A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F211. 127 vienetai, 1879–1941 m. rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, nuorašai, išrašai, juodraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, vokiečių, prancūzų, čekų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Ivanas Lappo (Ivan Lappo, 1869–1944), istorikas, Kauno universiteto profesorius.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F266. 1167 vienetai, 1519–1978 m. mašinraščiai, rankraščiai, spaudiniai, piešiniai, antspaudai, herbai, autografai, atvirukai, nuotraukos. Lietuvių, baltarusių, lenkų, italų, anglų, rusų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Edmundas Laucevičius (1906–1973 m.), pedagogas, kultūros istorikas.

Fondas gautas 1969 m. iš Edmundo Laucevičiaus. Papildymai: 1988 m. dailėtyrininko Vlado Drėmos; 1989 m. – iš Vilniaus Dailės muziejaus per muziejaus direktorių Romualdą Budrį ir fondų saugotoją L. Meškelevičienę.

F370. Nebaigtas tvarkyti, 44 l. s. vienetai. 1944–2004 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Juozas Lebionka (1918–2005), filologijos mokslų daktaras, literatūros tyrinėtojas, kultūros istorikas.

Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo 2005 m.

F116. 1511 vienetų, 1719–1939 m. dokumentai, rankraščiai, iškarpos. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Hilarijus Lenskis (Hilary Łęski, 1835–1920), Vilniaus mokslo bičiulių draugijos steigėjas, Baltosios Vokės dvaro (Vilniaus aps.) savininkas.

Fondas gautas 1944 m. iš grafų Lenskių namų Vilniuje.

F117. 2497 vienetai, 1855–1944 m. rankraščiai, dokumentai, fotografijos, spaudinių iškarpos. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Petras Leonas (1864–1938), teisininkas, advokatas; Vytauto Didžiojo universiteto Teisės mokslų fakulteto profesorius (nuo 1922 m.), vėliau dekanas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F169. 78 vienetai, 1924–1944 m. rankraščiai. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Aleksandras Lėvanas (1905–1978), kunigas, publicistas, teologijos mokslų daktaras, Vilniaus kunigų seminarijos profesorius.

Fondas gautas 1947 m. iš Lietuvos SSR Knygų rūmų.

F278. Nebaigtas tvarkyti, 438 l. s. vienetai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Alpas Liepsnonis (tikr. Alfonsas Kukanka, 1910–1989), prozininkas, publicistas, kritikas, memuaristas.

Fondas gautas 1973 m.

F298. 326 vienetai, 1928–1977 m. rankraščiai, piešiniai, brėžiniai, žemėlapiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, lotynų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Natalija Likevičienė (1910–1977), zoologė, biologijos mokslų kandidatė.

Fondas gautas 1980 m. iš Lietuvos SSR MA archyvo.

F421. Fondas netvarkytas. 1959–1999 m. dokumentai.

Fondo sudarytojas – Augustinas Linčius (iki 1945 m. Lipčius, g. 1934), geologas, fizinių mokslų daktaras (1967), 1958–2000 m. dirbo Geologijos ir geografijos institute (nuo 1963 m. Geologijos institutas), nuo 2000 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete.

Fondas gautas 2015 m., tebekomplektuojamas.

F118. 13 vienetų, 1911–1934 m. rankraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Julijonas Lindė-Dobilas (1872–1934), pedagogas, Panevėžio gimnazijos mokytojas ir direktorius, vieno pirmųjų lietuvių literatūroje romanų „Blūdas“ autorius, kritikas, kunigas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F119. 348 vienetai. 1575–1846 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lotynų, lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Jonas Dominykas Lopacinskis (Jan Dominik Łopaciński, 1709–1778), Žemaičių vyskupas; Juozapas Leonas Lopacinskis (Józef Leon Łopaciński, 1751–1803), Vilniaus kapitulos prelatas, Žemaičių vyskupas sufraganas; Mikalojus Tadas Lopacinskis (Mikołaj Tadeusz Łopaciński, 1715–1778), LDK valstybinis veikėjas, seimelių deputatas, Bresto vaivada, Lietuvos iždo raštvedys.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F391. Nebaigtas tvarkyti, 1320 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Meilė Julija Matjošaitytė-Lukšienė (1913–2009), lietuvių literatūros tyrėja, pedagogė, edukologė, habilituota socialinių mokslų daktarė (1973), viena iš Tautinės mokyklos koncepcijos autorių.

Fondas gautas 2009 m.