

F126. 444 vienetai, 1642–1883 m. dokumentų originalai ir nuorašai, rankraščiai. Lenkų, rusų, lotynų, hebrajų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Kiprijonas Nezabitauskis (Cyprian Niezabitowski, 1779–1837), lietuvių poetas, kunigas, Varnių, Vilkijos ir Veliuonos parapijų klebonas 1806–1832 m., Telšių pavieto žemės teismo 1810–1812 m. deputatas, Raseinių pavieto žemės teismo ir Vilniaus Vyriausiojo teismo 1814–1834 m. deputatas, 1831 m. sukilimo dalyvis.

Fondas gautas 1947 m. iš Lietuvos SSR MA Lietuvių literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F306. Nebaigtas tvarkyti, 1181 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Vladas Niunka (1907–1983), sovietinis partijos ir valstybės veikėjas, filosofas, spaudos darbuotojas, Lietuvos SSR mokslų akademijos akademikas.

Fondas gautas 1984 m.

F331. Nebaigtas tvarkyti, 60 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Sigita Noreikienė (1928–1986), istorikė. Justo Paleckio duktė, Justo Vinco Paleckio sesuo, Rūtos Oginskaitės motina.

Fondas gautas 1992 m.