A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F98. 1446 vienetai, 1621–1949 m. rankraščiai, dokumentai – originalai ir nuorašai, ikonografija. Lietuvių, lenkų, lotynų, italų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Valentina Horoškevičiūtė (Horoszkiewiczówna Walentyna, 1890–1949), filologijos mokslų daktarė, Vilniaus Stepono Batoro universiteto mokslinė sekretorė 1922–1939 m.

Fondas gautas 1949 m. iš Valentinos Horoškevičiūtės paveldėtojų Vilniuje.