A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F316. Nebaigtas tvarkyti, 359 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Alfonsas Eidintas (g. 1952), rašytojas, diplomatas, Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras (1990).

Fondas gautas 1987 m.

F368. Nebaigtas tvarkyti, 39 l. s. vienetai. XX a. pr. – 1989 m. rankrašiai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Ona Uršulė Eidukaitytė (1913–2003), sovietinė veikėja, Lietuvos SSR nusipelniusi kultūros švietimo darbuotoja, Lietuvos SSR MA bibliotekos darbuotoja.

Dokumentai gauti iš Emilijos Kulakauskienės 2003 m.

F95. 678 vienetai, 1889–1991 m. rankraščiai, dokumentai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių, anglų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Jurgis Elisonas (1889–1946), kraštotyrininkas, zoologas, Kauno valstybinio universiteto (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas) docentas.

Fondas gautas 1946–1948 m. iš buv. Knygų rūmų Vilniuje, veikusių nuo 1946 iki 2015 m. Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčioje.

F335. Nebaigtas tvarkyti, 2280 l. s. vienetų. 1956–1990 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Kazys Ėringis (1921–2006), ekologas, visuomenės veikėjas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras (1967).

Dokumentus dovanojo fondo sudarytojas 1993 m., o 2007–2008 m. papildė jo žmona dr. Elena Ėringienė.