A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F281. 192 vienetai, 1832–1960 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Kazys Šalkauskis (1885–1960), teisininkas, profesorius, visuomenės veikėjas.

Fondas gautas 1974–1976 m. iš Kazio Šalkauskio brolio Stasio žmonos Julijos Paltarokaitės-Šalkauskienės ir jos sūnaus Julijono Šalkauskio.

F233. 189 vienetai, 1906–1961 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Čekų, lietuvių, lenkų, vokiečių, lenkų, lotynų, rusų, švedų, estų, anglų, prancūzų, baltarusių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Adolfas Šapoka (1906–1961), istorikas, 1936 m. išleistos mokslinės sintetinės „Lietuvos istorijos“ bendraautoris ir redaktorius.

Fondas gautas 1963 m. gegužės 14 d. iš Mečislovo Jučo. Papildyta 2006 m.

F143. 1617 vienetų, 1625–1961 m. rankraščiai, originalai ir nuorašai. Karaimų, lietuvių, rusų lenkų, prancūzų, anglų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Seraja Šapšalas (1873–1961), filologas, orientalistas, Krymo, vėliau Lenkijos (kartu ir Lietuvos) karaimų vyriausiasis dvasininkas (hachanas), Lietuvos karaimų dvasinis ir kultūros veikėjas.

Fondas gautas 1961 m. iš giminaičių Vilniuje.

F329. Nebaigtas tvarkyti, 277 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Romas Šarmaitis (1909–1995), istorikas, literatūrologas, sovietų partinis veikėjas.

F197. 30 vienetų, 1926–1930 m. rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių ir vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – M. Šėklis, Rytprūsių lietuvis, visuomenininkas, religinės literatūros vertėjas, giesmių autorius, gyvenęs Ragainėje (manoma, pastorius), palaikęs ryšius su lietuviškų knygų leidėju Endziu Jagomastu.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos. Rankraščiai yra pervežti iš Endzio Jagomasto spaustuvės „Lituania“, veikusios Tilžėje nuo 1896 m.

F145. 106 vienetai, 1818–1937 m. rankraščiai, dokumentai, spaudinių iškarpos. Lietuvių, rusų, anglų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Juozas Otas Širvydas (1875–1935), tautosakos rinkėjas, žurnalistas, kurį laiką keliavęs po JAV, dirbęs įvairiuose JAV lietuvių laikraščiuose, knygnešys.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F144. 1278 vienetai, 1902–1982 m. rankraščiai, piešiniai, fotografijos. Lietuvių, anglų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Pranciškus Baltrus Šivickis (1882–1968), Lietuvos ir JAV zoologas, biologijos mokslų daktaras, Filipinų valstybinio universiteto ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Lietuvos SSR Mokslų akademijos akademikas.

Fondas gautas 1948–1956 m. iš sudarytojo Vilniuje.

F146. 77 vienetai. 1911–1940 m. rankraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Ignas Šlapelis (1881–1955), dailininkas, meno istorikas, Kauno meno mokyklos 1922–1944 m. direktorius.

Fondas gautas 1960 m. iš giminaičių Kaune.

F218. 91 vienetas, 1861–1944 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas. Dalis fondo aprašų yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas – Jonas Šliūpas (1861–1944), gydytojas, aušrininkas, spaudos ir politikos veikėjas.

Fondas gautas 1951 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F170. 3064 vienetai, 1722–1944 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Vokiečių, lietuvių ir anglų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Hugo Šojus (Scheu, 1845–1937), Šilutės dvarininkas.

Fondas gautas 1946 m. iš Lietuvos SSR MA Klaipėdos filialo.