A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F231. 65 vienetai, 1894–1945 m., rankraščiai, mašinraščiai ir spaudiniai. Lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, prancūzų, lotynų ir estų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Vincas Čepinskis (1871–1940), fizikas, chemikas, Kauno universiteto rektorius, profesorius.

Fondas gautas dovanų iš Jono Čepinskio 1963 m.

F310. 708 vienetai, XX a. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, anglų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Valerija Čepulytė (1904–1987), geologė, pedagogė, visuomenės veikėja.

Fondas gautas 1986 m. iš fondo sudarytojos.

F243. 168 vienetai, 1896–1943 m. rankraščiai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – kunigas Kristupas Čibiras (1888–1942), Vilniaus lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas (1933–1939 m.).

Fondas gautas 1962 m. iš Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F91. 63 vienetai, 1860–1936 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Jonas Čilvinas (g. 1870 m.), Upynos kaimo Skaudvilės valsčiaus, Raseinių apskrities valstietis, visuomenininkas; Marijona Čilvinaitė (1900–1995), etnologė, bibliotekininkė.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F195. 158 vienetai, 1878–1914 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai. Vokiečių, rusų, prancūzų, lenkų, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Stanislovas Čirvinskas (1852–1924), farmakologas, medicinos mokslų daktaras, Maskvos universiteto profesorius.

Fondas gautas 1950 m.