A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Z

F415. Nebaigtas tvarkyti, 206 l. s. vienetai. XX a. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Ona Pajedaitė (1925–2016), pedagogė, fotomenininkė, publicistė memuaristė.

Fondą perdavė fondo sudarytoja 2015 m.

F129. 2398 vienetai, 1660–1955 m. dokumentų originalai ir nuorašai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Povilas Pakarklis (1902–1955), Lietuvos SSR MA narys korespondentas, teisės mokslų daktaras, istorikas, Vilniaus valstybinio V. Kapsuko  universiteto (dab. Vilniaus universitetas) profesorius.

Fondas gautas 1960 m. iš Povilo Pakarklio sesers Onos Bugailiškienės Vilniuje.

F437. Nebaigtas tvarkyti, 310 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Mykolas Letas Palmaitis (g. 1944), filologas orientalistas ir baltistas, baltų kalbų istorinės gramatikos bei baltų prokalbės, kartvelų (gruzinų, svanų) kalbų, semitų (hebrajų, aramėjų, arabų) filologijos tyrėjas.

Fondas gautas 2019 m.

F190. 51 vienetas, 1909–1935 m. rankraščiai, spaudiniai. Rusų, lietuvių, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943), rašytoja, kultūros ir visuomenės veikėja.

Fondas gautas 1946 m. Lietuvos SSR MA Centrinės bibliotekos direktoriaus Juozo Jurginio iniciatyva.

F407. Nebaigtas tvarkyti, 197 l. s. vienetai. 1932–2013 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytoja – Danutė Petkevičiūtė-Labanauskienė (g.1933), literatūros ir kultūros tyrėja, Lietuvos MA bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja.

Fondas gautas iš sudarytojos 2013 m.

F238. 113 vienetų, 1883–1920 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų, ukrainiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas. 

Fondo sudarytojas – Česlovas Petraškevičius (1886–1941), teisininkas, knygnešys, savivaldybininkas.

Fondas gautas 1962 m. iš Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F130. 243 vienetai, 1897–1941 m. dokumentai, rankraščiai, spaudinių iškarpos, fotografijos. Lietuvių, rusų, italų anglų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Mikas Petrauskas (1873–1937), kompozitorius, pirmosios lietuviškos operos „Birutė“ autorius, pedagogas, dirigentas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F321. Nebaigtas tvarkyti,  410 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondas gautas 1989 m.

F161. 152 vienetai, 1810–1939 m. rankraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lenkų, rusų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai Pilsudskiai: Juozapas (Józef Piłsudski, 1833–1902), agronomas; jo sūnus Bronislovas Petras (Bronisław Piotr Piłsudski, 1866–1918), etnografas, antropologas; kitas Juozapo sūnus Juozapas Klementas (Józef Klemens Piłsudski, 1867–1935), Lenkijos politinis veikėjas; trečias Juozapo sūnus Adomas (Adam Piłsudski, 1869–1935), Vilniaus magistrato viceprezidentas; ketvirtas Juozapo sūnus Jonas (Jan Piłsudski, 1876–1950), teisininkas.

Fondas gautas 1940 iš Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F430. Nebaigtas tvarkyti, 530 l. s. vienetų. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Arnoldas Piročkinas (1931–2020), kalbininkas, vertėjas, profesorius habilituotas filologijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto dėstytojas.

Fondas gautas iš fondo sudarytojo 2018 m.

F132. 31 vienetas, 1724–1847 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojai: Jonas Liudvikas Pliateris (Jan Ludwik Plater, 1681–1737), Livonijos vaivada ir Daugpilio seniūnas, poetas, rašęs lotynų kalba; Kazimieras Konstantinas Pliateris (Kazimierz Konstanty Plater, 1746–1807), rašytojas, Trakų kaštelionas (1790–1793), Targovicos konfederacijos narys, paskutinis LDK pakancleris (1792–1795), Daugėliškio dvaro savininkas, bibliotekos steigėjas; Liudvikas Augustas Plateris (Ludwik August Plater, 1775–1846), bibliotekininkas, matematikas.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F131. 15 vienetų, 1920–1930 m. rankraščiai. Lietuvių k. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytoja – Ona Pleirytė-Puidienė (1885–1936), mokytoja, rašytoja. Iki Pirmojo pasaulinio karo  pasirašinėjo Vaidilutės slapyvardžiu, vėliau – Puidiene.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F133. 31 vienetas, 1801–1833 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų kalba. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Mykolas Polinskis-Pelka (Michał Poliński-Pełka, 1785–1848), matematikas, bibliografas, 1820–1832 m. Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakulteto profesorius (nuo 1824 m. – dekanas), turėjo turtingą biblioteką ir domėjosi bibliotekininkyste, rengė Lietuvos kultūros istorijos bibliografiją.

Fondas gautas 1940 m. iš Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

F186. 275 vienetai, XIX a – 1945 m. rankraščiai. Lietuvių, rusų, esperanto kalbomis. Fondo aprašas yra elektroniniame Rankraščių kataloge.

Fondo sudarytojas yra Antanas Poška (iki 1929 m. Paškevičius, 1903– 1992), antropologas, esperantininkas, keliautojas.

Fondo medžiaga gauta 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto.

F364. Nebaigtas tvarkyti, 11 l. s. vienetų. 19181985 m. dokumentai. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas – Juras Požela (1925–2014), fizikas, akademikas, kieto kūno plazmos ir puslaidininkių fizikos mokyklos Lietuvoje kūrėjas, mokslo, visuomenės, partijos bei politikos veikėjas.

Dokumentus skyriui padovanojo fondo sudarytojas 2002 m.

F237. 210 vienetų, 1855–1929 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai, spaudiniai, fotografijos. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Vladas Požela (1879–1960), teisininkas, advokatas, knygnešys, politikos veikėjas.

Fondas gautas 1962 m. iš Lietuvos SSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dab. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

F213. 214 vienetų, 1918–1948 m. rankraštinės natos, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, vokiečių, italų, lotynų, rusų, lenkų, čekų, estų, jidiš kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Kolekcijos sudarytojas – Viktoras Pranckūnas, Vilniaus administracinės kontrolės valdybos įmonių bei įstaigų revizorius-kontrolierius.

Fondas gautas 1950 m. iš buv. Kauno valstybinio universiteto bibliotekos.

F164. 191 vienetas, 1644–1933 m. rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Kazimieras Prapuolenis (1858–1933), kanauninkas, visuomenės veikėjas.

Fondas gautas 1950 m.  iš buv. Kauno universiteto bibliotekos.

F134. 33 vienetai, 1900–1936 m. rankraščiai, spalvoti piešiniai. Lotynų, lenkų kalbomis. Aprašas – kortelinis katalogas.

Fondo sudarytojas – Konstantinas Prušinskis (Konstanty Pruszyński, 1859–1936), botanikas, Vilniaus Stepono Batoro universiteto dėstytojas, 1922–1936 m. botanikos sodo Vilniaus Vingio parke inspektorius, Lietuvos ir Baltarusijos grybų tyrėjas, mikologas.

Fondas gautas 1943 m. iš prof. A. Minkevičiaus Vilniuje.

F402. Fondas netvarkytas. XIX–XX a. dokumentai.

Fondo sudarytojas – Vytautas Puronas (1930–2015), ekonomistas, 1987–2005 m. Lietuvos MA Mokslo organizacinio skyriaus vedėjas.

Fondas gautas iš sudarytojo 2012 m.